Lastenneuvola

Palvelun sisältö

Lastenneuvolassa seurataan lapsesi terveyttä, kasvua ja kehitystä. Neuvola tukee sinua kasvatustyössä sekä lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa. Lapset saavat neuvolassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Kaikille lapsille järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta. Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi.

Lastenneuvolassa pyritään tunnistamaan lapsen ja perheesi tuen tarve mahdollisimman varhain. Teille tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja päihdepalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Jos lapsi tai perheesi tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.
Terveydenhoitajan suppea todistus sairaan lapsen hoitamisesta: Kun alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §).

Toimi näin

Voit varata ajan määräaikaistarkastukseen

  • sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta tai
  • soittamalla puhelinajalla neuvolaan

Puhelimitse saat terveydenhoitajalta terveysneuvontaa

Kenelle ja millä ehdoin

Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja neuvolapalveluihin.