Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto eli oppilas- ja opiskelijahuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Tällä edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi)
Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä ja oppimistasi. Hän tukee hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi hoidon tai tuen tarvetta. Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori antaa tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä kodin välistä yhteistyötä.

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin ja kuraattoriin.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, Kempele

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon kuraattoriin tai psykologiin. Oppilaitoksen henkilökunta voi aina konsultoida kuraattoria ja psykologia oppilaan ja opiskelijan opiskeluhuollon tarpeesta.

Opiskeluhuollon kuraattoriin ja psykologiin saa yhteyden puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Palvelunumerot
Kouluterveydenhuolto, Kempele, puhelinnumero
Ylikylän koulu, 1.-6. lk, Ketolanperän koulu
040 183 2856
Kirkonkylän koulu, 1.-4. lk
050 463 6388
Kirkonkylän koulu, 5.-9. lk, Santamäen koulu
044 497 2278
Kirkonkylän koulu, 5.-9. lk, Kempeleen lukio
050 463 6380
Linnakankaan koulu, 1.-6. lk
050 316 9687
Ylikylän koulu, 7.-9. lk
050 463 6329

Lue tarkempi kuvaus alta

Palvelunumerot
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, Kempele
Ketolanperän koulu, koulukuraattori
040 624 9780
Ylikylän koulu, 6.-8. lk, koulukuraattori
050 463 6608
Kirkonkylän koulu, 0.-6. lk, koulukuraattori
050 463 6678
OSAO, Kempeleen lukio, koulupsykologi
040 624 9567
Linnakankaan koulu, 5.-9. lk, koulukuraattori
050 316 9664
Linnakankaan koulu, 0.-4. lk, koulukuraattori
040 487 3161
Kirkonkylän koulu, Santamäen koulu, koulupsykologi
040 623 3280
OSAO, koulukuraattori
040 547 2965
Linnakankaan koulu, 0.-9 lk, koulupsykologi
040 620 5743
Ylikylän koulu, 0.-5. lk, Ketolanperän koulu, koulukuraattori
040 658 9819
Ylikylän koulu, 9. lk, Kirkonkylän koulu, 9. lk, Kempeleen lukio, koulukuraattori
050 592 1906
Kirkonkylän koulu, 7.-8. lk, Santamäen koulu, koulukuraattori
040 565 3151

Lue tarkempi kuvaus alta

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologin ja kuraattorin palvelut kuuluvat opiskeluhuoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).