Brådskande tjänster

I nödsituationer ska du alltid ringa 112. Sådana är till exempel hårda bröstsmärtor, medvetslöshet, andningssvårigheter, förlamningssymtom, plötsliga kramper, bilolyckor eller bränder. På denna sida hittar du information om hur du ska reagera i en nödsituation.

Read more below

Hälsovårdsjourer

Ring Jourhjälpen 116 117 innan du åker till jouren

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården. Genom att ringa Jourhjälpen får du hjälp och information om ifall du måste uppsöka vård under jourtid. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av ditt vårdbehov och hänvisar dig till rätt vårdplats beroende på hur brådskande ärendet är. Om det räcker med egenvård i din situation, får du vårdanvisningar per telefon. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Jour på hälsostationer

Din egen hälsostation är din primära vårdanläggning i alla sjukdomsfall. Ifall du insjuknat plötsligt eller behöver brådskande vård, kontakta hälsostationen. Du är troligen i behov av brådskande vård om ditt hälsotillstånd försämrats snabbt eller om du har plötsliga smärtor. Du får hjälp på hälsostationen under tjänstetid.

Hur får jag vård på hälsostationen?

Hälsostationernas jour betjänar på vardagar under normal tjänstetid.

 1. En sjukvårdare bedömer din situation när du anländer till hälsostationen.
 2. Vid behov hänvisas du till läkarmottagningen för vård och/eller behandling.

Du hittar kontaktuppgifterna på din hälsostation genom att klicka på länken här under och därefter genom att välja din hemkommun i listan i nedre delen av sidan. Observera att informationen på följande sidor är ännu enbart på finska.

Ifall du behöver brådskande vård på kvällar eller veckoslut, ring Jourhjälpen 116 117 för att få instruktioner.

Jour utanför tjänstetid

Under jourtid, dvs på kvällar, nätter och veckoslut, är akutmottagningar öppna i Uleåborg (OYS), Oulainen (Oulaskangas), Raahe och Kuusamo. Innan du åker till akutmottagningen, vänligen ring Jourhjälpen 116 117. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av ditt vårdbehov per telefon och ger dig vidare instruktioner.

I en nödsituation ska du alltid ringa 112.

I hurdana situationer ska jag åka till akutmottagningen?

Akutmottagningarna behandlar skador och sjukdomar som kräver vård innan din hälsostation öppnar sina dörrar igen. Brådskande situationer kräver snabba handlingar, exempel på sådana är:

 • kraftig blödning från sår eller uppkastning av blod
 • misstanke om benbrott
 • bröstsmärta
 • störd medvetandegrad eller plötslig/kraftig yrsel
 • strokesymtom
 • stora andningssvårigheter
 • plötslig och kraftig buksmärta eller huvudvärk
 • psykos, självskadebeteende eller andra störningar i den mentala hälsan som kräver omedelbar vård.

Vid akutmottagningen bedömer vi vårdbehovet och hur snabbt du behöver få vård. Baserat på denna bedömning, hänvisas du till en skötares eller läkares mottagning för vidare behandling. Observera att patienterna vårdas i den ordning som deras sjukdom kräver, inte i anländningsordning, och därför kan väntetiden på jouren variera.

Nainen hammaslääkärissä.
Jour inom munhälsovården

Kontakta munhälsovårdens jour omedelbart ifall dina tänder eller din käke skadats i en olycka eller om du har kraftig svullnad i munregionen som gör det svårt att öppna munnen. Även ihållande värk som t.ex. stör nattsömnen och inte avtar efter intag av värkmedicin, kraftig och ihållande blödning efter tandåtgärder, svullnader och inflammationer med feber är orsaker som kräver akut tandvård.

Vad ska jag göra i en akut situation som berör munhälsovården?

 • På vardagar kontakta munhälsovården i din hemkommun inom välfärdsområdet.
 • Ifall din munhälsovårdsenhet är stängd, ring Jourhjälpen 116 117 för instruktioner.
 • På kvällar, nätter, veckoslut och helgdagar är munhälsovårdens regionala jour för alla invånare inom Norra Österbottens välfärdsområde i Uleåborg:

Besöksadress:
Dentopolis, Aapistie 3, 90220 OULU

Öppentider:
Veckoslut och helgdagar klockan 10-15
Vardagar fr.o.m. klockan 16
Innan du åker till munhälsovårdens jour, vänligen ring 044 703 6426

OBS! En sprucken tand, lagning av tand eller problem med tandprotes eller tandställningar uppfyller inte jourens kriterier. I sådana fall vänligen kontakta din munhälsovårdsenhet följande vardag.

Kuvassa vastasyntynyt.
Förlossning och akuttjänster för gravida patienter

Vi tar hand om förlossningar vid Uleåborgs universitetssjukhus (OYS) dygnet runt, alla dagar i veckan. Du behöver inte ringa i förväg när din förlossning är på väg att börja utan kan komma direkt till sjukhuset. Jourkliniken för gravida kvinnor betjänar när din egna mödrarådgivning är stängd.

När ska jag åka till sjukhuset?

Vanligen kommer gravida kvinnor till OYS mödravårdsavdelning om sammandragningarna har börjat, fostervattnet har gått eller onormala blödningar har förekommit. Vissa mammor kommer till mottagningen med remiss till exempel på grund av att graviditeten har gått över tiden, för planerad kejsarsnitt, igångsättning av förlossning eller för att få en utvärdering av förlossningssätt.

Mödravårdsavdelningen fungerar även som en jourklinik för gravida kvinnor. Ifall du har kraftiga blödningar eller tecken av prematur förlossning innan fullgången graviditet, kontakta i första hand din egna mödrarådgivning under tjänstetid. På kvällar, nätter och veckoslut, ring OYS mödravårdsavdelning.

Kontaktinformation OYS mödravårdsavdelning och jourkliniken för gravida kvinnor:

Tel. 08 315 3198

Besöksadress:
OYS, ingång SN
N4, 2. våningen
Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Socialjourer

Akut psykiatrisk jour

Ifall du behöver akut hjälp på grund av mentala problem, kontakta din hälsostation eller närmaste samjour. I akuta situationer kan du få en läkarremiss till psykiatriska jouren från hälsostationen eller samjouren.

Social- och krisjour

Social- och krisjouren är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Jouren betjänar då du behöver få brådskande socialvårdstjänster eller ifall du behöver krishjälp i en plötsligt uppskakande livssituation. Jourens omedelbara hjälp är avgiftsfritt.

Social- och krisjouren är öppen 24/7

Du kan kontakta social- och krisjouren själv eller be någon annan, t.ex. en nära vän, ta kontakt. Jouren kan även kontaktas av myndigheterna. Social- och krisjouren ger rådgivning i olika akuta situationer per telefon och på plats, exempelvis

 • vid familje- eller närståendevåld
 • i brådskande barnskyddsärenden
 • vid oro för en vuxens välbefinnande
 • ifall en åldrings eller handikappads funktionsförmåga eller välfärd akut försämras
 • i allvarliga krissituationer eller olyckor och kriser, till exempel vid självmordsförsök, plötslig dödsfall av någon närstående, våld eller eldsvåda.

Social- och krisjouren ger även konsultationshjälp i olika situationer till myndigheter utanför tjänstetid.

Kontaktinformaion för social- och krisjouren:

 • 044 703 6235 (ifall din hemkommun är Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi eller Vaala)
 • 044 479 3644 (ifall din hemkommun är Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva eller Ylivieska)

Icke-brådskande ärenden förses i första hand av familje- och socialtjänsten eller tjänsten för de äldre i din hemkommun.

Barnskyddsanmälan

Vem som helst, som är orolig över ett barns välbefinnande, kan göra en barnskyddsanmälan. De myndigheter som arbetar med barn och familjer är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de är oroliga för ett barns välbefinnande men även privatpersoner kan göra en anmälan. För mer detaljerad information, vänligen kontakta en socialarbetare. Efter att en anmälan gjorts, undersöks ärendet inom social- eller barnskyddstjänsten.

Gör en barnskyddsanmälan om du misstänker att ett barn är i behov av barnskydd

Barnskydd är en samhällsuppgift som har som mål att trygga en balanserad utveckling för barnet och barnets välmående. Barnskyddet delas in i förebyggande barnskydd och barn- och familjeinriktat barnskydd.

Barnskyddsanmälan ska göras per telefon, skriftligen eller genom att personligt besök på socialbyrån.

Räddningstjänsten

Norra Österbottens räddningsverk

Norra Österbottens räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten inom hela välfärdsområdet. Räddningsverkets grundläggande uppgifter är bland annat att rädda och skydda människor, egendom, djur och miljö. Förebyggande av olyckor och att främja en säkerhetskultur är dessutom centrala uppgifter för räddningsverket.