Turvallisuuden edistäminen 

Turvallinen ympäristö

Turvallisessa toimintaympäristössä huomioidaan tapaturmien ennaltaehkäisy, varaudutaan vastoinkäymisiin, kuten myrskyihin, tulviin ja pitkiin sähkökatkoksiin ja pidetään huolta muista ihmisistä.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen tehtävät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa sisäministeriön johtaman kokonaisuuden. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi.

Pelastustoimi.fi