Tietosuoja  

Tältä sivulta löydät tietoa henkilö­tietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

Lue lisää alta
Mitä tietosuoja tarkoittaa?

Tietosuoja on perusoikeus. Tietosuoja turvaa ihmisen oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Sinulla on esimerkiksi oikeus tarkistaa omat henkilötietosi. Tietosuoja määrää, miten ja milloin ihmisen henkilötietoja saa käsitellä.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai terveydentilaan liittyvä tieto. Henkilötiedon avulla sinut voidaan tunnistaa. Henkilötiedon käsittelyä on esimerkiksi tietojen kerääminen, hakeminen, muokkaaminen, tallentaminen ja poistaminen. Pohde käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Pohteen henkilörekistereissä rekisteröityjä ovat esimerkiksi potilaat, asiakkaat ja työntekijät.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät yleisestä informaatiosta.

Tietosuojaoikeudet auttavat sinua hallitsemaan omia henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely Pohteella on avointa ja läpinäkyvää yksilön oikeuksia kunnioittaen. Tietosuoja-asetus takaa sinulle rekisteröitynä, eli henkilönä jonka henkilötietoja Pohde käsittelee, erilaisia oikeuksia.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Lisäksi Pohteeen järjestämissä, tuottamissa tai niitä tukevissa tukipalveluissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tarkentavaa sääntelyä, muun muassa
– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)
– pelastuslaki (379/2011) ja
– laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Asiakastietojen käsittely

Sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään ensisijaisesti sosiaalihuollon palvelujen järjestämistä, toteuttamista ja päätöksentekoa varten.

Tietosuoja sosiaalihuollossa
Potilastietojen käsittely

Terveystietoja (potilasasiakirjoja ja -tietoja) käsitellään ensisijaisesti potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Tietosuoja terveydenhuollossa
Tietosuoja pelastustoimessa

Pelastustoimessa henkilötietoja käsitellään pelastustoimelle laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi.

Tietosuoja pelastustoimessa
Henkilöstön tietosuoja

Pohteen henkilöstön henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Pohteen työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi.

Henkilöstön tietosuoja
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Kaikesta sähköisestä asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tallennetaan lokitietoa.

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn lokitiedot
Tietojen käsittely OmaKannassa

OmaKannasta näet terveystiedot ja vähitellen sosiaalipalvelujen tietoja. Voit myös pyytää reseptin uusimista tai tallentaa hoitotahdon. Pääset kirjautumaan OmaKantaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Kun asioit ensimmäistä kertaa OmaKannassa 30.11.2023 jälkeen, saat luettavaksesi ilmoituksen, jossa kerrotaan Kanta-palveluista sekä tietojesi käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi.

Jos et ole vielä saanut uusinta Kanta-informointia, se avautuu luettavaksesi OmaKannassa heti kirjautumisen jälkeen. Lue ilmoitus ja kuittaa se vastaanotetuksi merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää OmaKantaa normaalisti.

Kanta.fi