Perhekuntoutus

Palvelun sisältö

Perheesi saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon ja laitoshoidon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea sinua kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos tarvitset esimerkiksi
– tukea toimivan päivärytmin rakentamiseen
– apua ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä huolehtimiseen
– tukea lastenkasvatukseen
– neuvoa talouden hallintaan
– neuvoa perheen tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Perheneuvola, Kuusamo
Osoite
Raistakantie a 1,
93601 Kuusamo

Kasvatus- ja perheneuvonnan puhelinpäivystys, p. 040 5710577
Ti

12-13

To

12-13

Lue tarkempi kuvaus alta

Kenelle ja millä ehdoin

Perheesi voi saada perhekuntoutusta sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana.