Johtoryhmä

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
henkilökohtainen numero 040 767 1609
johdon sihteeri Arja Seppänen 040 582 9233
ilkka.luoma (at) pohde.fi
arja.seppanen (at) pohde.fi
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto 044 703 4007
johdon sihteeri Päivi Tuomaala 050 327 6194
kirsti.ylitalo-katajisto (at) pohde.fi
paivi.tuomaala (at) pohde.fi
Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen (at) pohde.fi
Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen (at) pohde.fi
Sosiaalityön tehtäväalue
Leena Pimperi-Koivisto
Sosiaalijohtaja
leena.pimperi-koivisto (at) pohde.fi
Yliopistollisen sairaalan tehtäväalue
Miia Turpeinen
Yliopistosairaalan johtaja
miia.turpeinen (at) pohde.fi
Lääketieteen tehtäväalue
Terhi Nevala
Johtajaylilääkäri
terhi.nevala (at) pohde.fi
Hoitotyön ja hoitotieteen tehtäväalue
Merja Meriläinen
Johtajaylihoitaja
merja.merilainen (at) pohde.fi
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito
Päivi Laurila
Toimialuejohtaja
paivi.laurila (at) pohde.fi
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Päivi Peltokorpi
Toimialuejohtaja
paivi.peltokorpi (at) pohde.fi
Ikäihmisten palvelut
Mervi Koski
Toimialuejohtaja
mervi.koski (at) pohde.fi
Vammaispalvelut
Päivi Lauri
Toimialuejohtaja
paivi.lauri (at) pohde.fi
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria
Leena Mämmi-Laukka
Toimialuejohtaja
leena.mammi-laukka (at) pohde.fi
Kuntoutus
Kaj Sundqvist
Toimialuejohtaja
kaj.sundqvist (at) pohde.fi
Sairaanhoidolliset palvelut
Jaakko Niinimäki
Toimialuejohtaja
jaakko.niinimaki (at) pohde.fi
Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen (at) pohde.fi
Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen (at) pohde.fi
Laura Paloheimo
Viestintäjohtaja
laura.paloheimo (at) pohde.fi