Ikäihmisten palvelujen toimialue

Ikäihmisten mielekäs arki

Palveluilla tuetaan ihmisiä kantamaan vastuuta omasta toimintakyvystään ja terveydestään

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on turvata iäkkäiden henkilöiden itsenäistä elämää kotona tai kodinomaisessa ympäristössä.

Ikäihmisille suunnattuja palveluja ovat muun muassa asiakas- ja palveluohjaus, ikäneuvola, päivätoiminta, erilaiset kotiin annettavat ja asumiseen liittyvät palvelut sekä arkeen liittyvä kuntoutumisen tuki, hoito ja hoiva.

Ikäihmisten palvelut järjestetään yhdessä muiden tulosalueiden palvelujen kanssa

Ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnattuja palveluja tuottavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ohella myös järjestöt, kunnat ja yksityiset palveluntuottajat.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy noin 2500 ikäihmisten palveluissa työskentelevää työntekijää, joista suurimpia ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat.

Ikäihmisten palvelut tuotetaan pääosin lähi- ja aluepalveluina. Osa palveluista toteutetaan etä- ja digipalveluina asiakkaan tarpeen ja tilanteen niin mahdollistaessa.

Ikäihmisille suunnattuja palveluja ovat muun muassa

  • asiakas- ja palveluohjaus
  • ikäneuvola
  • päivätoiminta
  • erilaiset kotiin annettavat ja asumiseen liittyvät palvelut
  • arkeen liittyvä kuntoutumisen tuki, hoito ja hoiva.

Hoito ja palvelu toteutetaan oikea-aikaisesti voimavaralähtöisellä työotteella.

Seniori työpöydän ääressä etäyhteydessä kotihoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhdessä Kuntaliiton kanssa laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Ikäihmisten määrä kasvaa

Ikäihmisten määrän kasvu ja väestörakenteen muutos lisäävät palvelutarpeita olennaisesti tulevina vuosina. Muutoksia nykyisiin palvelurakenteisiin ja toimintamalleihin sekä esimerkiksi sähköisten palveluiden hyödyntämiseen tarvitaan.

Ikääntyneiden osuus muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana voimakkaimmin Oulussa, Lakeudella ja Rannikkoseudulla. Väestön ikääntyminen näkyy myös henkilöstön eläköitymisessä. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan Pohjois-Pohjanmaalla vuoteen 2030 mennessä n. 18 600 henkilöä eli n. 52 % nykyisestä.

Iäkkäät ihmiset hymyilevät toisilleen.

Ikäihmisten palvelurakenteen osalta alueiden välillä on merkittävää vaihtelua. Laitoshoitoa on suhteessa eniten Oulussa ja Oulunkaarella. Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneiden osalta vaihtelee Oulun 12,3 %:n ja Oulun eteläisen 24,4 %:n välillä. Niin sanotun välimuotoisen asumisen ratkaisuja ei ole riittävästi tarjolla alueilla. Palvelujen peittävyys yhteensä 75 vuotta täyttäneiden osalta on korkeaa erityisesti Oulun eteläisen alueella. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vaihtelee Oulun eteläisen 88,5 %:n ja Rannikkoseudun 92,1 %:n välillä eli kaikilla alueilla on vielä matkaa hyvinvointialueen tavoitteeseen.

Yhteystiedot

Ikäihmisten palvelut
Mervi Koski
Toimialuejohtaja
mervi.koski (at) pohde.fi

Alueelliset palvelut

Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus

Alueeseen kuuluu Muhos, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Kuusamo, Taivalkoski, Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala

Alueelliset ikäihmisten palvelut, Oulunkaari-Koillismaa-Lakeus
Hannele Pöykiö
Palvelualuejohtaja
hannele.poykio (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, ikäkeskus, arviointi ja kuntoutusyksikkö, Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus
Susanna Veteläinen
susanna.vetelainen (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelut, Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus
Sari Vitikka
sari.vitikka (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelut, Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus
Anu-Birgitta Lämsä
anu-birgitta.lamsa (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautinen asuminen, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus
Hillevi Turpeinen
hillevi.h.turpeinen (at) pohde.fi

Oulu

Alueelliset ikäihmisten palvelut, Oulu
Maria Vahtola
Palvelualuejohtaja
maria.vahtola (at) pohde.fi
Ikäkeskus, alueelliset ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelut, Oulu
Hanna Siltakoski
Vastuualuepäällikkö
hanna.siltakoski (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, arviointi ja kuntoutusyksikkö sekä ympärivuorokautinen palveluasuminen, Oulu
Maiju Tuisku
Vastuualuepäällikkö
maiju.tuisku (at) pohde.fi

Oulun eteläinen ja Rannikko

Alueeseen kuuluu Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki.

Alueelliset ikäihmisten palvelut, Rannikko ja Oulun eteläinen
Virpi Rääpysjärvi
Palvelualuejohtaja
virpi.raapysjarvi (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, ikäkeskus, arviointi ja kuntoutusyksikkö, Rannikko ja Oulun eteläinen
Sanna Lastikka
sanna.lastikka (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelut, Rannikko ja Oulun eteläinen
Ulla Pyykkönen
ulla.pyykkönen (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, kotiin annettavat palvelut, Rannikko ja Oulun eteläinen
Virpi Kamunen
virpi.kamunen (at) pohde.fi
Alueelliset ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautinen asuminen, Rannikko ja Oulun eteläinen
Janne Nikula
janne.nikula (at) pohde.fi

Yhteiset palvelut

Yhteiset ikäihmisten palvelut
Marko Niiranen
Palvelualuejohtaja
marko.niiranen (at) pohde.fi

Yhteinen osaamiskeskus

Yhteinen osaamiskeskus, ikäihmisten palvelut
Satu Kangas
Palvelualuejohtaja
satu.kangas (at) pohde.fi
Yhteinen osaamiskeskus, ikäihmisten palvelut
Jaana Isopahkala
Vastuualuepäällikkö
jaana.isopahkala (at) pohde.fi
Kotona asumisen tuen keskus, Kotas-tilannekeskus
Johanna Alahäivälä
Vastuuyksikköpäällikkö
johanna.alahaivala (at) pohde.fi
Toiminnanohjauskeskus
Sanna Äijälä
Vastuuyksikköpäällikkö
sanna.aijala (at) pohde.fi
Turvahälytyskeskus
Mari Taivaloja
Vastuuyksikköpäällikkö
mari.taivaloja (at) pohde.fi
Kotisairaala, Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus
Marjo Määttä
Vastuuyksikköpäällikkö
marjo.maatta (at) pohde.fi
Kotisairaala, Oulu
Sirkku Vanttaja
Vastuuyksikköpäällikkö
sirkku.vanttaja (at) pohde.fi
Kotisairaala, Oulun eteläinen ja Rannikko
Satu Maaninka
Vastuuyksikköpäällikkö
satu.maaninka (at) pohde.fi

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivointialueella kehitetään ikäihmisten palvelujen sisältöjä ja uusia toimintatapoja kahden eri hankkeen avulla: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman ja Ikä on POP-hankkeen avulla.