Potilas- ja sosiaaliasiavastaava

Palvelun sisältö

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavalta saat neuvoja asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. Potilasasiavastaava tai sosiaaliasiavastaava on puolueeton henkilö. Hän ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Voit olla yhteydessä potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan, jos
• haluat kysyä asiakkaan ja potilaan asemasta tai oikeuksista
• tarvitset apua muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai lääkevahinkoilmoituksen tekemisessä
• tarvitset apua ristiriitatilanteiden selvittämisessä

Palvelu on maksuton. Yksityisen terveydenhuollon palvelut kuuluvat Pohteen potilasasiavastaaville 1.1.2024 alkaen.

Toimi näin

Numero 1.

Jos hoitoosi, palveluusi tai kohteluusi liittyy ongelmia tai epäselvyyksiä

Jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon, keskustele asiasta heti ammattilaisen tai hänen esihenkilönsä kanssa siinä toimintayksikössä, jossa olet asioinut.

Numero 2.

Asiakaslain ja potilaslain mukainen muistutus

Jos keskustelu ei johda asian selviämiseen, sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta kirjallinen muistutus. Voit tehdä muistutuksen itse muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisesti. Lähetä muistutus Pohteen kirjaamoon.

Numero 3

Kysy ohjeita ja neuvoja

Asian selvittämiseen tai muistutuksen tekemiseen voit saada apua potilasasiavastaavalta tai sosiaaliasiavastaavalta. Voit soittaa, laittaa viestiä tai varata käyntiajan.

Muistutuslomakkeet

Muistutus tehdään täyttämällä lomake. Toimita täytetty lomake Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon. Voit saada neuvoja sosiaali- tai potilasasiavastaavalta.

Yhteystiedot

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulla on oikeus potilas- ja sosiaaliasiavastaavan palveluihin. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiavastaava. Potilas- ja sosiaaliasiavastaava on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan neuvoo asiakkaita ja potilaita. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä tai ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden asemasta ja oikeuksista on päätetty laissa:
– Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
– Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista