Meillä asiakkaana 

Olemme koonneet tänne tietoa muun muassa asiakkaan ja potilaan oikeuksista, käytännöistämme, palveluistamme, tietosuojasta sekä asiakasmaksuista.

Lue lisää alta

Näin asioit

Tietoa asiakasmaksuista, laskutuksesta ja palvelusetelistä

Täältä löydät tietoa esimerkiksi siitä, miten voit siirtää laskun eräpäivää tai tilata e-laskun. Täältä löydät myös ajantasaiset asiakasmaksut.

Hyvinvointialueen lomakkeet ja asiakirjat päivittyvät vähitellen

Jos et löydä tarvitsemaasi asiakirjaa, niin toistaiseksi voit käyttää oman kuntasi tai kuntayhtymän asiakirjoja niin kuin aikaisemminkin.

Hyvinvointialueen päivitetyt asiakirjat löydät Lomakkeet ja asiakirjat -sivulta.

Terveyskeskuksen tai palvelupaikan vaihto

Voit valita perusterveydenhuollon palvelut mistä tahansa terveyskeskuksesta Suomessa.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta voivat asioida esimerkiksi edunvalvojat ja alaikäisen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta.

Ikääntyneen vanhemman puolesta voivat asioida täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka valtuutetaan asiointiin valtakirjalla.

Sähköiset palvelut

Sähköiset terveys- ja hyvinvointipalvelut- verkkopalvelu kokoaa yhteen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut ja sähköisen asioinnin kanavat.

Palvelu auttaa sinua asioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa.
Palvelun avulla löydät tarpeisiisi soveltuvat neuvot ja itsehoitoa tukevat palvelut.

Tietoa asiakkaalle

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa

Sinulla on oikeus päästä hoitoon ja saada palvelua tarpeen mukaan. Hoidon ja palvelun tulee olla hyvää ja laadukasta, ja sinua tulee kohdella hyvin. Tietoa annetaan ymmärrettävästi.

Voit osallistua oman hoitosi ja palvelusi suunnitteluun. Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä. Tarvittaessa saat potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluja.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet  
Haluatko keskustella oikeuksistasi?

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavalta saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Asiavastaava on puolueeton henkilö.

Asiavastaava ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon. Potilas- ja sosiaaliasiavastaava ei tee eikä voi muuttaa päätöksiä.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava
Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa yksilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä sekä määrittää, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietoa on kaikki tieto, jonka avulla henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa, esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus tai terveydentilaan liittyvä tieto.

Tietosuoja  
Arkisto ja kirjaamo

Arkisto huolehtii hyvinvointialueen paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytyksestä ja tietopalvelusta. Kirjaamo vastaanottaa hyvinvointialueella saapuvat asiakirjat.

Arkisto ja kirjaamo
Käsihuuhteen eli käsidesin käyttö

Käsihuuhteen käytöllä suojaat itseäsi ja muita henkilöitä hengitystievirusten ja vatsatautivirusten leviämiseltä.

Muista käyttää käsihuuhdetta

  • tullessasi sairaalaan
  • tullessasi osastolle tai poliklinikalle
  • ennen syöntiä ja kahvittelua
  • wc-käynnin jälkeen.
Maskin eli suu-nenäsuojan käyttö

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella toimitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisten suositusten perusteella paikalliseen tilanteeseen soveltaen.

Käytä maskia Pohteen yksiköissä ja osastoilla seuraavissa tilanteissa:

  • jos sinulla on hengitystieinfektion oireita
  • jos vastustuskykysi on alentunut hyvin paljon.

Henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta seuraavissa tilanteissa:

  • jos potilaalla tai työntekijällä on hengitystieinfektion oireita. Työntekijä voi olla töissä kirurgista suu-nenäsuojusta käyttäen, jos hänellä on lievät oireet
  • tavanomaisten varotoimien mukaan kaikkien potilaiden hoidossa, mikäli on vaara roiskeista kuten pisaravarotoimissa, suojavarotoimissa, leikkaussalissa.

Muissa tilanteissa työntekijöiden ei tarvitse enää käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta missään yksiköissä.

Vierailu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen yksiköissä ja osastoilla

Voit vierailla potilaiden luona pääasiassa ilman maskia.

Käytä maskia seuraavissa tilanteissa:

  •  jos sinulla on hengitystieinfektion oireita (huomaathan, että hengitystieoireisena vierailun tulee tapahtua vain pakottavasta syystä)
  • jos vastustuskykysi on alentunut hyvin paljon.

Maski annetaan hoitoyksiköstä, ellei sinulla ole sitä jo tullessa.