Elintapaohjaus

Täältä löydät tietoa elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan palveluista sekä elintaparyhmistä ja liikuntaryhmistä.

Elintapoja tukevat palvelut

Järjestämme esimerkiksi elintapaohjausta ja ravitsemusohjausta sekä tarjoamme tukea painonhallintaan. Lisätietoja saat omasta terveyskeskuksestasi.

Eri järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan voit tutustua Ihimiset.fi-sivustolta. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry tarjoaa elintapoja tukevaa toimintaa.

Elintapaohjauksella tuetaan ja rohkaistaan asiakasta tekemään terveyttä edistäviä valintoja omassa elämässään

Elintapaohjaus on terveysneuvontaa, joka on tarkoitettu yksilöille ja erilaisille ryhmille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Elintapaohjaus on asiakaslähtöistä, osallistavaa, vapaaehtoista ja tuloksellista toimintaa terveiden elintapojen edistämiseksi.

Elintapaohjausta voidaan tarjota kaikille

Elintapaohjaus on suunnattu ensisijaisesti asiakkaille, joilla on riski sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydän- ja verisuonitauteihin. Ohjaus sopii myös heille, joilla sairaus on jo todettu. Riskejä ovat muun muassa ylipaino, unettomuus sekä epäterveelliset elintavat.

Elintapaohjauksen yhteystiedot