Meillä asiakkaana 

Olemme koonneet tänne tietoa muun muassa asiakkaan ja potilaan oikeuksista, käytännöistämme, palveluistamme, tietosuojasta sekä asiakasmaksuista.

Lue lisää alta

Verkkosivujen kehittäminen on kesken, eivätkä kaikki ominaisuudet ole vielä käytettävissä.

Näin asioit

Asioinnin ja neuvonnan palvelut – palveluja erilaisiin elämäntilanteisiin

Kehitämme toimintaamme ja osaamistamme aktiivisesti, jotta palvelumme olisivat entistä laadukkaampia ja apu olisi saavutettavissa monin eri tavoin kotiin tai arkeen tuotuna, sote-keskuksissa tai digitaalisesti.

Hyvinvointialueemme kuntien, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö toimii sujuvasti, palvelujen tuottajia on runsaasti ja palvelut ovat monipuolisia.

Laskutuskäytännöt uudistuvat Pohteella

Aiemmat laskutuskäytännöt eivät siirry Pohteelle. Hyväksy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue e-laskuttajaksi omassa verkkopankissasi tai tee uusi suoramaksuvaltuutus oman pankkisi asiakaspalvelun kautta.

Hyvinvointialueen lomakkeet ja asiakirjat päivittyvät vähitellen

Jos et löydä tarvitsemaasi asiakirjaa, niin toistaiseksi voit käyttää oman kuntasi tai kuntayhtymän asiakirjoja niin kuin aikaisemminkin.

Hyvinvointialueen päivitetyt asiakirjat löydät Lomakkeet ja asiakirjat -sivulta.

Terveyskeskuksen tai palvelupaikan vaihto

Voit valita perusterveydenhuollon palvelut mistä tahansa terveyskeskuksesta Suomessa.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta voivat asioida esimerkiksi edunvalvojat ja alaikäisen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta.

Ikääntyneen vanhemman puolesta voivat asioida täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka valtuutetaan asiointiin valtakirjalla.

Sähköiset palvelut

Sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut- verkkopalvelu kokoaa yhteen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut ja sähköisen asioinnin kanavat.

Palvelu auttaa sinua asioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa.
Palvelun avulla löydät tarpeisiisi soveltuvat neuvot ja itsehoitoa tukevat palvelut.

Tietoa asiakkaalle

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa

Sinulla on oikeus päästä hoitoon ja saada palvelua tarpeen mukaan. Hoidon ja palvelun tulee olla hyvää ja laadukasta, ja sinua tulee kohdella hyvin. Tietoa annetaan ymmärrettävästi.

Voit osallistua oman hoitosi ja palvelusi suunnitteluun. Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä. Tarvittaessa saat potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluja.

Haluatko keskustella oikeuksistasi?

Potilas- ja sosiaaliasiamieheltä saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Asiamies on puolueeton henkilö.

Asiasmies ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon. Potilas- ja sosiaaliasiamies ei tee eikä voi muuttaa päätöksiä.

Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä sekä määrittää, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa, esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai terveydentilaan liittyvä tieto.

Arkisto ja kirjaamo

Arkisto huolehtii hyvinvointialueen paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytyksestä ja tietopalvelusta. Kirjaamo vastaanottaa hyvinvointialueella saapuvat asiakirjat.