Hinnasto – asiakasmaksut palveluittain

Tältä sivulta löydät tiedon paljonko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asiointi maksaa.

Peru tai vaihda vastaanottoaika tarvittaessa

Maksu käyttämättä jätetystä peruuttamattomasta ajasta on 51,50 €/krt.
Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelut

 • Asiakasmaksu 20,90 €
 • Maksu peritään enintään kolmelta käynniltä kalenterivuoden aikana
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Etävastaanotolta perittävä maksu -15 %

Erikoislääkärin vastaanotto perusterveydenhuollossa

 • Asiakasmaksu 41,80 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Etävastaanotolta perittävä maksu -15 %

Perusterveydenhuollon hoitajan vastaanotto

 • Maksuton

Sarjassa annettava hoito perusterveydenhuollossa

 • Asiakasmaksu 11,60 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Maksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa
 • Etävastaanotolta perittävä maksu -15 %

Terapiapalvelut perusterveydenhuollossa

 • Asiakasmaksu 11,60 €
 • Etävastaanotolta perittävä maksu -15 %

Päivystys ja kiirevastaanotto

Perusterveydenhuollon kiirevastaanotto terveyskeskuksessa arkisin kello 8-20

 • Käyntimaksu 20,90 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Sairaanhoitajakäynti on maksuton

Perusterveydenhuollon päivystys Raahen tai Kuusamon toimipisteissä kello 20-8 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

 • Käyntimaksu 28,70 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta

Yhteispäivystyksen käyntimaksu Oulunseudun yhteispäivystyksessä tai Oulaskankaalla

arkisin kello 8-20
 • Käyntimaksu 20,90 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
arkisin kello 20–8 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
 • Lääkärin vastaanoton käyntimaksu 41,80 €
 • Sairaanhoitajan vastaanoton käyntimaksu 25 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta

Sairaankuljetus tai ensihoito

Sairaankuljetusajoneuvolla eli ambulanssilla yhteen suuntaan tehty matka

 • Asiakasmaksu 25 €
 • Jos kyydissä on useampia potilaita, lisäpaikalla istuvan henkilön asiakasmaksu on 18,25 €
 • Kun asiakas on kirjattu sisään hoitopaikkaan ja lääkäri määrää siirron toiselle sairaansijalle, maksua ei peritä. Siirto voi tapahtua terveyskeskuksesta tai sairaalasta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.

Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut

Poliklinikka

 • Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Etävastaanotosta voidaan periä alhaisempi maksu erillisen hinnoittelun perusteella

Päiväkirurgia

 • Päiväkirurgiamaksu 136,90 €
 • Maksu voidaan periä myös alle 18-vuotiailta, ellei toimenpidettä ole tehty poliklinikalla

Sarjassa annettava hoito erikoissairaanhoidossa

Esimerkiksi jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, siedätyshoito, puhe- ja äänihäiriöhoito, sädehoito ja sytostaattihoito.

 • Käyntimaksu 11,60 €
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Maksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa

Laitoshoidon maksut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa

 • Lyhytaikainen laitoshoito 49,60 €/hoitopäivä
 • Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 € /hoitopäivä
 • OYS Psykiatria lyhytaikainen laitoshoito 22,80 €/hoitopäivä
 • Alle 18-vuotiaalta hoitopäivämaksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuoden aikana

Päiväsairaalamaksu

 • Aikuispsykiatrian päiväsairaalamaksu 12,10 €, maksu peritään jokaiselta käynniltä
 • Lastenpsykiatrian päiväsairaalamaksu 22,80 €, maksu peritään enintään seitsemältä käyntikerralta kalenterivuodessa

Päivä- ja yöhoito

 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 €
 • Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuoden aikana

Kuntoutushoito

 • Asiakasmaksu 17,10 € vuorokaudessa
 • Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuoden aikana

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

 • Hammaslääkäri käyntimaksu 13,30 €
 • Suuhygienisti käyntimaksu 10,30 €
 • Hoitoon liittymätön todistus, esimerkiksi vakuutusyhtiölle 51,50 €
 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään hammaslääkärin tekemän työn lisäksi hammastekniset kulut esimerkiksi proteettisista töistä ja oikomislaitteista todellisten kustannusten mukaisesti
 • Käyntimaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta
 • Asiakkaille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, hampaiden tarkistus ja ehkäisevä hoito sekä protetiikkaan liittyväkliininen työ on maksutonta

Maksut tutkimuksesta, toimenpiteestä, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta

Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta

 • Hammaskuva 8,50 €
 • Panoraamaröntgen 19,20 €
 • Ehkäisevä käyntimaksu 8,50 €
 • Toimenpide, 0-2 vaativuus, 8,50 €
 • Toimenpide, 3-4 vaativuus, 19,20 €
 • Toimenpide, 5-7 vaativuus, 38 €
 • Toimenpide, 8-10 vaativuus, 55,60 €
 • Toimenpide, yli 11 vaativuus,  78 €

Proteettinen hoito ja toimenpiteet

 • Proteesin pohjaus 55,60 €
 • Proteesin korjaus 38 €
 • Akryyliosa- ja kokoproteesi 186 €
 • Kruunut ja sillat hampaalta 186 €
 • Rankaproteesi 225,70 €

Opetushammashoitolan (Aapistie, Oulu) asiakasmaksut

 • Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 18 vuotta täyttäneiltä maksu 51,50 €
 • Hoitoon liittymätön todistus esimerkiksi vakuutusyhtiölle 51,50 €
 • Toimenpidemaksut ovat yhden vaativuusluokan alhaisemmat kuin suun
  terveydenhuollon asiakasmaksuissa
 • Opetushammashoitolan käynnin kokonaishinta on noin puolet suun
  terveydenhuollon asiakasmaksusta
 • Hammaslääkärin tekemän työn lisäksi hammastekniset kulut
  muun muassa proteettisista töistä ja oikomislaitteista todellisten kustannusten mukaisesti
 • Röntgenkuvien polttaminen CD-levylle 9-15 €

Terveydenhuollon lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

 • Lääkärin ja hammaslääkärin todistus ja lausunto enintään 51,50 €
 • Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus enintään 61,80 €

Maksulliset todistukset

 • Ajokorttitodistukset 61,80 €
 • Ajokorttilupahakemukseen liitettävä lääkärintodistus 61,80 €
 • Terveydentilan valvontaa varten tarvittavat lääkärintodistukset kuten tartuntatautilain mukaiset todistukset 51,50 €
 • Hammaslääkärin vakuutusyhtiölle antama todistus hammas- ja leukatapaturmasta 51,50 €
 • Lääkärin tai hoitajan kansainvälinen rokotustodistus keltakuumerokotuksesta 51,50 €
 • Lääkärinlausunto B verotusta varten 51,50 €
 • Lääkärinlausunto C (lapsen hoitotukea varten, vammaistukea varten, eläkkeensaajien hoitotukea varten) 51,50 €
 • Lääkärinlausunto E 51,50 €
 • Lääkärinlausunto pahoinpitelystä potilaan pyynnöstä 51,50 €
 • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-todistus, englannin- ja
  saksankielinen lääkärintodistus) 51,50 €
 • Lääkärintodistus elintarvikkeita ja talousvettä käsittelevästä henkilöstä (elintarviketodistus) 51,50 €
 • Puolustusvoimien terveystarkastuslomake vapaaehtoisena
  palvelukseen tai YK-joukkoihin hakeville 51,50 €
 • Terveysmatkalähete 51,50 €
 • Vaihto-oppilastodistukset 51,50 €
 • Muut hoitoon liittymättömät vapaamuotoiset todistukset (esimerkiksi asunnonhakua varten) 51,50 €
 • Lääkärintodistus HIV-tutkimuksesta viisumianomusta varten 51,50 €

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

 • Kotiin kuljetettu ateria 8 €/ateria
 • Ateriapäivähinta 16,38 €/ateria
  • aamupala 1,80 €
  • lounas 5,77 €
  • päiväkahvi 1,24 €
  • päivällinen 5,77 €
  • iltapala 1,79 €
 • Päivä- ja työtoimintakeskuksen ateria 5,77 € vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten työ- ja päivätoiminnan asiakkaille
 • Sähköinen ruoka-automaatti laskutetaan sopimuksen mukaan niissä kunnissa, joissa palvelu käytössä, esimerkiksi Oulu 9,58 €/ateria
 • Ateriointi palvelupisteessä 7,50 €/ateria

Vaatehuoltopalvelu

 • Pyykkihuolto 8 €/ pyykkikoneellinen, sisältää kuljetuksen

Siivouspalvelu

 • Siivouspalvelu toteutetaan palvelusetelillä kunnissa ja kuntayhtymissä, missä se on ollut käytössä.
 • Asiakasmaksu määräytyy omavastuuosuuden mukaan.
 • Kun siivouspalvelu järjestetään hyvinvointialueen omana toimintana, peritään siitä asiakasmaksu 12,20 €/h.

Asiointipalvelu

 • Asiakasmaksu 12,20 € /h, alkava tunti.

Kuntouttava päivätoiminta

 • Kokopäivätoiminta 20 €/päivä, sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin ja mahdollinen kuljetusmaksu
 • Osapäivä päivätoiminta 8 €, järjestetään etäpalveluna

Kylvetyspalvelu

 • asiakasmaksu 12,20 €/h ja mahdollinen kuljetusmaksu

Lapsiperheiden kotipalvelu

 • Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu, asiakasmaksu 12,20 €/tunti
 • Maksu peritään enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa
 • Säännöllisessä palvelussa asiakasmaksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Maksuun vaikuttaa perheen bruttotulot, perhekoko ja palvelun tuntimäärä.

Puhelinpalvelut

Pohde ei peri asiakkailta maksua puhelinpalveluista. Oma puhelinoperaattorisi veloittaa kuitenkin puheluistasi normaaliin tapaan oman liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan myös silloin, kun soitat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

 

Etsitkö tätä?

Maksukatto

Asiakasmaksuissamme on kalenterivuosittainen maksukatto.
Maksukatto on se summa, jonka korkeintaan maksat palveluistamme vuosittain.

Lue lisää asiakasmaksukatosta
Asiakasmaksun alentaminen

Sosiaalihuollon maksu ja terveydenhuollon tulosidonnainen maksu on mahdollista alentaa tai jättää kokonaan perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon.

Terveyskeskusmaksuja tai poliklinikkamaksuja ei voi alentaa tai jättää perimättä.

Ohje asiakasmaksun alentamista löytyy lomakkeet-sivulta.

Lomakkeet
Talousneuvola

Jos oma taloustilanne tai raha-asioiden hoitaminen huolettaa, pyydä neuvoa talousneuvolasta.

Lue lisää talousneuvolasta
Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot

Asiakasmaksuyksikössämme tehdään asiakasmaksupäätökset ja määritellään palvelusetelien arvot pitkäaikaista asumispalvelua, säännöllistä kotihoitoa sekä lapsiperheiden kotipalvelua saaville asiakkaille.