Asiakkaan ja potilaan oikeudet  

Tietoa oikeuksistasi, hoitoon pääsystä ja palvelujen saatavuudesta.

Lue lisää alta

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa

Sinulla on oikeus päästä hoitoon ja saada palvelua tarpeen mukaan. Hoidon ja palvelun tulee olla hyvää ja laadukasta, ja sinua tulee kohdella hyvin. Tietoa annetaan ymmärrettävästi.

Tutustu potilaan lakisääteisiin oikeuksiin

Terveydenhuollon potilaana sinulla on oikeus hyvään hoitoon, hyvään kohteluun, päästä hoitoon, saada tietoa ymmärrettävällä tavalla, tietojesi salassapitoon ja itsemääräämisoikeuteen.

Tutustu asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin

Asiakkaana sinulla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Toiminnassa tulee kunnioittaa sinun ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä. Asiakkaana toivomuksesi, mielipiteesi, etusi ja yksilölliset tarpeesi sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Edistämme perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta esimerkiksi hoidon jatkuvuusmallin avulla.

Sosiaalipalvelujen saatavuus ja odotusajat

Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnista ja sosiaalipalvelujen saannin määräajoista säädetään laeissa.

Miten toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Keskustele tai anna palautetta palvelusta, hoidosta, tutkimuksesta tai kohtelusta jo palvelupaikassa tai jälkikäteen verkossa.

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen. Voit pyytää neuvoa potilas- ja sosiaaliasiavastaavalta.

Kuvituskuva siitä miten toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Haluatko keskustella oikeuksistasi?

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavalta saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Asiavastaava on puolueeton henkilö.

Asiavastaava ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon. Potilas- ja sosiaaliasiavastaava ei tee eikä voi muuttaa päätöksiä.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava
Asiakaslain ja potilaslain mukainen muistutus

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen. Ennen muistutuksen tekoa voit keskustella ja selvittää asiaa henkilökunnan kanssa.

Muistutuslomakkeet
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää potilasturvallisuutta

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Keskus tuottaa toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Potilasturvallisuus

Turvallisuuteen kuuluu sekä hoidon että hoitoympäristön turvallisuus. Se tarkoittaa sitä, että saat tarvitsemasi hoidon siinä vaiheessa, kun sairautesi hoito sitä edellyttää. Lisäksi tavoitteenamme on, että hoidosta aiheutuu sinulle mahdollisimman vähän haittaa.

Potilasturvallisuus