Tietoa apuvälineen hankinnasta

Voit saada apuvälineen, jos toimintakykysi on alentunut sairauden, vamman tai kehitysviiveen takia.

Lue lisää alta
Apuvälineitä jaetaan useissa toimipisteissä

Löydät oman alueesi yhteystiedot Pohteen yhteiseltä apuvälinepalvelun sivulta. Valitse kuntien joukosta oma paikkakuntasi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on asiantuntijoiden ja apuvälineratkaisuja tekevien ammattilaisten työohje, joka toimii myös tiedonvälittäjänä asiakkaille.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa terveydenhuollon palveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluita säätelevät samat säädökset kuin muutakin terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovuttamisesta (1363/2011) tarkennetaan apuvälineiden arviointi- ja luovutusprosessia. Apuvälineen luovuttamisen perusteena on sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva toimintakyvyn alentuminen. Oikein valittu apuväline edistää asiakkaan kuntoutumista, tukee, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa ja ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä.

Tukitekstiilien hankintapäätökset tehdään Pohteen apuvälineyksikössä

Apuvälineiden hankinta- ja maksusitoumuspäätöksiä ohjaavat valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet.

Tukitekstiilien hankinta- ja maksusitoumuspäätösten tekeminen kuuluu Pohteella alueellisen apuvälineyksikön tehtäviin. Tuki- eli kompressiotekstiileihin kuuluvat muun muassa tukisukat, tukisukkahousut ja tukihihat. Palvelun keskittämisen tavoitteena on yhtenäistää kompressiotuotteiden saatavuutta ja varmistaa tasa-arvoiset ja tasalaatuiset palvelut koko hyvinvointialueella.

Tukisukat ja -hihat on kilpailutettu. Asiakkaille annettavissa maksusitoumuspäätöksissä asiakkaita ohjataan hankkimaan tukitekstiilit sopimuspalveluntuottajalta. Kompressiotuotteiden hankintapaikkojen verkostoa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä sopimuspalveluntuottajien kanssa.

Tukituotteisiin liittyviä yleisiä toimintaperiaatteita:

  • Asiakkaat tarvitsevat uusia tukisukka- ja tukihiha -pyyntöjä varten lääkärin lähetteen alueelliseen apuvälineyksikköön. Kun maksusitoumus umpeutuu, asiakas voi saada uuden päätöksen ottamalla itse yhteyttä alueelliseen apuvälineyksikköön. Lääkäri arvioi kompressiotuotehoidon tarpeen ja soveltuvuuden 3-5- vuoden välein asiakkaan tilanteen mukaisesti.
  • Asiakas saa myönteisestä hankintapäätöksestä kirjallisen maksusitoumuksen, jonka perusteella hän voi itse varata ajan palvelutuottajalle tarvittavan kompressiotuotteen hankkimiseksi. Saman maksusitoumuksen avulla voidaan asioida missä tahansa kyseisen palvelutuottajan toimipisteessä koko valtakunnan alueella.
  • Kompressiotuotteeseen liittyvällä maksusitoumuksella ostetaan itse tuotteen lisäksi myös tuotteen hankintaan tarvittavat alkumittaukset sekä tuotteen luovutus ja käytönohjaus asiakkaalle. Tällä käytännöllä halutaan varmistaa tuotteen sopivuus asiakkaalle sekä asiakkaan riittävä osaaminen tuotteen käyttöön.