Oppilashuolto

Palvelun sisältö

Perusopetuksessa kuulut oppilashuollon piiriin. Voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita koulultasi.

Hyvinvointialue ja opetustoimi toteuttavat oppilashuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaista, ennaltaehkäisevää ja kuuluu kaikille.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäisille oppilaille annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja tukea antavaa. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.