Aihealue: Asiakkaana

Potilaita odotusaulassa.
Hoidon jatkuvuusmalli Pohteella

Hoidon jatkuvuuden ja hoito- ja palvelutakuun huomioiminen tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten palvelujen järjestämisessä on yksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman 2023–2025 tavoitteista. Toimenpiteiden kautta rakennetaan hoidon ja palvelun jatkuvuuden malli osaksi sote-keskusta, sovitetaan yhteen paljon palveluja tarvitsevien hoito ja määritetään Pohteen alueen asukkaille omatyöntekijät ja heitä tukevat moniammatilliset tiimit.

Lue lisää
Sosiaalipalvelujen tiedot alkavat näkyä OmaKannassa Pohteen asiakkaille

Aiemmin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaat ovat voineet tarkastella OmaKannasta ainoastaan terveys- ja hyvinvointitietojaan. Tavoitteena on, että sosiaalipalveluissa kirjatut tiedot alkavat näkyä 30.11.2023 alkaen vaiheittain. Tiedot tulevat ensin näkyviin Hailuodossa, Tyrnävällä, Lumijoella, Siikalatvalla ja Kärsämäellä. Lisäksi Pohteen asiakkaille alkaa näkyä OmaKannassa perheoikeudellisten palvelujen ja vammaispalvelujen tietoja.

Lue lisää
Turvallisuustiedote Guardian 4 -sensorin tarkkuusongelmasta Medtronic-diabetestuotteiden käyttäjille

Medtronic tiedottaa diabetestuotteiden käyttäjiä, joilla on käytössä Guardian™ 4 -sensoreita. Tiettyjen erien Guardian™ 4 -sensorit saattavat mahdollisesti antaa epätarkkoja glukoosilukemia. Medtronic on huomannut sisäisessä tarkastuksessa, että joitakin tiettyjen eränumeroiden sensoreita ei ehkä ole testattu kunnolla valmistusprosessin aikana ja että ne voivat mitata glukoosia epätarkasti. Medtronicin sisäistä valvontaa on tarkistettu ja parannettu tämänkaltaisen ongelman välttämiseksi tulevaisuudessa.

Lue lisää