Päihdekuntoutus

Palvelun sisältö

Päihdekuntoutuksen tarkoituksena on tukea päihde-, riippuvuus- tai rahapeliongelmasta kärsivää sekä edistää elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kuntoutus voi olla avomuotoista tai ympärivuorokautista, lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta. Tarvittaessa voit saada päihdekuntoutuksena myös ammatillista kuntoutusta.

Päihdekuntoutusta järjestävät eri palveluntuottajat. Kuntoutukseen osallistuva voi olla oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusrahaan, jos hän on 16–67-vuotias ja jos kuntoutus voi edistää työhön paluuta tai työhön pääsyä.

Toimi näin

Päihdekuntoutukseen hakeutumiseksi, ole yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Katso tarkemmat yhteystiedot paikkakuntasi kohdalta.

Yhteystiedot

Aluekohtainen lisätieto
Päihdekuntoutus, Liminka

Päihdeongelmaisten hoidon ja kuntoutuksen erityisosaamista on saatavissa A-klinikoilta, nuorisoasemilta, ja vastaavista avomuotoista hoitoa antavista päihdehuollon yksiköistä sekä mielenterveyspalveluista ja päihdepsykiatrisista yksiköistä.

Selviämishoitoa voidaan toteuttaa päivystysyksiköiden lisäksi katkaisuhoitoyksiköissä. Katkaisuhoidolla pyritään pysäyttämään päihteiden käyttökierre ja luomaan edellytyksiä toipumiselle.

Pidempiaikaisen päihdekuntoutuksen avulla autetaan toipumaan päihderiippuvuudesta ja selviytymään päihteiden aiheuttamista pidempiaikaisista elämäntilanteen ongelmista. Avohoidon ja kuntoutuksen tukena voidaan käyttää ympärivuorokautisia katkaisuhoidon ja päihdekuntoutuksen jaksoja. Jälkikuntoutuksen tehtävänä on helpottaa toipujan itsenäisen elämän ja uuden arjen rakentamista siinä vaiheessa, kun päihteiden käyttö on jo loppunut.

Toimi näin

Missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä voidaan ottaa puheeksi ja tunnistaa päihdeongelmien varhaisvaiheen pulmia ja antaa tukea siihen, että ongelmat saadaan ratkaistua omin voimin.

Palvelupaikka
Mielenterveys- ja päihdehuollon avopalvelut

Kankaanlaita 2, 91900 Liminka

Ohjaus ja neuvonta: mm. palveluihin hakeutuminen ja tiedustelut eri palveluista

Palvelunumerot
Lapsiperheiden ja aikuisten sosiaalipalvelujen palveluohjaus, Hailuoto, Lumijoki, Liminka ja Kempele
Palvelunumero
040 318 5864
Puhelinaika
Ma

9-11

Ti

9-11

Ke

9-11

To

9-11

Pe

9-11

Poikkeusaukioloajat

Palveluohjauksessa asiantuntijamme kertovat sinulle, millaista apua ja palveluja on tarjolla ja miten palveluihin hakeudutaan. Palveluohjaus välittää tarvittaessa yhteydenottopyyntösi sinua auttavalle ammattilaiselle.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palveluohjaukseen voit soittaa, jos tarvitset apua lapsesi tasapainoiseen kehitykseen tai hyvinvointiin. Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille perheille lapsen iästä riippumatta.

Aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelujen palveluohjaus on tarkoitettu 18–64-vuotiaille. Voit soittaa, jos tarvitset ohjausta ja neuvontaa taloudellisiin vaikeuksiin tai ongelmiin, joihin liittyy esimerkiksi väkivaltaa, päihteiden ongelmakäyttöä tai mielenterveyden haasteita.

Äkillisissä kriisitilanteissa pitää soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätäkeskukseen, joista vastataan kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.