Tietoa meistä

Täältä löydät tietoa organisaatiostamme: toimintaperiaatteista, päätöksenteosta ja tutkimus- ja kehitystyöstä.

Lue lisää alta

Tietoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueesta

Vanhempi pariskunta ulkoilee meren rannassa.
Yhteiset arvot ja tavoitteet ohjaavat toimintaamme

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden on hyvinvointialueemme strategiaan kirjattu palvelulupaus. Strategiassa määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen.

Pohjois-Pohjanmaalla ennaltaehkäisy, omatoiminen riskeihin varautuminen, palvelujen vaikuttavuus ja toimivat lähipalvelut ovat lähtökohta sujuvalle arjelle. Yhdessä tehden onnistumme!

Hyvinvointialueuudistus koskettaa koko Suomea

Pohde on yksi Suomen 21:sta hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue lyhyesti

Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Vastaamme noin 416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa palvelemaan niin alueemme asukkaita kuin ympäröiviä hyvinvointialueitakin. Meillä on töissä lähes 18 500 alan osaajaa. Joka päivä haluamme vaalia myös heidän hyvinvointiaan ja osaamistaan.

Miten hyvinvointialue vaikuttaa palveluihini?

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista alueellamme 1.1.2023 alkaen. Vaikka palveluita järjestävä organisaatio muuttuu, sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut löytyvät vuodenvaihteen jälkeenkin samoista tutuista palvelupaikoista ja numeroista.

Pohjois-Pohjanmaalla palveluita uudistetaan asteittain. Kehitämme sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten palveluja monipuolisemmiksi. Vahvistamme ennalta ehkäiseviä palveluja sekä kotiin annettavia palveluja. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita ja digitaalisia palveluja laajemmin. Muutokset eivät tapahdu hetkessä vaan asteittain tulevien vuosien aikana.

Mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointialueelle?

Hyvinvointialue järjestää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelut Pohjois-Pohjanmaalla. Tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi hammashoito, koulukuraattoritoiminta, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut ja ensihoito.

Yliopistosairaala

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sijaitsee yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Erityistason hoidon järjestämiseksi Suomi on jaettu yliopistosairaalavetoisiin yhteistoiminta-alueisiin. Meidän alueemme eli Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue on yli puolet Suomen maa-alasta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään tieteellistä tutkimus ja kehitystyötä sekä koulutetaan ammattilaisia korkean osaamistason asiantuntijaorganisaationa. Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulu, muut yliopistolliset sairaalat, terveysteknologia-alan yritykset sekä paikalliset ja kansainväliset tutkimusyhteisöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Oulun yliopistollisen sairaalan eri alojen syväosaamista hyödyntävät sekä koko alueen henkilöstö että asukkaat.

Oys.fi
Pelastuslaitos

Pelastuslaitos vastaa onnetto­muuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, väestönsuojelusta sekä näihin tehtäviin varautumisesta. Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä on tiivis yhteys ensihoidossa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi 1.1.2023. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos vastaa alkaen koko Pohjois-Suomea palvelevan, ympärivuorokautisesti miehitetyn pelastustoimen tilanne- ja johtokeskuksen ylläpidosta ensi vuodesta alkaen.

Pelastustoimi.fi
Hallinto- ja johtaminen

Meillä työskentelee erilaisia osaajia ja monen alan ammattilaisia erilaisissa työtehtävissä. Hyvinvointialueen luottamushenkilötoimielimiä ovat esimerkiksi aluevaltuusto ja aluehallitus.

Päätöksentekoa ohjaa hallintosääntö. Toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat ovat julkisia.

Kokonaiskuva organisaatiostamme
Tervetuloa verkostoitumaan hyvinvointialueen kanssa!

Kumppanit ja yhteistyö -sivukokonaisuuden alle olemme koonneet tietoa alueellisen hyvinvointiyhteistyön kumppaneillemme, järjestöille ja seurakunnille, yhteistoiminta-alueen ammattilaisille sekä palveluntuottajille.