Asiakasmaksut

Tältä sivulta löydät hinnaston sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

Lue lisää alta
Peru tai vaihda vastaanottoaika tarvittaessa

Maksu käyttämättä jätetystä peruuttamattomasta ajasta on 56,70 euroa/käynti.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Puhelinmaksut

Emme peri asiakkailta maksua puhelinpalveluista. Oma puhelinoperaattorisi veloittaa kuitenkin puheluistasi normaaliin tapaan oman liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan myös silloin, kun soitat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Päivystys ja kiirevastaanotto (Päivystyskeskus)

Sairaankuljetus tai ensihoito

Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut

Laitoshoidon maksut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa

Kotisairaalan asiakasmaksut

Maksu kotikäynneistä on enintään 40,20 euroa vuorokaudessa.

Asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Yhteisen osaamiskeskuksen kotisairaalassa ei sovelleta sarjahoidon maksuja.

Kotisairaalan asiakasmaksua ei peritä

  • Alle 18-vuotiailta
  • Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon asiakkailta
  • Pitkäaikaisen asumispalvelun (ympärivuorokautinen tai yhteisöllinen asuminen) asiakkailta
  • Veteraaneilta Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Käyntimaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Asiakkaille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, hampaiden tarkistus ja ehkäisevä hoito sekä protetiikkaan liittyväkliininen työ on maksutonta.

Hammaslääkärin tekemän työn lisäksi yli 18-vuotiailta peritään hammastekniset kulut esimerkiksi proteettisista töistä ja oikomislaitteista todellisten kustannusten mukaisesti.

Lääkärintodistus ja lääkärin lausunnot

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Etsitkö tätä?

Maksukatto

Asiakasmaksuissamme on kalenterivuosittainen maksukatto.
Maksukatto on se summa, jonka korkeintaan maksat palveluistamme vuosittain.

Lue lisää asiakasmaksukatosta
Asiakasmaksun alentaminen

Jos asiakasmaksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon, sosiaalihuollon asiakasmaksu ja terveydenhuollon tulosidonnainen maksu on mahdollista alentaa tai jättää perimättä. Terveyskeskusmaksuja, suun terveydenhuollon maksuja tai poliklinikkamaksuja ei voi alentaa tai jättää perimättä.

Lue lisää maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä
Talousneuvola

Jos oma taloustilanne tai raha-asioiden hoitaminen huolettaa, pyydä neuvoa talousneuvolasta.

Lue lisää talousneuvolasta
Ota yhteyttä

Asiakasmaksuyksikössämme tehdään asiakasmaksupäätökset ja määritellään palvelusetelien arvot pitkäaikaista asumispalvelua, säännöllistä kotihoitoa sekä lapsiperheiden kotipalvelua saaville asiakkaille.

Yhteystiedot