Apuvälinepalvelut

Palvelun sisältö

Apuvälineet ovat osa hoidon- ja kuntoutuksen kokonaisuutta ja sisältyvät usein yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Apuvälinepalvelu on maksutonta, jos toimintakykysi on heikentynyt ja apuvälineellä voidaan edistää toimintakykyäsi tai osallistumismahdollisuuksiasi.

Apuvälinepalvelu sisältää

– apuvälinetarpeen ja tarvittavan apuvälineen arvioinnin

– apuvälineen luovutuksen käyttöön

– neuvonnan ja käyttöopastuksen

– käytössä olevan apuvälineen ylläpidon ja

– apuvälineen käytön päättymiseen liittyvät toimet.

Apuvälineen valinta tehdään yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa.

Toimi näin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii useampi apuvälinelainaamo. Ota yhteyttä ensisijaisesti oman kuntasi apuvälinelainaamoon.

Kun noudat apuvälineen, tarvitset käyttäjän henkilötiedot. Palauta välineet apuvälinelainaamoon viimeistään palautuspäivänä tai kun et tarvitse välinettä enää.

Liikkumisen tai hygienian perusapuvälineen, kuten kävelykepit, kyynärsauvat, rollaattorin, wc-korotuksen tai suihkutuolin, voit lainata ilman asiantuntijan lausuntoa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saamisen edellytyksenä on alan asiantuntijan toteama apuvälineen tarve. Asiantuntija voi tapauksesta riippuen olla esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntohoitaja. Apuvälineitä ovat muun muassa kyynärsauvat, kävelykepit, rollaattorit, WC-korokkeet, sängynjalankorokkeet, pyörätuolit ja erilaiset kävelytelineet.

Kenelle ja millä ehdoin

Apuvälineiden myöntäminen perustuu valtakunnallisiin luovutusperusteisiin.

Peruste apuvälineelle voi olla esimerkiksi
– toimintakykyä heikentävä ja itsenäistä selviytymistä vaikeuttava lääketieteellisin perustein todettu sairaus
– vamma
– kehitysviivästymä.

Lue lisää apuvälineistä