Meillä asiakkaana 

Täältä löydät tietoa muun muassa asiakkaan ja potilaan oikeuksista, käytännöistämme, palveluistamme, tietosuojasta sekä asiakasmaksuista.

Lue lisää alta
Kokemuksesi ja mielipiteesi toiminnastamme ovat meille tärkeitä

Voit antaa palautetta palvelusta, hoidosta, tutkimuksesta tai kohtelusta jo palvelupaikassa tai jälkikäteen verkossa.

Tietoa asiakkaalle

Asiakkaan ja potilaan oikeudet, hoitoon pääsy ja palvelujen saatavuus

Sinulla on oikeus päästä hoitoon ja saada palvelua tarpeen mukaan. Hoidon ja palvelun tulee olla hyvää ja laadukasta, ja sinua tulee kohdella hyvin.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Asiakasmaksut, asiakaslaskut ja palvelusetelikäytännöt

Täältä löydät tietoa esimerkiksi siitä, miten voit siirtää laskun eräpäivää tai tilata e-laskun. Täältä löydät myös ajantasaiset asiakasmaksut.

Asiakasmaksut ja asiakaslaskut
Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä sekä määrittää, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa, esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai terveydentilaan liittyvä tieto.

Tietosuoja  

Näin asioit

Lomakkeet ja asiakirjat

Hyvinvointialueen päivitetyt asiakirjat löydät Lomakkeet ja asiakirjat -sivulta.

Lomakkeet ja asiakirjat
Asiakirjapyyntö

Arkisto huolehtii hyvinvointialueen paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytyksestä ja tietopalvelusta. Kirjaamo vastaanottaa hyvinvointialueella saapuvat asiakirjat.

Tietopyynnöt
Terveyskeskuksen tai palvelupaikan vaihto

Voit valita perusterveydenhuollon palvelut mistä tahansa terveyskeskuksesta Suomessa. Jos haluat vaihtaa omaa terveyskeskustasi, sinun on tehtävä ilmoitus itse sekä nykyiseen että tulevaan terveyskeskukseesi kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Käytettävissä on valmis lomake. Tällä hetkellä lomaketta ei voi palauttaa verkossa.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Asiointipaikan valinta
Puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta voivat asioida esimerkiksi edunvalvojat ja alaikäisen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta.

Ikääntyneen vanhemman puolesta voivat asioida täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka valtuutetaan asiointiin valtakirjalla.

Thl.fi / Puolesta asiointi
Kelasta voi saada tukea moneen eri elämäntilanteeseen

Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, joissa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt esimerkiksi sairauden takia.

Kelan tuet ja palvelut
Hoitotahto

Hoitotahto on sinun tekemä ohjeistus omasta hoidostasi siltä varalta, ettet pysty osallistumaan hoitopäätöksiin. Voit tehdä hoitotahdon Kanta.fi -palvelussa tai voit kirjoittaa sen paperille. Hoitotahdossa ilmaiset, millaista hoitoa toivot elämäsi loppuvaiheessa.

Hoitotahto sitoo hoitohenkilökuntaa noudattamaan toivettasi elämää ylläpitävien toimintojen suhteen. Näitä ovat esimerkiksi hengityslaitteeseen kytkeminen, suonensisäinen antibioottihoito sekä keinoruokinta. Hoitotahdossa voit kieltäytyä niistä hoidoista, joita et halua käytettävän.

Hoitotahto on voimassa silloin kun et pysty itse ilmaisemaan tahtoasi. Näitä tilanteita voivat olla muun muassa vakava sairaus, muistisairaus, tajuttomuus tai onnettomuus.

Lue lisää hoitotahdosta

Kanta.fi

Ohjeet asiakkaalle

Käsihuuhteen eli käsidesin käyttö

Käsihuuhteen käytöllä suojaat itseäsi ja muita henkilöitä hengitystievirusten ja vatsatautivirusten leviämiseltä.

Käsidesin käyttö
Maskin eli suu-nenäsuojan käyttö

Käytä maskia seuraavissa tilanteissa:

  •  jos sinulla on hengitystieinfektion oireita (huomaathan, että hengitystieoireisena vierailun tulee tapahtua vain pakottavasta syystä)
  • jos vastustuskykysi on alentunut hyvin paljon.

Maski annetaan hoitoyksiköstä, ellei sinulla ole sitä jo tullessa.

Maskin käyttö
Vierailu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen yksiköissä ja osastoilla

Voit vierailla potilaiden luona pääasiassa ilman maskia.

Kuvaaminen meillä

Toisten asiakkaiden ja potilaiden kuvaaminen ja kuvien julkaisu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilman heidän lupaansa on kiellettyä.

Saat kuvata omaa hoitoasi, jos kuvaaminen ei häiritse toimenpiteen tekemistä. Kysy lupa julkaisuun kuvassa näkyviltä henkilöiltä.

Aulatilat, käytävät ja kahvilat ovat julkisia tiloja, joissa voit kuvata. Muista kuitenkin muiden potilaiden tai asiakkaiden yksityisyys.

Vastaanotto- ja potilashuoneet sekä poliklinikat eivät ole julkisia tiloja.
Niissä kuvaamista voidaan rajoittaa.