Päihdeasiakkaiden selviämis-, korvaus- ja vieroitushoito

Palvelun sisältö

Selviämis-, katkaisu-, korvaus- ja vieroitushoidossa pyritään päihdekierteen katkaisuun. Asiakasta tuetaan jatkohoitoon pääsyssä.
Selviämishoito
Jos päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen.
Korvaushoito
Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvuuden hoitamista korvaushoitolääkityksen tuella. Hoitoon sisältyy lääkkeen lisäksi hoitohenkilökunnan tuki, kuten säännölliset keskustelukäynnit oman työntekijän kanssa. Korvaushoidon aloitus edellyttää aina hoidon tarpeen arviointia.

Korvaushoito mahdollistaa terveyden ja elämäntilanteen kohentumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta ja kuolleisuutta. Se on tutkitusti tehokasta hoitoa, jota säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus.
Vieroitushoito
Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Toimi näin

Jos sinulla tai läheiselläsi on päihderiippuvuusongelma, ota yhteyttä oman paikkakuntasi päihdepäivystykseen.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Päihdepalvelut, Taivalkoski

Toimi näin

Opiaattiriippuvaisten korvaushoitoarviot tapahtuvat päihdetyöntekijän vastaanotolla.

Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen vuodeosastolla ja sinne pääsee lääkärin lähetteellä.

Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa vastaanotto psykiatrille, psykologille ja päihdepsykiatrin konsultaatio.

Palvelunumerot
Päihdetyö, Taivalkoski, puhelinnumero
Päihdetyöntekijä
040 587 6581
Puhelinaika
Ti

12-13

Ke

12-13

Poikkeusaukioloajat
Suljettu 6.6.2024 - 31.8.2024

Suljettu. Ota yhteys Pudasjärven tai Kuusamon päihdetyöhön.

Suljettu 21.6.2024

juhannusaatto

Suljettu 22.6.2024

juhannuspäivä

Tämän numeron kautta voit varata ajan Taivalkosken päihdetyöhön.

Tavoitat meidät parhaiten lähettämällä tekstiviestin tai jättämällä soittopyynnön.

Päihdetyöntekijän puhelinajan ulkopuolella voit olla yhteydessä myös palveluohjauksen puhelinnumeroon.