Arviointikertomus ja muu raportointi

Tarkastuslautakunta raportoi arvioinnin tulokset arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunta raportoi arvioinnin tulokset vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa sekä erillisissä arviointiraporteissa tilikauden aikana.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointiraportti aluevaltuustolle hyvinvointialueen valmistelutilanteesta

Tarkastuslautakunta antoi aluevaltuustolle 14.12.2022 arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta.  Väliarviointi on raportti tarkastuslautakunnan tekemistä havainnoista, miten valmistelu on edennyt vuonna 2022 ja mikä on arviointihetkellä olennaisen kriittistä.

Tehtävänsä mukaisesti tarkastuslautakunta näki tarkoituksenmukaisena antaa aluevaltuustolle oman arvionsa hyvinvointialueen valmistelutilanteesta ennen historiallista muutosta, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 ja hyvinvointialueen varsinainen toiminta alkaa.

Kokonaisuudessaan vuotta 2022 koskeva arviointi raportoidaan valtuustolle arviointikertomuksessa keväällä 2023.