Apuvälineet

Tukitekstiilien hankintapäätökset tehdään Pohteen apuvälineyksikössä

Tukitekstiilien hankinta- ja maksusitoumuspäätösten tekeminen kuuluu Pohteella alueellisen apuvälineyksikön tehtäviin. Tuki- eli kompressiotekstiileihin kuuluvat muun muassa tukisukat, tukisukkahousut ja tukihihat. Palvelun keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää kompressiotuotteiden saatavuutta ja varmistaa tasa-arvoiset ja tasalaatuiset palvelut koko hyvinvointialueella.

Tukisukat ja -hihat on kilpailutettu. Asiakkaille annettavissa maksusitoumuspäätöksissä asiakkaita ohjataan hankkimaan tukitekstiilit sopimuspalveluntuottajalta. Kompressiotuotteiden hankintapaikkojen verkostoa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä sopimuspalveluntuottajien kanssa.

Hankinta- ja maksusitoumuspäätöksiä ohjaa Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas.

Tukituotteisiin liittyviä yleisiä toimintaperiaatteita:

  • Asiakkaat tarvitsevat uusia tukisukka- ja tukihiha -pyyntöjä varten lääkärin lähetteen alueelliseen apuvälineyksikköön. Kun maksusitoumus umpeutuu, asiakas voi saada uuden päätöksen ottamalla itse yhteyttä alueelliseen apuvälineyksikköön. Lääkäri arvioi kompressiotuotehoidon tarpeen ja soveltuvuuden 3-5- vuoden välein asiakkaan tilanteen mukaisesti.
  • Asiakas saa myönteisestä hankintapäätöksestä kirjallisen maksusitoumuksen, jonka perusteella hän voi itse varata ajan palvelutuottajalle tarvittavan kompressiotuotteen hankkimiseksi. Saman maksusitoumuksen avulla voidaan asioida missä tahansa kyseisen palvelutuottajan toimipisteessä koko valtakunnan alueella.
  • Kompressiotuotteeseen liittyvällä maksusitoumuksella ostetaan itse tuotteen lisäksi myös tuotteen hankintaan tarvittavat alkumittaukset sekä tuotteen luovutus ja käytönohjaus asiakkaalle. Tällä käytännöllä halutaan varmistaa tuotteen sopivuus asiakkaalle sekä asiakkaan riittävä osaaminen tuotteen käyttöön.