Uutiset

Taivalkosken akuutti- ja hoivaosasto muuttuu 15-paikkaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi

Taivalkoskella muutetaan osastopaikkoja arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Yksikköön tulee 15 paikkaa. Linjauksen mukaan arviointi- ja kuntoutusyksikkö on tarkoitettu iäkkäälle henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista moniammatillista hoitoa. Yksikön toiminta on arvioivaa, kuntouttavaa, toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää. Yksikön tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen tarvittavan tuen ja palvelujen turvin. Yksiköt ovat sosiaalihuoltolain mukaista lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista.

Lue lisää
Tulevaisuuslautakunta päätti yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteista Pohteella. Yhteisöllinen asuminen korvaa sosiaalihuoltolain (21 §) mukaisen palveluasumisen. Perusteet tulevat voimaan uusien asiakkaiden osalta 1.11.2023 alkaen. Palvelujen piirissä jo olevien asiakkaiden osalta uusia myöntämisperusteita sovelletaan, jos palvelutarve muuttuu ja tarvitaan uusi palvelupäätös.

Lue lisää
Terapianavigaattorin avulla asiakkaat ohjautuvat nopeammin oikeatasoisen avun äärelle

Terapianavigaattori on terveydenhuollon yksiköissä käytettävä mielenterveys- ja päihdetyön digitaalinen työväline, jonka avulla aikuisille asiakkaille pystytään mahdollistamaan yhtenäinen hoidon tarpeen arviointi. Sen avulla asiakkailta kerätään anonyymisti tarvittavat tiedot, tehdään oirekartoitus ja selvitetään heidän hoitomieltymykset ennen ammattilaisen kohtaamista.

Lue lisää
Selviämisasema avataan syyskuussa Ouluun

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle avataan syyskuussa selviämisasema. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille. Selviämisasema tarjoaa turvallisen ja rauhallisen ympäristön päihtyneille henkilöille, jotka eivät kykene sillä hetkellä huolehtimaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan raskaan päihtymystilan vuoksi.

Lue lisää