Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

Palvelun sisältö

Sinulla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen. Palvelutarpeen arviointi tehdään ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Asia tulee vireille, kun palvelutarpeen arviointia on pyydetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. Saat arvion palvelun tarpeesta kolmen kuukauden kuluttua.

Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Toimi näin

Palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilö, kuten sosiaalityöntekijä.

Lomakkeiden lähetysosoitteen näet oman paikkakuntasi kohdalta (Valitse alueesi)

Kiireellisissä tapauksissa ilmoitukset tehdään soittamalla sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätänumeroon 112.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.