Uutiset

Palliatiivista hoitoa kehitetty aktiivisesti

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon FinPall-hankkeessa on perustettu muun muassa palliatiivisen hoidon keskus OYSiin ja palliatiivisia yksiköitä keskussairaaloihin. Pohteen alueella ammattilaisille on järjestetty koulutusta, jotta taataan riittävä osaaminen jokaisen hoitoa tarvitsevan hoidon toteuttamiseksi tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti.

Lue lisää
Tulevaisuuslautakunta päätti turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta teki kokouksessaan 20.9. päätöksen turva-auttamispalvelun myöntämisen perusteista. Perusteet tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen. Tuolloin myös jo palvelun piirissä oleville asiakkaille aletaan tehdä uudet palvelutarpeen arvioinnit uusien myöntämisen perusteiden mukaan. Näissä arvioinneissa huomioidaan, että Pohteelle on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä vastaavia palveluita koskevia sopimuksia, jotka jatkuvat sellaisenaan sopimuksien päättymiseen saakka tai kunnes ne irtisanotaan.

Lue lisää
Henkilöstöjaosto teki ratkaisun lääkäriryhmän palkka-asiassa: Pitkään jatkunut soveltamiskäytäntö on muodostunut vakiintuneeksi tulkinnaksi – työnantajalla ei ole oikeutta takaisinperintään

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaosto käsitteli yksittäisen lääkäriryhmän palkanmaksuasiaa kokouksessaan 21.9.2023. Kyseessä on viiden vuoden ajan sovellettu paikallinen sopimus ja mahdollinen palkkojen takaisinperintä. Ratkaisun mukaan takaisinperintää ei tehdä, koska paikallisen sopimuksen tulkinta on katsottava vakiintuneeksi ja sellaisena työnantajaa velvoittavaksi toteutuneen soveltamiskäytännön vuoksi.

Lue lisää
Aluehallitus keskusteli hoidon jatkuvuusmallista. Päätöksiä tehtiin toimistotilojen käytön tehostamisesta ja potilastietojärjestelmien yhdistämisestä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.9.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitukselle esiteltiin Tuirassa pilotoidun hoidon jatkuvuusmallin tilannetta. Päätösasioina aluehallitus käsitteli muun muassa hallinto- ja toimistotilojen käytön tehostamista sekä Lifecare-potilastietojärjestelmän muutoksia.

Lue lisää
Ultraäänilaitteistolla voidaan tutkia aivoja ja kehittää hoitoja

Fokusoitua ultraääntä (FUS) käyttävä Insightec Exblate FUS -laitteisto on asennettu toimintavalmiuteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan 9.9.2023. Laite käyttää matalataajuista kohdennettua ultraääntä ja mahdollistaa erilaisten aivosairauksien täsmähoitojen ja diagnostiikan tutkimisen. Se voi olla ratkaiseva askel parantavien hoitojen kehittämisessä nykyään vaikeahoitoisiin aivosairauksiin, joissa veriaivoesteen toiminta on ongelma. Laite on lajissaan ensimmäinen Pohjoismaissa.

Lue lisää
Asiakkaan on tärkeä itse seurata maksukaton täyttymistä

Maksukatto on summa, jonka asiakas korkeintaan maksaa julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Tänä vuonna maksukatto on 692 euroa. Kun maksukatto täyttyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Jokaisen tulee itse seurata maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.

Lue lisää