Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto eli oppilas- ja opiskelijahuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Tällä edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi)
Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä ja oppimistasi. Hän tukee hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi hoidon tai tuen tarvetta. Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori antaa tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä kodin välistä yhteistyötä.

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin ja kuraattoriin.

Yhteystiedot

Palvelunumerot
Koulukuraattori, Pudasjärvi, puhelinnumero
alakoulujen ja Hirsikampuksen alaluokkien kuraattori
040 564 7998
Hirsikampuksen yläluokkien kuraattori
050 574 4383
Puhelinaika
Ma

9-16

Ti

9-16

Ke

9-16

To

9-16

Pe

9-15

Poikkeusaukioloajat
06.12.23 itsenäisyyspäivä

Suljettu

26.12.23 tapaninpäivä

Suljettu

24.12.23 jouluaatto

Suljettu

25.12.23 joulupäivä

Suljettu

01.01.24 uudenvuodenpäivä

Suljettu

Voit olla yhteydessä lapsen/nuoren kaveri-, kiusaamis- tai koulunkäynnin asioissa.

Palvelunumerot
Koulupsykologi, Pudasjärvi, puhelinnumero
koulupsykologi
040 167 6231
Poikkeusaukioloajat
06.12.23 itsenäisyyspäivä

Suljettu

26.12.23 tapaninpäivä

Suljettu

24.12.23 jouluaatto

Suljettu

25.12.23 joulupäivä

Suljettu

01.01.24 uudenvuodenpäivä

Suljettu

Koulupsykologin puhelinnumero

Palvelunumerot
Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, Pudasjärvi, puhelinnumero
koulukuraattori, yläluokat, lukio, OSAO
050 574 4383
koulukuraattori, alaluokat, esikoulu
040 564 7998
koulupsykologi
040 167 6231

Kuraattorien ja psykologin puhelinnumerot

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologin ja kuraattorin palvelut kuuluvat opiskeluhuoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).