Ikäihmisten palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasunnon voit saada lyhytaikaiseen tai jatkuvaan asumiseen. Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja.

Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Asiakkaat hyötyvät tehostetun palveluasumisen yhteisöllisyydestä.

Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Laitoshoito on pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumista ja hoitoa hoivakodissa. Se on tarkoitettu vaativaa hoitoa tarvitseville asiakkaille, joiden hoitoa ei voida muualla turvallisesti järjestää. Asiakkailla on yleensä monia sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan kahden hoitajan apua sekä sairaanhoitoa. Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin.

 

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluneuvontaan, palveluohjaajaan tai ikäneuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Paikkakunta ei ole valittu

Valitse paikkakunta yllä olevasta pudotusvalikosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista