Asiakkaan ja potilaan oikeudet  

Löydät näiltä sivuilta tietoa muun muassa palvelujen valvonnasta sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten palveluista.

Lue lisää alta

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa

Tutustu potilaan lakisääteisiin oikeuksiin

Terveydenhuollon potilaana sinulla on oikeus hyvään hoitoon, hyvään kohteluun, päästä hoitoon, saada tietoa ymmärrettävällä tavalla, tietojesi salassapitoon ja itsemääräämisoikeuteen.

Tutustu asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin

Asiakkaana sinulla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Toiminnassa tulee kunnioittaa sinun ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä. Asiakkaana toivomuksesi, mielipiteesi, etusi ja yksilölliset tarpeesi sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Miten toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa. Oheisesta linkistä löydät tietoa muun muassa palvelujen valvonnasta sekä sosiaali- ja potilasasiamiesten palveluista.

Haluatko keskustella oikeuksistasi?

Potilas- ja sosiaaliasiamieheltä saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Asiamies on puolueeton henkilö. Potilas- ja sosiaaliasiamies ei tee eikä voi muuttaa päätöksiä. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.

Asiakaslain ja potilaslain mukainen muistutus

Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä asiasta muistutuksen. Ennen muistutuksen tekoa voit keskustella ja selvittää asiaa henkilökunnan kanssa.

Turvallisuus ensin

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää potilasturvallisuutta

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Keskus tuottaa toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Turvallisuutta seurataan ja edistetään monin eri tavoin

Turvallisuuteen kuuluu sekä hoidon että hoitoympäristön turvallisuus. Se tarkoittaa sitä, että saat tarvitsemasi hoidon siinä vaiheessa, kun sairautesi hoito sitä edellyttää. Lisäksi tavoitteenamme on, että hoidosta aiheutuu sinulle mahdollisimman vähän haittaa.

Ilmoita vaaratilanteesta

Jos sinulla on huomautettavaa hoidosta tai henkilökunnan kohtelusta, voit tehdä aiheesta reklamaation asiointipaikkasi asiakaspalautejärjestelmässä.

Omasta tai läheisesi vaaratilanteesta voit ilmoittaa täyttämällä Vaaratapahtumailmoituksen.