Valvonta

Tänne sivulle on koottu omavalvontaohjelma, omavalvontasuunnitelmat, omavalvontaraportit.

Lue lisää alta
Omavalvonta

Vastaamme sekä omien että hankkimiemme palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta.

Omavalvonnan tehtävä on valvoa palvelujen järjestämistä ja tuottamista.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontasuunnitelma

Julkaistaan sitä mukaan, kun omavalvontasuunnitelmat valmistuvat.

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Ikäihmisten palvelut

Vammaispalvelut

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

Kuntoutus

Sairaanhoidolliset palvelut

Omavalvontaraportit

Julkaistaan sitä mukaan, kun raportit valmistuvat.

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut

Ikäihmisten palvelut

Vammaispalvelut

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito

Kuntoutus

Sairaanhoidolliset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kokonaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on palvelun järjestäjän ja tuottajan omavalvonnan ja valvontaviranomaisen toteuttaman valvonnan kokonaisuus. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hyvinvointialueiden järjestämistehtävän toteutumista ja palvelujen toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu hyvinvointialueen ja palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Jokaiselle toimijalle määritetään omavalvonnassa vastuut, velvollisuudet ja vaikuttamisen väylät.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki velvoittaa hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan laatimaan vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelman.

Omavalvontaohjelmaa toteutettaessa hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Lisäksi omavalvonnan keinoin tulee huolehtia tehtävien lainmukainen hoitaminen ja sopimusten noudattaminen.

Pohjois-Pohjanmaan valvontayksikkö kuuluu hyvinvointialueen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta palvelualueeseen

Valvontayksikkö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sopimus- ja viranomaisvalvonnasta sekä tukee ohjauksen ja neuvonnan keinoin omavalvonnan toteuttamista.

Valvontayksikössä kehitetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen neuvonta, ohjaus- ja valvontakäytäntöjä.

Yhteystiedot

Valvonnan vastuualue

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonta.

valvonta (at) pohde.fi