Tietosuoja  

Henkilö­tietojen käsittely ja suojaaminen

Mitä tietosuoja tarkoittaa?

Tietosuoja on perusoikeus. Tietosuoja turvaa ihmisen oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Sinulla on esimerkiksi oikeus tarkistaa omat henkilötietosi. Tietosuoja määrää, miten ja milloin ihmisen henkilötietoja saa käsitellä.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai terveydentilaan liittyvä tieto. Henkilötiedon avulla sinut voidaan tunnistaa. Henkilötiedon käsittelyä on esimerkiksi tietojen kerääminen, hakeminen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen. Pohde käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Pohteen henkilörekistereissä rekisteröityjä ovat esimerkiksi potilaat, asiakkaat ja työntekijät.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät yleisestä informaatiosta.

Tietosuojaoikeudet auttavat sinua hallitsemaan omia henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely Pohteella on avointa ja läpinäkyvää yksilön oikeuksia kunnioittaen. Tietosuoja-asetus takaa sinulle rekisteröitynä, eli henkilönä jonka henkilötietoja Pohde käsittelee, erilaisia oikeuksia.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Lisäksi Pohteeen järjestämissä, tuottamissa tai niitä tukevissa tukipalveluissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tarkentavaa sääntelyä, muun muassa
– laki potilaan asemasta oikeuksista (785/1992)
– laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
– pelastuslaki (379/2011) ja
– laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Asiakastietojen käsittely

Sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään ensisijaisesti sosiaalihuollon palvelujen järjestämistä, toteuttamista ja päätöksentekoa varten.

Tietosuoja sosiaalihuollossa
Potilastietojen käsittely

Terveystietoja (potilasasiakirjoja ja -tietoja) käsitellään ensisijaisesti potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Tietosuoja terveydenhuollossa
Tietosuoja pelastustoimessa

Pelastustoimessa henkilötietoja käsitellään pelastustoimelle laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi.

Tietosuoja pelastustoimessa
Henkilöstön tietosuoja

Pohteen henkilöstön henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Pohteen työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi.

Henkilöstön tietosuoja
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Kaikesta sähköisestä asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tallennetaan lokitietoa.

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lokitiedot