Oppilashuolto

Palvelun sisältö

Perusopetuksessa kuulut oppilashuollon piiriin. Voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita koulultasi.

Hyvinvointialue ja opetustoimi toteuttavat oppilashuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaista, ennaltaehkäisevää ja kuuluu kaikille.

Yksilökohtaisella oppilasuollolla tarkoitetaan yksittäisille oppilaille annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja tukea antavaa. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Alavieska

Palvelunumerot

Koulupsyykkari, Alavieska, Sievi, puhelinnumero

Ala- ja yläkoulujen koulupsyykkari

Terveydenhoitajat yläkouluilla, Alavieska, puhelinnumero

Haapajärvi
Perusopetuksen oppilashuolto

Haapajärvellä oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Peruopetuksessa opetus, kouluruokailu, oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat oppilaille maksuttomia, samoin koulukuraattorin ja -psykologin palvelut. Koulukuljetukset ovat maksuttomia tietyin edellytyksin (mm. oppilaan ikä ja koulumatkan pituus sekä terveydelliset seikat). Kouluterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitajat ja koululääkäri. Hammashoidosta vastaavat hammaslääkärit ja hammashoitajat.

Uuden oppilashuoltolain mukaisesti kouluilla toteutetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää koulujen hyvinvointia ja turvallisuutta. K.J. Ståhlbergin koululla ja Haapajärven yläasteella toimii säännöllisesti oppilashuoltoryhmä ja kyläkouluilla tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmän muodostaa tilanteen mukaan rehtori/koulunjohtaja, erityisopettaja, oppilasta opettava opettaja, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja -psykologi sekä tarpeen mukaan muita erityistyöntekijöitä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Haapajärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Maanantai kello 08:00-15:00
Tiistai kello 08:00-15:00
Keskiviikko kello 08:00-15:00
Torstai kello 08:00-15:00
Perjantai kello 08:00-14:00

Terveydenhoitaja. Ala-aste. Haapajärvi
044 445 6245
Terveydenhoitaja. Ylä-aste, lukio, Oksava. Haapajärvi
044 445 6239
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, Jedu - liikelaitos ja työttömien terveystarkastukset.
040 018 4109
Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja koulut, Tiitto, Välioja, Parkkila, Jedu maa- ja metsätalous. Haapajärvi
040 180 8462
Terveydenhoitaja, Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, Rantaniemi. Reisjärvi
040 300 8324
Terveydenhoitaja, Kristillinen opisto. Reisjärvi
040 300 8315

Koulukuraattori, Haapajärvi, puhelinnumero

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Haapavesi
Perusopetuksen oppilashuolto

Haapaveden perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilashuoltosuunnitelmien kokonaisuutta koskevat linjaukset ja koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ovat nähtävissä koulujen kotisivuilla.

Verkkoasioinnit

Wilma Haapavesi

Wilma on sähköinen viestintäkanava koulun ja kodin välillä.

Palvelunumerot

Haapaveden yläkoulun koulukuraattori

Haapaveden yläkoulun koulukuraattori
044 759 1293

Haapaveden yläkoulun opinto-ohjaaja

Haapaveden yläkoulun opinto-ohjaaja mm. auttaa opintojen suunnittelussa ja neuvoo jatko-opintoihin hakemiseen.

Hyttikallion koulu, puhelinnumero

Hyttikallion koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantai ja torstai kello 10-11

Kouluterveydenhoitaja
044 759 1421

Koulukuraattori, Haapavesi, puhelinnumero

Haapaveden lukion koulukuraattori työn tavoitteena on mm. edistää opiskelijoiden hyvinvointia.

Lukion koulukuraattori
044 759 1544

Koulusihteeri, yläkoulu ja lukio

Haapaveden yläkoulun ja lukion koulusihteeri

Kouluterveydenhoitaja yläkoululla

Haapaveden yläkoulun kouluterveydenhoitaja

Yläkoulun terveydenhoitajan soittoaika

Maanantai kello 10:00-11:00
Keskiviikko kello 10:00-11:00
Perjantai kello 10:00-11:00

Mäkirinteen koulu, puhelinnumero

Mäkirinteen koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Kouluterveydenhoitaja
044 759 1266

Mieluskylän koulu, puhelinnumero

Mieluskylän koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Kouluterveydenhoitaja
044 759 1266

Vattukylän koulu, puhelinnumero

Vattukylän koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Kouluterveydenhoitaja
044 759 1266

Palvelupaikat

Haapaveden yläkoulu

Haapaveden yläkoulu on 7.-9. -luokat käsittävä peruskoulu.

Osoite:
Kytökyläntie 59, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Humalojan koulu

Humalojan koulu sijaitsee 4 kilometriä Haapaveden keskustasta.

Osoite:
Kuusikoskenkuja 12, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Hyttikallion koulu

Hyttikallion koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantai ja torstai kello 10-11

Osoite:
Raatetie 6, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Mäkirinteen koulu

Mäkirinteen koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Osoite:
Kytökyläntie 49, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Mieluskylän koulu

Mieluskylän koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Osoite:
Mieluskoskentie 13, 86550 MIELUSKYLÄ
Katso kartalta

Vattukylän koulu

Vattukylän koulun kouluterveydenhoitaja

Soittoaika maanantaina ja torstaina kello 10-11

Osoite:
Vatuntie 23, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Verkkosivut

Haapaveden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on jaettu mm. 15 lukuun, tietostrategiaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan oppilaitoksissa ja yrittäjyyskasvatuksen strategiaan.

Hailuoto
Perusopetuksen oppilashuolto

Hailuodossa perusopetuksen oppilashuolto koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta eli oppilaiden ja koulussa toimivien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, yksilöllisestä oppilashuollosta eli oppilaskohtaisesta oppilashuollon tuesta, kouluterveydenhuollosta sekä kuraattori- ja psykologipalveluista sekä monialaisesta hyvinvointityön ja oppilashuollon suunnittelusta ja arvioinnista.

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Hailuoto, puhelinnumero

Koulukuraattori tavoitettavissa 2 kertaa kuukaudessa, torstaisin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavoitettavissa 2 kertaa kuukaudessa, torstaisin.

Psykologi
044 242 2176

Terveydenhoitaja, Hailuoto, puhelinnumero

Soittoaika torstai – perjantai klo 7.30-8.00 ja 15.00-15.30.

Terveydenhoitaja
044 497 3543
Ii

Palvelunumerot

Kouluterveydenhoitaja, Ii, puhelinnumero

Kouluterveydenhoitajan puhelinpalveluaika

Maanantai kello 08:00-09:00
Tiistai kello 08:00-09:00
Keskiviikko kello 08:00-09:00
Torstai kello 08:00-09:00
Perjantai kello 08:00-09:00

Alarannan, Aseman, Jakun, Ojakylän ja Pohjois-Iin koulut
050 341 0310
Haminan koulu
08 58756198
Näytä lisää
Valtarin koulu, Ii
050 395 0416

Kuivaniemen neuvola, ajanvaraus, puhelinnumero

Ajanvaraus

maanantai – perjantai kello 8-9

Ajanvaraus
050 388 1813
Kalajoki
Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Palvelunumerot

Alakoulujen terveydenhoitajat

Raumankarin yhtenäiskoulu
044 469 1839
Raution koulu
044 469 1420
Näytä lisää
Tyngän aluekoulu
044 469 1420
Merenojan yhtenäiskoulu (parilliset viikot)
044 469 1529
Merenojan yhtenäiskoulu (parittomat viikot)
044 469 1569

Yläkoulujen ja lukion terveydenhoitajat

Merenojan yhtenäiskoulu ja lukio: puhelinaika maanantaista-perjantaihin kello 8 – 8.30 ja klo 14 jälkeen, muut ajat rauhoitetaan terveystarkastuksiin.

Merenojan yhtenäiskoulu ja lukio (parilliset viikot)
040 144 8038
Merenojan yhtenäiskoulu ja lukio (parittomat viikot)
044 469 1270
Näytä lisää
Raumankarin yhtenäiskoulu
044 469 1839

Palvelupaikat

Merenojan yhtenäiskoulu

Merenojan yhtenäiskoulu on aloittanut toimintansa syksyllä 2020. Koulussa opiskelee noin 1000 peruskoululaista vuosiluokilla 1-9.

Osoite:
Pohjankyläntie 6, 85100 KALAJOKI
Katso kartalta

Raumankarin yhtenäiskoulu

Raumankarin yhtenäiskoulu toimii Himangalla noin 20 kilometrin päässä Kalajoen keskustasta. Koululla on perusopetusta luokille 1-9.

Maanantai 09:00-15:00
Tiistai 09:00-15:00
Keskiviikko 09:00-15:00
Torstai 09:00-15:00
Perjantai 09:00-15:00

Osoite:
Leipämäentie 8, 68100 HIMANKA
Katso kartalta

Raution koulu

Raution koulussa on esiopetusta sekä luokat 1, 2, 3-4 ja 5-6.

Osoite:
Löttäläntie 151, 85160 RAUTIO
Katso kartalta

Tyngän aluekoulu

Tyngän aluekoulu on yksisarjainen alakoulu, jossa on luokat esiluokasta kuudenteen luokkaan.

Osoite:
Tilvistie 33, 85100 KALAJOKI
Katso kartalta

Kärsämäki

Palvelunumerot

Terveydenhoitaja, Kärsämäki, puhelinnumero

Kempele
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö oppilaiden, huoltajien, opetuksen edustajien ja opiskeluhuollon palveluiden välillä on keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetus- ja kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyössä noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojen saantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Koko kouluyhteisöä koskevan oppilashuoltotyön koordinoijana ja kehittäjänä toimii jokaisella koululla oppilashuoltoryhmä (Asema). Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään tapauskohtaisesti ja asianomaisten suostumuksella koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (Pysäkki). Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut.

Verkkoasioinnit

Wilma, Kempele

Wilma on Kempeleen kunnan sähköinen asiointi- ja yhteydenpitoväline oppilaille ja huoltajille sekä koulun henkilökunnalle.

Palvelunumerot

Ketolanperän koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja on paikalla parittomien viikkojen torstaisin kello 8-12.

Terveydenhoitaja
040 183 2856

Kirkonkylän yhtenäiskoulu, puhelinnumero

Avoin vastaanotto maanantaista-perjantaihin kello 11.30-12.30

1.-2. & 5. luokkien terveydenhoitaja
050 463 6388
3.-9. luokkien terveydenhoitaja
044 497 2278
Näytä lisää
4., 6.-9. luokkien terveydenhoitaja
050 463 6380

Kouluterveydenhuolto, Kempele, puhelinnumero

Puhelinajat

Maanantai 11:30-12:30
Tiistai 11:30-12:30
Keskiviikko 11:30-12:30
Torstai 11:30-12:30
Perjantai 11:30-12:30

Ylikylän koulu, 1.-6. luokat
040 183 2856
Ylikylän koulu, 7.-9. luokat
050 463 6329
Näytä lisää
Kirkonkylän koulu, 1., 2. ja 5. luokat
050 463 6388
Kirkonkylän koulu, 3.-9. luokat
044 497 2278
Kirkonkylän koulu, 4. ja 6.-9. luokat
050 463 6380
Ketolanperän koulu
040 183 2856
Linnakankaan koulu, 1.-6. luokat
050 316 9687
Linnakankaan koulu, 7.-9. luokat
050 463 6329
Santamäen koulu
050 463 6388

Linnakangastalon koulu

•Avoin vastaanotto maanantaista-perjantaihin kello 11.30-12.30

1.-6. luokkien terveydenhoitaja
050 316 9687
7.-9. luokkien terveydenhoitaja
050 463 6329

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Psykologi OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 624 9567
Kuraattori OSAO Kempeleen yksikkö, Kempeleen lukio
040 547 2965
Näytä lisää
Psykologi Ylikylän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ylikylän koulu
050 463 6608
Psykologi Kirkonkylän koulu
040 623 3280
Kuraattori Kirkonkylän koulu
050 463 6678
Psykologi Linnakankaan koulu
040 624 9567
Kuraattori Linnakankaan koulu
050 316 9664
Psykologi Ketolanperän koulu
040 624 9780
Kuraattori Ketolanperän koulu
040 487 3161
Psykologi Santamäen koulu
040 623 3280
Kuraattori Santamäen koulu
040 547 2965

Santamäkitalon koulu

Terveydenhoitaja
044 497 2278

Ylikylän yhtenäiskoulu, puhelinnumero

Avoin vastaanotto maanantaista-perjantaihin kello 11.30-12.30

1.-6. luokkien terveydenhoitaja
040 183 2856
7.-9. luokkien terveydenhoitaja
050 463 6329

Palvelupaikat

Ketolanperän koulu

Terveydenhoitaja on paikalla parittomien viikkojen torstaisin kello 8-12.

Osoite:
Luonungintie 13, 90450 KEMPELE
Katso kartalta

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Avoin vastaanotto maanantaista-perjantaihin kello 11.30-12.30

Osoite:
Koulutie 4A/6, 90440 KEMPELE
Katso kartalta

Linnakankaan koulu

Linnakangastalo on vuonna 2008 valmistunut monitoimitalo, jossa toimivat päiväkoti, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-9.

Osoite:
Linnakaarto 20, 90450 KEMPELE
Katso kartalta

Santamäen koulu

Kempeleen Santamäen koulussa opiskelee noin 180 oppilasta vuosiluokilla 1-4.

Osoite:
Peltomiehentie 5, 90440 KEMPELE
Katso kartalta

Ylikylän yhtenäiskoulu

Avoin vastaanotto maanantaista-perjantaihin kello 11.30-12.30

Osoite:
Nerolantie 4, 90450 KEMPELE
Katso kartalta

Kuusamo
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaille annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös oppilashuollon toteuttamiseen.

Lapset puheeksi – keskustelu on yksi osa yksilökohtaista oppilashuoltoa. Kuusamon kaupunki on ottanut käyttöön THL:n kehittämän LP -toimintamallin, johon sisältyy huoltajien kanssa käytävä LP-keskustelu. Keskustelu käydään tiettyinä ikävuosina.

Verkkoasioinnit

Wilma, Kuusamo

Wilma on sähköinen kanava kouluarjen päivittäisiin asioihin.

Palvelupaikat

Käylän koulu

Alakoulu, jossa esikoulu sekä luokka-asteet 1-6. Järjestetään myös iltapäiväkerhotoimintaa tarpeen mukaan.

Osoite:
Rinneahontie 3, 93900 KUUSAMO
Katso kartalta

Kirkkokedon koulu

Alakoulu, jossa esikoulu sekä luokka-asteet 1-2. Järjestetään myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Osoite:
Kitronintie 2, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Mäkelän koulu

Alakoulu, jossa esikoulu sekä  luokka-asteet 1-6. Järjestetään myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa tarpeen mukaan.

Osoite:
Saapungintie 9, 93800 KUUSAMO
Katso kartalta

Nilon koulu

Yläkoulu, luokka-asteet 7-9.

Osoite:
Katekeetantie 3 G, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Nilonkankaan koulu

Alakoulu, jossa esikoulu sekä luokka-asteet 1-6. Järjestetään myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Osoite:
Katekeetantie 3 H, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Nissinvaaran koulu

Alakoulu, jossa tarvittaessa esikoulu sekä luokka-asteet 1-6. Järjestetään tarpeen mukaan myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa .

Osoite:
Nissinjärventie 6, 93800 KUUSAMO
Katso kartalta

Rukan koulu

Peruskoulu, jossa esikoulu sekä luokka-asteet 1-9. Järjestetään myös aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Osoite:
Rukankouluntie 30, 93830 RUKATUNTURI
Katso kartalta

Tolpanniemen koulu

Alakoulu, luokka-asteet 1-6. Järjestetään myös esiopetusta sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Osoite:
Santeri Ivalon tie 4, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Torangin koulu

Alakoulu, luokka-asteet 3-6.

Osoite:
Kiestingintie 1, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Liminka
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Se kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä toteutetaan yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita. Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuetaan oppilaan oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltotoimintaa ovat esimerkiksi tukitoimien suunnittelu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin edistämiseksi, koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin myös itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Tällöin yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa. Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Toimi näin

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin myös itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Tällöin yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa. Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Liminka, puhelinnumero

Liminganlahden koulu

Kouluterveydenhuolto, Liminka, puhelinnumero

Ajanvaraukset arkisin kello 12.00 – 13.00.

Kouluterveydenhuolto
040 193 3873

Verkkosivut

Lumijoki
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuolto toteutuu yhteisöllisenä ja yksilöllisenä oppilashuoltona.

Lumijoella rehtori vastaa yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa Lumijoen peruskoulun yhteisöllisen oppilashuollon toteutumisesta. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun toimijat. Koulun toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osaallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä ovat yhteisöllistä oppilashuoltoa.

Yksilöllistä oppilashuoltoa toteutetaan silloin kun huoli oppilaasta on laaja ja huolen aihe liittyy muuhun kuin opetuksen järjestämistä koskeviin asioihin. Yksilöllinen oppilashuolto perustuu aina oppilaan hänen huotajansa suostumukseen. Yksilöllinen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja yksilöllisen oppilashuollon asiat kirjataan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhuolto, Lumijoki, puhelinnumero

Tavattavissa

pääsääntöisesti maanantaista – torstaihin kello 8–16.

Puhelinaika

maanantaista – torstaihin kello 15-16.

Kouluterveydenhoitaja
040 585 9084

Lumijoen peruskoulun rehtori

Rehtorin puhelin

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Palvelupaikat

Lumijoen peruskoulu

Lumijoen peruskoulussa järjestetään perusopetuslain mukaista esiopetusta ja perusopetusta.

Osoite:
Poutalantie 1, 91980 LUMIJOKI
Katso kartalta

Merijärvi

Palvelunumerot

Koivupuhdon koulu

Terveydenhoitaja
044 469 1724
Muhos
Kouluterveydenhuolto

Yhteydenotot kouluterveydenhoitajiin puhelimitse tai Wilman kautta.

Palvelunumerot

Huovilan koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0218

Hyrkin koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0273

Kirkonkylän koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0235

Korivaaran koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0218

Koulukuraattori, Muhos, puhelinnumero

Korivaaran koulu, OSAO Muhos, Luovi Muhos, Nuorten Ystävien koulu ja Pohjolan koulu
044 497 0486
Huovilan koulu, Hyrkin koulu, Kirkonkylän koulu, Koivulehdon päiväkodin esiopetus, Päivärinteen päiväkodin esiopetus
044 497 0977
Näytä lisää
Laitasaaren koulu, Muhoksen yläkoulu, Muhoksen lukio, Oulujoen koulu
044 497 0436

Laitasaaren koulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0273

Muhoksen yläkoulu, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
044 497 0236

Palvelupaikat

Huovilan koulu

Osoite:
Ketolanojantie 653, 91500 MUHOS
Katso kartalta

Hyrkin koulu

Osoite:
Koulutie 2, 91410 JOKIRINNE
Katso kartalta

Kirkonkylän koulu

Osoite:
Veturitie 9, 91500 MUHOS
Katso kartalta

Korivaaran koulu

Osoite:
Niirasentie 2, 91500 MUHOS
Katso kartalta

Laitasaaren koulu

Osoite:
Hotintie 2, 91510 ROVA
Katso kartalta

Muhoksen yläkoulu

Osoite:
Muhostie 5 B, 91500 MUHOS
Katso kartalta

Nivala
Kouluterveydenhuolto alakoululaisille

Koulukohtaiset vastaanottoajat ilmoitetaan syksyisin.
Terveydenhoitajia voi tiedustella neuvolan puhelinajanvarauksesta.

Perusopetuksen oppilashuolto

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa kaupungin opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Nivalan kaupungin koulut laativat vuosittain oppilashuoltosuunnitelman.

Koulussa oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuolto on koko koulua tukevaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Yksilökohtainen oppilashuolto käsittää oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva monialainen oppilashuolto. Oppilaan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan asioita.

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Nivala, puhelinnumero

Niva-Kaijan koulun ja lukion koulukuraattori.

Koulupsyykkari, Nivala, Ylivieska, puhelinnumero

Alakoulut
040 635 5411
Yläkoulut
040 635 5412

Kouluterveydenhoitaja, Nivala, puhelinnumero

Nivalan yläkoulu

Niva-Kaijan koulun rehtori

Yläkoulun rehtorin puhelinnumero

Sivistysjohtaja

Sivistysjohtajan yhteystiedot

Oulainen
Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhuolto, Oulainen, puhelinnumero

Puhelinajat

Tiistai kello 10:00-11:00
Torstai kello 12:00-13:00

Terveydenhoitaja (alakoulu)
044 479 3447
Terveydenhoitaja (yläkoulu, lukio)
044 479 3446
Oulu
Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksessa kuulut oppilashuollon piiriin. Voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita koulultasi.

Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologiin voit olla yhteydessä mm. itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Kukin koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen oppilashuoltoryhmän lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Oppilashuoltoryhmä laatii rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman.

Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin puhelimitse tai Wilma-viestillä. Helpoimmin tavoitat hänet puhelimitse.

Myös huoltajasi voi olla yhteydessä koulukuraattoriin tai -psykologiin. Lisäksi luokanopettaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja tai joku muu voi ohjata sinut kuraattorille tai psykologille.

Lisätietoja voit kysyä koulusi oppilashuollon kuraattorilta tai psykologilta ja alueen palveluvastaavalta. Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä oppilashuollon palvelupäällikköön.

Verkkoasioinnit

Oulun Wilma (esiopetus, perusopetus, lukio)

Käytä Wilmaa mm. lapsesi kouluun ilmoittamiseen, iltapäivätoimintapaikan hakemiseen sekä yhteydenpitoon oppilaitokseen.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhoitaja, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita kouluterveydenhoitajalle, kun haluat keskustella terveyteesi liittyvistä asioista.

Kastellin alakoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe, ti vain iltapäivisin
+358 44 703 4583
Kastellin yläkoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 50 378 7196
Näytä lisää
Lintulammen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ke ja to
+358 40 844 5080
Merikosken koulu, Merituulen yksikkö luokat 1-6, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma ja to
+358 44 703 4619
Merikosken koulu, yläkoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, to ja pe
+358 44 703 4618
Myllytullin koulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 4-6 ja 8-9, paikalla ma, ke ja to
+358 44 703 4615
Myllytullin koulu, Nuottasaaren yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe, myös 7.-luokkalaisille
+358 40 578 7216
Oulun Normaalikoulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 1-9, paikalla ma-pe
+358 44 703 4581
Oulun Normaalikoulu / Koskelan yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti, ke ja pe
+358 44 703 4619
Oulun Ruotsinkielinen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma
+358 40 578 7216
Oulun Steinerkoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 352 4283
Paulaharjun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-ti ja to-pe
+358 44 703 4475
Pohjankartanon koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4573
Taikatahdin koulu, kouluterveydenhoitaja, vastaanotto Steinerkoululla, paikalla ma-pe
+358 40 352 4283
Teuvo Pakkalan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ke ja to
+358 40 578 7216
Tuiran koulu, luokat 1-6, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma ja ti
+358 50 366 4037
Oulun Kansainvälinen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, ke ja to
+358 50 371 2018

Kouluterveydenhoitajan puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita kouluterveydenhoitajalle, kun haluat keskustella terveyteesi liittyvistä asioista.

Kaakkurin koulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 1-3, paikalla ma ja to sekä parittomien viikkojen ke
+358 50 362 0531
Kaakkurin koulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 4-9, paikalla ma-pe
+358 44 703 4586
Näytä lisää
Kaukovainion koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 626 0473
Knuutilankankaan koulu, Knuutilankangas, kouluterveydenhoitaja, paikalla pe ja joka toinen ti
+358 44 703 4615
Knuutilankankaan koulu, Lämsänjärvi, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti aamupäivisin
+358 44 703 4583
Madekosken koulu, Madekosken yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti ja joka toinen pe
+358 44 703 4604
Madekosken koulu, Heikkilänkankaan yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla joka toinen pe
+358 44 703 4604
Maikkulan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe, puhelintunti 8-8:30 ja 12-13
+358 44 703 4578
Metsokankaan koulu, luokat 5 ja 7-9, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4546
Metsokankaan koulu, 1-4 lk kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4545
Niemenrannan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-ke
+358 50 316 9113
Oulunlahden koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti ja pe
+358 50 362 0531
Oulunlahden koulu, Sarasuon koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla parillisena ke
+358 50 362 0531
Oulunsalon Kirkonkylän koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti, ke ja pe
+358 50 388 6960
Pikkaralan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla 1x/kk
+358 44 703 4578
Pitkäkankaan koulu, luokat 1-6, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, ke ja pe sekä parittoman viikon to
+358 50 388 6928
Pitkäkankaan koulu, luokat 7-9, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 50 388 6958
Salonpään koulu (Patamäen koulun tiloissa), kouluterveydenhoitaja, paikalla to
+358 50 388 6960

Kouluterveydenhoitajan puhelin, Oulun kaupungin erityiskoulu

Soita kouluterveydenhoitajalle, kun haluat keskustella terveyteesi liittyvistä asioista.

Tiernan koulu, Leinonpuiston yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ke
+358 44 703 4475
Tiernan koulu, Kajaanintullin yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti
+358 50 373 5532
Näytä lisää
Tiernan koulu, Heinätorin yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla to
+358 50 373 5532

Kouluterveydenhoitajan puhelin, Pohjoinen alue

Soita kouluterveydenhoitajalle, kun haluat keskustella terveyteesi liittyvistä asioista.

Aseman koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ke, to ja pariton pe
+358 40 701 3160
Kellon koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 762 9105
Näytä lisää
Haukiputaan koulu, alakoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-to
+358 40 773 2809
Haukiputaan koulu, yläkoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 50 461 7520
Kiviniemen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti, to
+358 50 408 9835
Martinniemen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, ti ja parillinen pe
+358 40 701 3160
Länsituulen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 759 4926
Pateniemen koulu, luokat 1-5, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4601
Pateniemen koulu, luokat 6-9, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, pe
+358 44 703 4601
Pöllönkankaan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, ke, to ja pe
+358 50 362 2463
Pöllönkankaan koulu / Kuivasjärven yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti
+358 50 362 2463
Rajakylän koulu, alakoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma, ke-pe
+358 44 703 4606
Rajakylän koulu, yläkoulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti-pe
+358 44 703 4585
Ritaharjun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4607
Ritaharjun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 50 345 5348
Ritaharjun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma ja pe
+358 40 587 6358
Pohjois-Ritaharjun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti-to
+358 40 587 6358
Takkurannan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ke
+358 50 408 9835

Kouluterveydenhoitajan puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita kouluterveydenhoitajalle, kun haluat keskustella terveyteesi liittyvistä asioista.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Alakylän, Tirinkylän ja Huttukylän koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla Alakylä ma ja to, Tirinkylä ke, Huttukylä pe
+358 50 316 7651
Hintan koulu, terveydenhoitaja, paikalla ma-to
+358 44 703 4612
Näytä lisää
Hiukkavaaran koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-ke
+358 40 185 1768
Huttukylän koulun Ylikylän yksikkö, kouluterveydenhoitaja, paikalla parillisten viikkojen ti
+358 44 499 3113
Hönttämäen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma ja to
+358 50 378 7196
Jokirannan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 770 5799
Jäälin koulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 1-4, paikalla ma-pe
+358 44 499 3113
Jäälin koulu, kouluterveydenhoitaja, luokat 5-9, paikalla ma-to
+358 40 502 9191
Kiiminkijoen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 40 065 3342
Laanilan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 44 703 4623
Myllyojan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-ke
+358 40 154 8965
Oulujoen koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti ja ke
+358 50 378 7196
Sanginsuun koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla tarpeen mukaan
+358 40 154 8965
Talvikankaan koulu, luokat 4-9, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma-pe
+358 50 594 2345
Talvikankaan koulu, luokat 1-3, kouluterveydenhoitaja, paikalla to ja pe
+358 40 185 1768
Vesalan koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ma
+358 44 497 0731
Yli-Iin koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti, ke ja to
+358 50 573 9718
Ylikiimingin koulu, kouluterveydenhoitaja, paikalla ti-pe
+358 44 497 0731

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Pateniemen, Herukan, Rajakylän ja Kuivasojan koulujen kuraattori
+358 44 703 9016
Ritaharjun koulun kuraattori
+358 40 663 2433
Näytä lisää
Haukiputaan, Keiskan, Aseman ja Jokikylän koulujen kuraattori
+358 40 563 7664
Länsituulen ja Martinniemen koulujen kuraattori
+358 50 388 6931
Pölläkangas, Kuivasjärvi ja Pohjois-Ritaharjun koulujen kuraattori
+358 40 663 2926
Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan koulujen kuraattori
+358 40 662 4781

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakkurin koulun kuraattorin puhelin
+358 44 703 9659
Metsokankaan koulun (Pikkumetso) koulun kuraattorin puhelin
+358 44 703 9664
Näytä lisää
Metsokankaan koulun (Korpimetso ja Ukkometso), Oulunlahden ja Sarasuon koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 167 9969
Metsokankaan koulun (Isometso) ja Salonpään koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 158 1109
Niemenrannan ja Oulunsalon kirkonkylän koulujen kuraattorin puhelin
+358 40 845 0729
Pitkäkankaan koulun kuraattorin puhelin
+358 46 922 1973

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Oulu International School, Svenska Privatskolan, Taikatahti ja Tiernan koulujen kuraattori
+358 44 703 9672
Pohjankartano, Lintulampi ja Tervaväylä koulujen kuraattori
+358 44 703 9673
Näytä lisää
Kastellin koulun, Aikuislukion perusopetuksen ja Oulun Steinerkoulun kuraattori
+358 44 703 9002
Merikosken, Tuiran ja Vuolle-opisto koulujen kuraattori
+358 44 703 9003
Oulun normaalikoulun ja Paulaharjun koulujen kuraattori
+358 46 922 2678
Myllytulli, Nuottasaari ja Teuvo Pakkala koulujen kuraattori
+358 40 657 7809
Maikkulan, Madekosken ja Heikkilänkankaan sekä Pikkaralan koulujen kuraattori
+358 50 597 4899
Kaukovainion, Knuutilankankaan ja Lämsänjärven koulujen kuraattori
+358 40 358 4036

Perusopetuksen kuraattorin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita koulusi kuraattorille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Hintan ja Oulujoen koulujen kuraattori
+358 40 153 0241
Hönttämäen, Talvikankaan ja Alakylän (Tirinkylän) koulujen kuraattori
+358 44 703 9662
Näytä lisää
Kiiminkijoen ja Jokirannan koulujen kuraattori
+358 40 848 6098
Jäälin, Laivakankaan ja Yli-Iin koulujen kuraattori
+358 50 381 5888
Ylikiimingin, Vesalan ja Huttukylän (Ylikylän) koulujen kuraattori
+358 40 663 3153
Hiukkavaaran koulun kuraattori
+358 40 845 4518
Laanilan ja Myllyojan (Sanginsuun) koulujen kuraattori
+358 40 632 4963

Perusopetuksen psykologin puhelin, Haukipudas-Kiiminki sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Pateniemi, Herukka, Rajakylä ja Kuivasoja koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9660
Ritaharjun koulun psykologin puhelin
+358 44 703 9653
Näytä lisää
Haukiputaan koulu, Keiska, Aseman koulu ja Jokikylä koulun psykologin puhelin
+358 50 420 1588
Länsituuli ja Martinniemi koulujen psykolgin puhelin
+358 50 439 8995
Pöllökangas, Kuivasjärvi ja Pohjois-Ritaharjun koulujen psykologin puhelin
+358 40 663 2433
Kello, Kiviniemi ja Takkuranta koulujen psykologin puhelin
+358 40 571 6776

Perusopetuksen psykologin puhelin, Kaakkurin sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Kaakkurin koulun psykologin puhelin
+358 44 703 9663
Metsokankaan koulun (Isometso ja Pikkumetso) psykologin puhelin
+358 44 703 9665
Näytä lisää
Metsokankaan koulun (Korpimetso ja Ukkometso), Oulunlahti ja Sarasuo koulujen psykologin puhelin
+358
Pitkäkankaan koulun psykologin puhelin
+358 50 591 8726
Niemenrannan, Salonpään ja Oulunsalo kirkonkylän koulujen psykologin puhelin
+358

Perusopetuksen psykologin puhelin, Kontinkankaan sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Myllytulli, Nuottasaari, Teuvo Pakkalan ja Kristillinen koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9652
Pohjankartano, Lintulampi ja Tervaväylä koulujen sekä Vuolle-opiston perusopetuksen psykologin puhelin
+358 44 703 9046
Näytä lisää
Kastelli, Taikatahti 1-2 lk., Aikuislukion perusopetus ja Oulun Steinerkoulu koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9655
Merikoski, Tuira ja Tierna koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9666
Oulun normaalikoulun ja Paulaharjun koulun psykologin puhelin
+358 46 922 1973
Kaukovainion, Knuutilankaan ja Lämsänjärven koulujen psykologin puhelin
+358
Maikkulan, Madekosken, Heikkilänkankaan ja Pikkaralan koulujen psykologi
+358 44 703 9004

Perusopetuksen psykologin puhelin, Tuiran sote-keskusalue

Soita koulusi psykologille, kun haluat keskustella mieltäsi painavasta asiasta tai varata tapaamisajan.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Hiukkavaara ja Oulujoki koulujen psykologin puhelin
+358 04 470 39656
Hönttämäki, Talvikangas, Alakylä ja Tirinkylän koulujen psykologin puhelin
+358 44 703 9654
Näytä lisää
Jääli, Laivakangas ja Yli-Ii koulujen psykologin puhelin
+358 44 499 3239
Hintta, Laanila, Myllyoja ja Sangisuu koulujen psykologin puhelin
+358 40 845 4518
Kiiminkijoki, Kiiminkipuisrto, Huttukylä ja Ylikylä koulujen psykologin puhelin
+358 50 381 6167
Ylikiiminki ja Vesala koulujen psykologin puhelin
+358 40 131 8976
Pudasjärvi
Perusopetuksen oppilashuolto

Pudasjärven kaupungin kouluissa toimii koulukohtaiset, monialaiset oppilashuoltoryhmät sekä kaupunkikohtainen oppilashuollon ohjausryhmä. Yksittäistä oppilasta koskevissa asioissa kokoontuu yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä.

Palvelunumerot

Hirsikampuksen yhtenäiskoulu, puhelinnumero

Kouluterveydenhoitaja
050 592 9787

Kouluterveydenhuolto, alakoulut

Alakoulujen kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto, sivukylät

Pudasjärven sivukylien koulujen kouluterveydenhoitaja

Palvelupaikat

Hirsikampuksen yhtenäiskoulu

Osoite:
Nyynäjäntie 5, 93101 PUDASJÄRVI
Katso kartalta

Hirvaskosken koulu

Hirvaskosken koululla tarjotaan esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Osoite:
Jussintie 10, 93270 SOTKAJÄRVI
Katso kartalta

Kipinän koulu

Kipinän koululla annetaan esiopetusta sekä opetusta vuosiluokille 1-6.

Osoite:
Syväojantie 280 B, 93140 KIPINÄ
Katso kartalta

Lakarin koulu

Osoite:
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI
Katso kartalta

Sarakylän koulu

Sarakylän koululla annetaan esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Osoite:
Sarakyläntie 5426, 93250 SARAJÄRVI
Katso kartalta

Syötteen koulu ja Syötteen tunturikoulu

Syötteen koulu sijaitsee Pikku-Syötteellä.

Osoite:
Syötekeskuksentie 2, 93280 SYÖTE
Katso kartalta

Pyhäjärvi

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Pyhäjärvi, puhelinnumero

Vastaava terveydenhoitaja (1-4 luokat, Ikosen koulu)
040 358 7233
Terveydenhoitaja (4-5-luokat, yläaste, lukio)
040 358 7236
Pyhäjoki
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuolto, hammashuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen, sekä huoltajien kanssa.

Toimi näin

Terveydenhoitaja ottaa vastaa kerran kuukaudessa Yppärin koulussa.

Saaren koulun terveydenhoitajan vastaanotto on Saaren koulun oppilashuollon tiloissa. Oppilaiden vapaa vastaanottoaika on klo 10.30-11.00, sekä klo 11.30-12.00.

Koululääkärin määräaikaistarkastukset laajoissa terveystarkastuksissa 1lk, 5lk ja 8lk aikana, sekä opiskeluterveydenhuollossa 2.vuoden aikana, pojat kutsuntatarkastuksessa. Koululääkäri ottaa muulloin vastaan erikseen sopien.

Hammastarkastukseen Pyhäjoen terveysasemalle kutsutaan koululaisista 1-, 3-, 5- ja 8-luokkalaiset.

Kuraattorille voi varata ajan puhelimitse, koulupsykologille terveydenhoitajan tai Wilman kautta.

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhoitaja, Pyhäjoki, puhelinnumero

Kouluterveydenhuolto, Pyhäjoki, puhelinnumero

Saaren ja Yppärin koulut

Palvelupaikat

Opetustoimi

Koulutoimisto

Osoite:
Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI
Katso kartalta

Saaren koulu

Osoite:
Koulutie 9, 86100 Pyhäjoki
Katso kartalta

Pyhäntä
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat mm. kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Keskeiset tavoitteet
•luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö
•suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä
•edistää kouluyhteisön hyvinvointia (yhteisöllistä että yksilöllistä tukea)
•välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä
•lapsen ja nuoren oppimisen, tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen
•oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.

Palvelunumerot

Koulukuraattori, Pyhäntä, puhelinnumero

Koululla kuraattori on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaina klo 8:00-11:00 ja torstaina klo 9:00-12:00 yläkoulun yläsiivessä.

Kouluterveydenhoitaja, Pyhäntä, puhelinnumero

Kirkonkylän ala-aste ja Pyhännän yläaste

maanantai, keskiviikko ja torstai kello 12-13

Palvelupaikat

Pyhännän koulu

Pyhännän koulu (yhtenäiskoulu), luokat E-9.

Maanantai 08:00-15:45
Tiistai 08:00-15:45
Keskiviikko 08:00-15:45
Torstai 08:00-15:45
Perjantai 08:00-15:45

Osoite:
Koulutie 8 A, 92930 PYHÄNTÄ
Katso kartalta

Pyhännän sivistystoimisto

Sivistystoimisto on sivistyslautakunnan alainen ja vastaa esi- ja perusopetuksen hallinnosta Pyhännän koululla.

Maanantai 12:00-15:45
Maanantai 08:00-11:00
Tiistai 12:00-15:45
Tiistai 08:00-11:00
Keskiviikko 12:00-15:45
Keskiviikko 08:00-11:00
Torstai 12:00-15:45
Torstai 08:00-11:00
Perjantai 12:00-15:45
Perjantai 08:00-11:00

Osoite:
Koulutie 8 A, 92930 PYHÄNTÄ
Katso kartalta

Raahe
Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteet ovat oppilaan hyvän osaamisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita.

Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa.

Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Toimi näin

Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat saavutettavissa puhelimitse ja Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit ovat tavattavissa kouluilla etukäteen sovittuina päivinä. Muina aikoina huoltajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse tai Wilman välityksellä. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Kiireellisissä asioissa ollaan yhteydessä terveyskeskukseen.

Koulut tiedottavat koulupsykolgin, koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan ajantasaiset yhteystiedot huoltajille.

Oppilasta koskevaa oppilashuollollista asiaa voidaan käsitellä asiantuntijaryhmässä joko huoltajan pyynnöstä tai koulun aloitteesta. Ennen käsittelyä huoltajalta tai oppilaalta pyydetään kirjallinen lupa asian käsittelyyn sekä ryhmän kokoonpanoon.

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Kouluterveydenhuolto, Raahe, puhelinnumero

Antinkankaan koulu, parillisten viikojen ti - pe, parittomilla viikoilla ke - pe
+358 40 135 7986
Haapajoen koulu, to ja pe
+358 44 439 4609
Näytä lisää
Harakkamäen koulu, ma ja ke
+358 40 135 7989
Olkijoen koulu, parillisten viikkojen maanantai
+358 44 439 4609
Honganpalon koulu, ti ja ke
+358 44 439 4609
Tikkalan koulu, parittomien viikkojen maanantai
+358 44 439 4609
Jokelan koulu, kuukauden 2. 3. ja 4. torstai
+358 40 135 7989
Keskuskoulu, parillisten viikkojen ma - ke, parittomien viikkojen ma ja ti
+358 40 135 7987
Koivuluodon koulu, ke ja to
+358 40 135 7988
Merikadun koulu, ma, ke ja pe
+358 44 439 4532
Pattasten koulu, parittomien viikkojen ke-pe
+358 40 135 8015
Pattasten koulu, luokat 5-9
+358 44 439 3474
Saloisten koulu. ma, ti ja pe
+358 44 439 4537
Ruukin koulu (alakoulu ja yläkoulu) ma - to
+358 44 439 4624
Revonlahden koulu, ma
+358 44 439 4634
Luohuan koulu, to (parittomat viikot)
+358 40 135 7949
Paavolan koulu, ma
+358 40 135 7949
Vihannin yhtenäiskoulu, ma - pe
+358 44 439 4617

Pedagogisen tuen koordinaattori

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä pedagogisen tuen koordinaattoriin.

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 13:00-16:00
Keskiviikko 14:00-16:00
Torstai 13:00-14:00

Reisjärvi
Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Tällä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Haapajärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Maanantai kello 08:00-15:00
Tiistai kello 08:00-15:00
Keskiviikko kello 08:00-15:00
Torstai kello 08:00-15:00
Perjantai kello 08:00-14:00

Terveydenhoitaja. Ala-aste. Haapajärvi
044 445 6245
Terveydenhoitaja. Ylä-aste, lukio, Oksava. Haapajärvi
044 445 6239
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, Jedu - liikelaitos ja työttömien terveystarkastukset.
040 018 4109
Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja koulut, Tiitto, Välioja, Parkkila, Jedu maa- ja metsätalous. Haapajärvi
040 180 8462
Terveydenhoitaja, Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, Rantaniemi. Reisjärvi
040 300 8324
Terveydenhoitaja, Kristillinen opisto. Reisjärvi
040 300 8315

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Reisjärvi, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
040 300 8324

Koulukuraattori Reisjärvi, puhelinnumero

Koulukuraattorin puhelin
+358 40 300 8412

Sivistysjohtaja/rehtori

Reisjärven kunnan sivistysjohtaja.

Sievi
Perusopetuksen oppilashuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
– seuraa, arvioi ja kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
– huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
– on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja.
– yksilöllisen tuen vaihtoehtoja ovat kouluterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Sievi, puhelinnumero

Puhelinaika

maanantaista–perjantaihin kello 12–13

Terveydenhoitaja
044 419 6002

Koulupsyykkari, Alavieska, Sievi, puhelinnumero

Ala- ja yläkoulujen koulupsyykkari

Palvelupaikat

Jussinpekan yläkoulu

Osoite:
Jussinmäentie 2, 85410 Sievi
Katso kartalta

Lauri Haikolan koulu

Osoite:
Jussintie 29 B, 85410 Sievi
Katso kartalta

Siikajoki
Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Toimi näin

Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat saavutettavissa puhelimitse ja Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit ovat tavattavissa kouluilla etukäteen sovittuina päivinä. Muina aikoina huoltajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse tai Wilman välityksellä. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Kiireellisissä asioissa ollaan yhteydessä terveyskeskukseen.

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Siikajoki – Wilma

Wilman kautta opettajat, oppilaat ja oppilaiden huoltajat pitävät yhteyttä.

Palvelunumerot

Gumeruksen koulu, puhelinnumero

tiistaisin, torstaisin (parilliset viikot) ja perjantaisin

Kouluterveydenhoitaja
040 135 7949

Koulukuraattori, Siikajoki, puhelinnumero

Palvelupaikat

Gumeruksen koulu

tiistaisin, torstaisin (parilliset viikot) ja perjantaisin

Osoite:
Jaakontie 1, 92320 SIIKAJOKI
Katso kartalta

Luohuan koulu

Alakoulu, joka sijaitsee Luohualla.

Osoite:
Kupsalankuja 7, 92450 LUOHUA
Katso kartalta

Paavolan koulu

Alakoulu, joka sijaitsee Paavolassa.

Osoite:
Koulutie 2, 92430 PAAVOLA
Katso kartalta

Revonlahden koulu

Osoite:
Koulukuja 11, 92350 Revonlahti
Katso kartalta

Ruukin koulu

Osoite:
Opintie 1, 92400 Ruukki
Katso kartalta

Siikalatva

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Siikalatva, puhelinnumero

Voit varata aikoja puhelimitse Mehiläinen Siikalatva -takaisinsoittojärjestelmän

Terveydenhoitajan vastaanotto lukiolla ja opistolla tiistaisin

Ajanvaraus
040 713 3660
Taivalkoski

Palvelunumerot

Kouluterveydenhuolto, Taivalkoski, puhelinnumero

Terveydenhoitajan puhelinnumero

Soittoaika

Maanantai kello 08:00-09:00
Tiistai kello 08:00-09:00
Keskiviikko kello 08:00-09:00
Torstai kello 08:00-09:00
Perjantai kello 08:00-09:00

Terveydenhoitaja
040 775 0959
Tyrnävä

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Tyrnävä, puhelinnumero

Terveydenhoitaja
050 438 5372
Terveydenhoitaja
044 497 1070
Näytä lisää
Terveydenhoitaja, lukio
050 384 4236

Koulukuraattori, Tyrnävä, puhelinnumero

Utajärvi

Verkkoasioinnit

Wilma, Utajärvi

Utajärven kunnan Wilma on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteinen asiointikanava.

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

puhelinaika

Maanantai – perjantai kello 8-9

Koulukuraattori, Utajärvi, Vaala, puhelinnumero

Palvelupaikat

Utajärven koulu

Koulu antaa esi-, perus- ja lukio-opetusta, sekä järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Maanantai 08:00-15:00
Tiistai 08:00-15:00
Keskiviikko 08:00-15:00
Torstai 08:00-15:00
Perjantai 08:00-15:00

Osoite:
Laitilantie 8, 91600 UTAJÄRVI
Katso kartalta

Vaala

Palvelunumerot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Vaala, puhelinnumero

puhelinaika

Maanantai – perjantai kello 8-9

Terveydenhoitaja
050 310 7052

Koulukuraattori, Utajärvi, Vaala, puhelinnumero

Ylivieska
Perusopetuksen oppilashuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilas- ja opiskelijahuoltona. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on koko koulua tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja;
koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja monialainen asiantuntijaryhmä.

Palvelunumerot

Koulupsyykkari, Nivala, Ylivieska, puhelinnumero

Alakoulut
040 635 5411
Yläkoulut
040 635 5412

Terveydenhoitajat yläkouluilla, Ylivieska, puhelinnumero

Kouluterveydenhoitaja
044 419 5118

Palvelupaikat

Kaisaniemen koulu

Kaisaniemen koululla järjestetään perusopetusta 7.-9. -luokkien oppilaille sekä pidetään myös Ylivieskan seudun kansalaisopiston kursseja ja luentoja.

Osoite:
Mäntytie 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Katajan koulu

Katajan koululla järjestetään esiopetusta ja perusopetusta 1-6-luokkalaisille sekä pienryhmissä 0-9- ja tarvittaessa 10-luokkalaisille.

Osoite:
Katajantie 23, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Kiviojan koulu

Kiviojan koululla järjestetään esiopetusta ja perusopetusta 1-6-luokkalaisille.

Osoite:
Kiviojantie 16, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Niemelän koulu

Niemelän koulu on kyläkoulu Ylivieskan Niemelänkylällä. Niemelän koulussa on noin 90 oppilasta.

Osoite:
Niemelänkyläntie 353, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Ojakylän koulu, Ylivieska

Ojakylän koulu on noin 50 oppilaan kyläkoulu Ylivieskan Ojakylällä.

Osoite:
Perkkiöntie 50, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Päivärinnan koulu

Päivärinnan koulu on Ylivieskan suurin alakoulu ja se sijaitsee Ylivieskan keskustassa.

Osoite:
Koulukatu 2 A, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Rahkolan koulu

Ylivieskan keskustan tuntumassa toimiva alakoulu. Perusopetusta ja pienluokkaopetusta.

Osoite:
Hakalahdenkatu 8, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Rannan koulu

Alakoulu, jossa järjestetään esi- ja perusopetusta.

Osoite:
Lampintie 23, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Raudaskosken koulu

Raudaskosken koulu on alakoulu Ylivieskan Raudaskylällä. Esiopetusta ja perusopetusta.

Osoite:
Raudaskoskentie 7, 84880 YLIVIESKA
Katso kartalta

Taanilan koulu

Taanilan koulu on syksyllä 2021 aloittanut uusi yhtenäiskoulu (vl. 0-9).

Osoite:
Opinportti 1, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Vähäkankaan koulu

Vähäkankaan koulu sijaitsee Ylivieskan Vähäkankaalla. Vähäkankaan koululla järjestetään perusopetusta 1.-6 .-luokan oppilaille.

Osoite:
Vähäkankaantie 622, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta