Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Täältä löydät Pohteen organisaatiokaavion sekä tietoa toimialueistamme.

Lue lisää alta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Toimialat

Hyvinvointialueella on kaksi toimialaa: sosiaali- ja terveystoimi (sote) sekä pelastustoimi. Toimialat jaetaan toimialueisiin tehtävien ja vastuualueiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialueet

Toimialueita ovat perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut sekä OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito. Yhteisiä toimialueita on kolme: kuntoutus, laboratorio ja sairaanhoidolliset palvelut.

Tehtäväaloja ovat yliopistollinen sairaala, lääketiede, hoitotiede ja hoitotyö sekä sosiaalityö.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäytyminen
Pelastuslaitoksen tehtävät ja järjestäytyminen

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu onnetto­muuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen sekä vuodesta 2024 alkaen koko Pohjois-Suomea palvelevan, ympärivuorokautisesti miehitetyn pelastustoimen tilanne- ja johtokeskuksen ylläpito.

Pelastustoimen järjestäytyminen
Järjestämistoiminnot ja konsernipalvelut

Järjestämistoiminnot vastaa esimerkiksi palvelutuotannon ohjauksesta ja resurssien kohdentamisesta.

Konsernipalveluihin kuuluvat hallinto, HR, talous ja hankinnat, tietohallinto, tekniset palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä viestintä.

Palvelujen järjestäminen ja konsernipalvelut