Pelastustoimen järjestäytyminen

Pelastuslaitos vastaa onnetto­muuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, väestönsuojelusta ja näihin tehtäviin varautumisesta sekä Pohjois-Suomea palvelevan, ympärivuorokautisesti miehitetyn tilanne- ja johtokeskuksen ylläpidosta.

Lue lisää alta

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimi on paljon muutakin kuin sinivilkkutoimintaa

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023. Samalla Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu onnetto­muuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalvelua tukevaa ensivastetoimintaa.

Pelastuslaitoksen palvelut ovat lähipalveluita, joita tuotetaan tällä hetkellä 46 paloasemalta päätoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön toimesta.

Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen@pohde.fi

Vuosittain Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos:

  • suorittaa alueellaan noin 1800 lakisääteistä palotarkastusta ja noin 2500 muuta valvontatehtävää.
  • antaa turvallisuuskoulutusta kaikkiaan noin 45000 alueen asukkaalle lapsista ikäihmisiin
  • antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta sekä neuvontaa yli 1000 lausunnolla
  • tavoittaa onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden kautta vuosittain yli 55000 asiakasta
  • suorittaa noin 7500–8500 hälytystehtävää, joista noin 30 % on ensihoitopalvelua tukevia ensivaste- ja virka-aputehtäviä.

Pelastaja.

Asiakaskontakteja pelastuslaitoksen työntekijöille kertyy vuodessa kaikkiaan reilu 70 000. Pelastuslaitos myös tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua ja varautumisen valmisteluja, mikäli aluevaltuusto ja kunnat niin päättävät.

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue
Mika Haverinen
Pelastuspäällikkö
mika.haverinen@pohde.fi
Pelastustoiminnan palvelualue
Harri Pyyhtiä
Pelastustoiminnan palvelualuejohtaja, pelastuspäällikkö
harri.pyyhtia@pohde.fi
Yhteisten palvelujen palvelualue
Kari Malinen
Pelastuspäällikkö
kari.malinen@pohde.fi