Tietoa meistä

Täältä löydät Pohteen yhteystiedot ja strategian eli toimintaperiaatteet sekä tietoa esimerkiksi päätöksenteosta, kehittämisestä ja yhteistyöstä.

Lue lisää alta
Yhteiset arvot ja tavoitteet ohjaavat toimintaamme

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden on hyvinvointialueemme strategiaan kirjattu palvelulupaus. Strategiassa määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen.

Pohjois-Pohjanmaalla ennaltaehkäisy, omatoiminen riskeihin varautuminen, palvelujen vaikuttavuus ja toimivat lähipalvelut ovat lähtökohta sujuvalle arjelle. Yhdessä tehden onnistumme!

Pohde on yksi Suomen 21:sta hyvinvointialueesta

Hyvinvointialueen keskiössä on pohjoispohjalainen ihminen. Painopiste on peruspalveluissa ja varhaisessa ongelmien ehkäisyssä.

Hyvinvointialueiden tehtävänä on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Lue lisää hyvinvointialueista Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolta stm.fi / Hyvinvointialueet.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue lyhyesti

Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Vastaamme noin 416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa palvelemaan alueemme asukkaita ja koko Pohjois-Suomea.

Meillä on töissä lähes 18 000 ammattilaista. Joka päivä haluamme vaalia myös heidän hyvinvointiaan ja osaamistaan.

Palveluja uudistetaan asteittain

Kehitämme sosiaali- ja terveyskeskusten palveluja monipuolisemmiksi. Vahvistamme ennalta ehkäiseviä palveluja sekä kotiin annettavia palveluja. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita ja digitaalisia palveluja laajemmin. Muutokset eivät tapahdu hetkessä vaan tulevien vuosien aikana.

Mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointialueelle?

Hyvinvointialue järjestää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelut Pohjois-Pohjanmaalla.

Yliopistosairaala

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sijaitsee yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Suomi on jaettu yliopistosairaalavetoisiin yhteistoiminta-alueisiin (YTA). Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue on yli puolet Suomen maa-alasta.

Kuvituskuva, Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään tieteellistä tutkimus ja kehitystyötä sekä koulutetaan ammattilaisia. Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulu, muut yliopistolliset sairaalat, terveysteknologia-alan yritykset sekä paikalliset ja kansainväliset tutkimusyhteisöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Oys.fi
Pelastuslaitos

Pelastuslaitos vastaa onnetto­muuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, väestönsuojelusta sekä näihin tehtäviin varautumisesta. Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä on tiivis yhteys ensihoidossa.

Pelastustoimi.fi
Hallinto- ja johtaminen

Meillä työskentelee monen alan ammattilaisia erilaisissa työtehtävissä. Hyvinvointialueen luottamushenkilötoimielimiä ovat esimerkiksi aluevaltuusto ja aluehallitus.

Päätöksentekoa ohjaa hallintosääntö. Toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat ovat julkisia.

Tervetuloa verkostoitumaan hyvinvointialueen kanssa!

Kumppanit ja yhteistyö -sivukokonaisuuden alle olemme koonneet tietoa alueellisen hyvinvointiyhteistyön kumppaneillemme, järjestöille ja seurakunnille, yhteistoiminta-alueen ammattilaisille sekä palveluntuottajille.