Pelastustoimen järjestäytyminen

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimi on paljon muutakin kuin sinivilkkutoimintaa

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Samalla Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu onnetto­muuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen sekä vuodesta 2024 alkaen koko Pohjois-Suomea palvelevan, ympärivuorokautisesti miehitetyn pelastustoimen tilanne- ja johtokeskuksen ylläpito.

Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen (at) pohde.fi

Vuosittain Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos:

  • hoitaa noin 6 000 lakisääteistä palotarkastusta alueen yrityksissä, laitoksissa ja kodeissa
  • antaa turvallisuuskoulutusta kaikkiaan noin 50 000 alueen asukkaalle lapsista ikäihmisiin
  • antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta sekä neuvontaa yli 1 500 lausunnolla
  • tavoittaa onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden kautta vuosittain yli 55 000 asiakasta
  • hoitaa vuosittain noin 8 000–9 000 pelastustehtävää, näistä noin 2 000–2 500 tulee olemaan ensihoitoa tukevia ensivastetehtäviä.

Pelastaja.

Asiakaskontakteja pelastuslaitoksen työntekijöille kertyy vuodessa kaikkiaan reilu 80 000. Pelastuslaitos myös tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua ja varautumisen valmisteluja, mikäli aluevaltuusto ja kunnat niin päättävät.

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue
Mika Haverinen
Pelastuspäällikkö
mika.haverinen (at) pohde.fi
Pelastustoiminnan palvelualue
Harri Pyyhtiä
Pelastustoiminnan palvelualuejohtaja, pelastuspäällikkö
harri.pyyhtia (at) pohde.fi
Yhteisten palvelujen palvelualue
Kari Malinen
Pelastuspäällikkö
kari.malinen (at) pohde.fi