Ikäihmisten palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelun sisältö

Palveluasunnon voit saada lyhytaikaiseen tai jatkuvaan asumiseen. Palvelutalossa voit asua itsenäisesti omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja.

Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa saat ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, toisin kuin tavallisessa palveluasumisessa. Asiakkaat hyötyvät tehostetun palveluasumisen yhteisöllisyydestä.

Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Laitoshoito on pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumista ja hoitoa hoivakodissa. Se on tarkoitettu vaativaa hoitoa tarvitseville asiakkaille, joiden hoitoa ei voida muualla turvallisesti järjestää. Asiakkailla on yleensä monia sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan kahden hoitajan apua sekä sairaanhoitoa. Jokaisella asukkaalla on oma hoitaja, joka vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta ja yhteydenpidosta omaisiin.

 

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi ikäihmisten palveluneuvontaan, palveluohjaajaan tai ikäneuvolaan. Sieltä saat lisätietoja ja käytännön ohjeita.

Alavieska
Tehostettu palveluasuminen ja arviointijakso

Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Palvelunumerot

Ikäihmisten palveluneuvonta, puhelinnumero

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Palveluohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–14
044 419 5541
Sosiaaliohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–10
044 419 6102

Omavieska, puhelinnumero

Omavieska tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 6381
Sairaanhoitaja
044 419 6382
Näytä lisää
Sairaanhoitaja
044 419 6383
Sairanhoitaja
044 419 6384

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Alavieska, Nivala, puhelinnumero

Palveluohjaaja neuvoo ja opastaa puhelimitse ikääntynyttä tai ikääntyneen läheistä mm. palvelutarpeen kartoitukseen liittyen.

maanantai – perjantai kello 09:00-14:00

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palvelupaikat

Ikäihmisten palveluneuvonta

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Osoite:
Varastotie 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Omavieska

Omavieska tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Papinpolku 2, 85200 ALAVIESKA
Katso kartalta

Haapajärvi
Ikäihmisten asumispalvelut

Tehostetussa palveluasumisessa voit asua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Siellä tuetaan sinun itsenäistä ja omatoimista elämää.

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn arviointia, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa tai saattohoitoa.

Vuorohoitopalveluja saat kotona asumisen tueksi.

Tehostettuun palveluasumiseen, arviointiyksikköön tai vuorohoitoon hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Siellä arvioidaan sinun toimintakykyäsi ja minkälaista palvelua tarvitset.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Palvelunumerot

Arviointiyksikkö, puhelinnumero

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa.

Hoitajat
044 445 6399
Hoitajat
044 445 6398
Näytä lisää
Hoitotyön vastaava sairaanhoitaja (ma-pe kello 12-16)
044 445 6480
Kotiutushoitaja (virka-aikana)
040 180 8958
Osastonhoitaja (virka-aikana)
044 445 6331
Hoitotyönjohtaja (virka-aikana)
044 445 6920

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Tehostettu palveluasuminen, Koivikko, puhelinnumero

Tehostetussa palveluasumisessa voit asua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Siellä tuetaan sinun itsenäistä ja omatoimista elämää.

Vastaava sairaanhoitaja
044 445 6287
Hoitajat
044 445 6281

Palvelupaikat

Arviointiyksikkö

Arviointiyksikössä hoidetaan asiakkaita, jotka tarvitsevat toimintakyvyn, kuntoutus- ja palveluntarpeen arviointia ja selvittelyä, säännöllistä ja tilapäistä vuorohoitoa, kotisairaalahoitoa sekä elämänloppuvaiheen saattohoitoa.

Osoite:
Männistönkatu 13, 85800 Haapajärvi
Katso kartalta

Tehostettu palveluasuminen, Koivikko

Tehostetussa palveluasumisessa voit asua kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Siellä tuetaan sinun itsenäistä ja omatoimista elämää.

Osoite:
Männistönkatu 13, 85800 HAAPAJÄRVI
Katso kartalta

Haapavesi
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Haapavedellä palveluasumisesta vastaa Palvelukeskus Paakkilanhovi palveluasumisyksiköineen, sekä pienryhmäkodit Peltola ja Rantala.
Pyhännällä palveluasumisesta vastaa Palvelukeskus Nestori.

Toimi näin

Palveluasumiseen haetaan asumispalveluun hakukaavakkeella, jonka jälkeen asumispalveluista vastaava palveluesimies tekee toimintakykymittauksen asiakkaalle ja lopuksi kerran kuukaudessa kokoontuva SAS-ryhmä tekee päätöksen.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon tai huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Haapavedellä toimiva palvelukeskus Paakkilanhovin on eri palveluyksiköistä koostuva vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus. Paakkilanhovissa sijaitsee laitosasumisen yksikkö Nokela, pienryhmäkoti Onnela ja dementiayksikkö Tähtelä.

– Nokela on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö, jossa on 20 laitospaikkaa.
– Onnela on ympärivuorokautista, kodinomaista asumista tarjoava yksikkö. Onnelassa on yhden ja kahden hengen huoneita.
– Tähtelä on ympärivuorokautista pienryhmäkotiasumista tarjoava dementiayksikkö, joka on ensisijaisesti tarkoitettu muistihäiriöisille, sekä paljon apua, tukea ja valvontaa tarvitseville vanhuksille. Tähtelässä on yhden tai kahden hengen huoneita.

Palvelukeskus Paakkilanhovin läheisyydessä sijaitsevat pienryhmäkodit Peltola ja Rantala. Pienryhmäkodit tarjoavat kodinomaisia asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona.

Toimi näin

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan asumispalvelun hakukaavakkeella, jonka jälkeen asumispalveluista vastaava palveluesimies tekee toimintakykymittauksen asiakkaalle ja lopuksi kerran kuukaudessa kokoontuva SAS-ryhmä tekee päätöksen.

Palvelunumerot

Paakkilanhovin tukiasunnot, puhelinnumero

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa.

Asumispalvelujen vs. palveluesimies
044 759 1610
Vs. kotihoidon palveluohjaaja
044 759 1510
Näytä lisää
Kotihoidon tiimin vastuuhenkilö
044 759 1446
Kotihoidon tiimin yhdyshenkilö
044 759 1491

Palvelukeskus Paakkilanhovi, puhelinnumero

Palvelukeskus Paakkilanhovi on vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus.

Asumispalvelut, palveluesimies, Haapavesi (klo 8-9)
044 759 1610
Laitosasumisen yksikkö Nokela
044 759 1615
Näytä lisää
Pienryhmäkoti Onnela
044 759 1616
Pienryhmäkoti, dementiayksikkö Tähtelä
044 759 1614
Palvelusihteeri (laskutus ja maksut)
044 759 1289

Palveluneuvonta

Palvelupaikat

Paakkilanhovin tukiasunnot

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa.

Osoite:
Kirkkotie 17 A, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Palvelukeskus Paakkilanhovi

Palvelukeskus Paakkilanhovi on vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus.

Osoite:
Kirkkotie 17, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Hailuoto

Palvelunumerot

Palvelukoti Saarenkartano, Hailuoto, puhelinnumero

Saarenkartano
044 497 3550
Kotihoidon sairaanhoitaja kiireetön soittoaika kello 13-15
044 497 3570
Näytä lisää
Kotihoidon hoitaja
044 497 3555

Sosiaaliohjaaja, Hailuoto, puhelinnumero

Sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa virka-aikana. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan sosiaalityöntekijälle.

Sosiaaliohjaaja
044 497 3521

Palvelupaikat

Palvelukoti Saarenkartano, Hailuoto

Osoite:
Kaunakaupungintie 1, 90480 Hailuoto
Katso kartalta

Sosiaaliohjaaja, Hailuoto

Sosiaaliohjaaja on tavoitettavissa virka-aikana. Sosiaaliohjaaja varaa tarvittaessa ajan sosiaalityöntekijälle.

Osoite:
Kunnanvirasto, Luovontie 176, 90480 Hailuoto
Katso kartalta

Ii
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettua asumispalvelua järjestetään asumispalveluyksiköissä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Toimi näin

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee vanhuspalvelujohtaja.

Palvelunumerot

Hoiva- ja palveluasunnot Emmintupa, puhelinnumero

Iin hoivakodissa ja palveluasunnoissa tarjotaan ikäihmisten hoivapalveluja sekä tehostetun palveluasumisen palveluja.

Emmintuvan hoivaosaston asiakastiedustelut
050 430 4036
Emmintuvan palveluasuntojen ja vuorohoidon asiakastiedustelut
050 395 0230

Kaari-koti, puhelinnumero

Kehitysvammaisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä järjestetään myös tilapäishoitoa.

Ohjaajat
050 374 9769
vastaava ohjaaja
050 310 7314

Kuivaniemen palveluasunnot, puhelinnumero

Hoitajat, yksikkö 1
050 388 1821
Hoitajat, yksikkö 2
050 388 1812

Palveluohjaus, ikäihmiset, Ii, puhelinnumero

Tiistai-torstai kello 8-10

Palvelupaikat

Hoiva- ja palveluasunnot Emmintupa

Iin hoivakodissa ja palveluasunnoissa tarjotaan ikäihmisten hoivapalveluja sekä tehostetun palveluasumisen palveluja.

Osoite:
Asematie 167 F1, 91100 II
Katso kartalta

Kaari-koti

Kehitysvammaisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikössä järjestetään myös tilapäishoitoa.

Osoite:
Hakatie 2, 91100 II
Katso kartalta

Kuivaniemen palveluasunnot

Osoite:
Ratatie 3, 95100 Kuivaniemi
Katso kartalta

Kalajoki
Ikäihmisten hoiva- ja laitoshoito

Tehostetun asumispalvelun yksiköitä ovat Palveluasumisyksikkö Maininki, Palvelukeskus Salmenranta ja Seniorikeskus Mäntyrinne. Valvotun kotihoidon yksikkö on Iltarusko.

Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kalajoen tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Seniorikeskus Mäntyrinne ja Merijärvellä sijaitseva Salmenrannan Palvelukeskus.

Palvelunumerot

Asumispalvelut

Asumispalvelupäällikkö
044 469 1508

Palveluasumisyksikkö Maininki

Vastuuyksikköpäällikkö
044 469 1827

Palvelukeskus Salmenranta

Palvelukeskus Salmenrannassa tarjotaan 21 asukkaalle tehostettua palveluasumista. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden.

Hoitajat
044 469 1738

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kalajoki, puhelinnumero

maanantai-torstai kello 9-10

Palveluohjaus
044 469 1595

Seniorikeskus Mäntyrinne, puhelinnumero

Tehostettu asumispalveluyksikkö

Osastonhoitaja
044 469 1280

Palvelupaikat

Palveluasumisyksikkö Maininki

Kannuskyläntie 14, 68100 Himanka

Seniorikeskus Mäntyrinne

Tehostettu asumispalveluyksikkö

Osoite:
Lankilantie 48, 85100 Kalajoki
Katso kartalta

Kärsämäki
Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Palvelunumerot

Ikäihmisten palvelut, Kärsämäki, puhelinnumero

Yhdyshenkilö
044 445 6911

Koivupuisto, puhelinnumero

Sosiaaliohjaaja
044 494 1983
Asumispalvelujen palvelusihteeri
044 445 6992

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Palvelupaikat

Koivupuisto

Osoite:
Frosteruksenkatu 14, 86710 Kärsämäki
Katso kartalta

Kempele

Palvelunumerot

Palveluohjaaja, asumispalvelut

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kempele, puhelinnumero

Tehostettu palveluasuminen

Lisätietoa ja neuvontaa

Maanantai 08:00-16:00
Tiistai 08:00-16:00
Keskiviikko 08:00-16:00
Torstai 08:00-16:00
Perjantai 08:00-16:00

Palvelupaikat

Ikäihmisten palvelut, Kempele

Maanantai kello 08:15-16:00
Tiistai kello 08:15-16:00
Keskiviikko kello 08:15-16:00
Torstai kello 08:15-16:00
Perjantai kello 08:15-15:00

Osoite:
Hovintie 10 C, 90440 KEMPELE
Katso kartalta

Kuusamo
Ikäihmisten asumispalvelut

Palveluasuminen tarkoittaa asumista hoivayksikössä, jossa henkilökunta ei ole yöaikana paikalla. Yöaikainen hoito ja turvallisuus perustuvat tarvittaessa turvahälytysjärjestelmään ja/tai yöhoitajan käynteihin.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asumista kodissa, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Ikäihminen saa elää oman näköistä arkea turvallisessa hoivakodissa, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja wc-/kylpyhuone.

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Kuusamo, puhelinnumero

Puhelinaika

maanantai-perjantai kello 9-11

Palveluohjaus
040 860 8700
Palveluohjaaja
040 861 2113

Toimintakeskus Porkkapirtti, puhelinnumero

Porkkapirtti on ikäihmisten palvelukeskus. Ikäihmisten asioissa auttaa matalan kynnyksen neuvonta, jossa voi halutessaan asioida myös anonyymisti. Neuvonnassa autetaan tarvittavien etuuksien ja tukien piiriin sekä arvioidaan tarvetta laajempaan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Maanantai kello 09:00-15:00
Tiistai kello 09:00-15:00
Keskiviikko kello 09:00-15:00
Torstai kello 09:00-15:00
Perjantai kello 09:00-15:00

Vaihde
040 860 8600
Palveluohjaus maanantaista perjantaihin klo 9-11
040 860 8700

Villa Haapa, puhelinnumero

Villa Haapa on 41- 45 -paikkainen ikäihmisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on pysyvää asumista sekä tilapäistä asumista. Yksikössä on kaksi puolta; Valkoapilassa on tehostetun palvelun asiakkaita ja Puna-apilassa on myös vuorohoito asiakkaita sekä pysyvän paikan odottajia.

Näytä lisää
Kotona asumisen tuen esimies
040 860 8707

Palvelupaikat

Toimintakeskus Porkkapirtti

Porkkapirtti on ikäihmisten palvelukeskus. Ikäihmisten asioissa auttaa matalan kynnyksen neuvonta, jossa voi halutessaan asioida myös anonyymisti. Neuvonnassa autetaan tarvittavien etuuksien ja tukien piiriin sekä arvioidaan tarvetta laajempaan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

Maanantai kello 09:00-15:00
Tiistai kello 09:00-15:00
Keskiviikko kello 09:00-15:00
Torstai kello 09:00-15:00
Perjantai kello 09:00-15:00

Osoite:
Porkkatie 2, 93600 KUUSAMO
Katso kartalta

Villa Haapa

Villa Haapa on 41- 45 -paikkainen ikäihmisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö, jossa on pysyvää asumista sekä tilapäistä asumista. Yksikössä on kaksi puolta; Valkoapilassa on tehostetun palvelun asiakkaita ja Puna-apilassa on myös vuorohoito asiakkaita sekä pysyvän paikan odottajia.

Osoite:
Noitiniementie 24, 93600 Kuusamo
Katso kartalta

Verkkosivut

Ikäihmisten asumispalvelut

Kuusamon kaupunki tarjoaa palveluasumista (ei yövalvonta) ja tehostettua palveluasumista (yövalvonta) ikäihmisille, jotka eivät selviä enää kotona.

Liminka

Palvelunumerot

Joutsenkoti, puhelinnumero

Tehostetun palveluasumisen Joutsenkoti sijaitsee Vanhuspalvelukeskuksen toisessa kerroksessa. Joutsenkodissa on 30 asukaspaikkaa, paikat jakaantuu kahteen 15 asukkaan kotiin: Anninpolkuun ja Paavonpolkuun.

Palveluohjaus, ikäihmiset, Liminka, puhelinnumero

Arkisin kello 8-16

Yleinen ohjaus ja neuvonta
050 080 5338

Vanhuspalvelukeskus Joutsenkoti

Hoivatyönpäällikkö
050 305 2087
Hoito- ja hoivatyönjohtaja
050 363 1339
Näytä lisää
Tiimivastaava, sairaanhoitaja
044 497 3617

Palvelupaikat

Joutsenkoti

Tehostetun palveluasumisen Joutsenkoti sijaitsee Vanhuspalvelukeskuksen toisessa kerroksessa. Joutsenkodissa on 30 asukaspaikkaa, paikat jakaantuu kahteen 15 asukkaan kotiin: Anninpolkuun ja Paavonpolkuun.

Osoite:
Kakarakuja 2 2. krs, 91900 LIMINKA
Katso kartalta

Lumijoki
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palvelutalo Lumilyhdyssä järjestetään tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja erityisryhmille.Tehostettu palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Tehostettu palveluasuminen on palvelukokonaisuus, joka kattaa myös seuraavat osa-alueet asiakkaan arjessa:

– Asiakkaan hoidon ja hoivan suunnittelu, koordinointi ja toteutus
– Asiakkaan ja hänen läheisten tarvitseman ohjauksen ja neuvonnan toteutus
– Syöminen, juominen ja lääkehoito
– Peseytyminen, pukeutuminen ja asiakkaan erityistoiminnot
– Toiminnallisuus ja aktiviteetit
– Nukkuminen ja lepo
– Siivous- ja vaatehuoltopalvelut
– Asiakkaan arjen asiointi

Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on, että asiakas voi asua yksikössä kahden hoitajan avustamana, jollei hoito vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvasti erityisiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Palvelu perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan heidän omia voimavaroja.

Toimi näin

Jätä hakemus hyvinvointipäällikölle.

Palvelunumerot

Palvelukeskus Lumilyhty, puhelinnumero

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Palveluvastaava
040 487 4434
Näytä lisää
Sosiaalityöntekijä
044 041 8765

Palveluohjaus, ikäihmiset, Lumijoki, puhelinnumero

Autamme löytämään tietoa ikäihmisten palveluista ja teemme palvelutarpeenarvioinnit.

Maanantai kello 08:00-16:30
Tiistai kello 08:00-16:00
Keskiviikko kello 08:00-16:00
Torstai kello 08:00-16:00
Perjantai kello 08:00-14:45

Palveluvastaava
040 487 4437

Palvelupaikat

Palvelukeskus Lumilyhty

Ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö, kotihoito ja kotisairaanhoito.

Osoite:
Lumijoentie 1237, 91980 LUMIJOKI
Katso kartalta

Merijärvi
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kalajoen tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat Seniorikeskus Mäntyrinne ja Merijärvellä sijaitseva Salmenrannan Palvelukeskus.

Palvelunumerot

Asumispalvelut

Asumispalvelupäällikkö
044 469 1508
Muhos

Palvelunumerot

Ikäihmisten palvelupuhelin

arkipäivinä kello 7-15

Laurin ja Matin koti, puhelinnumero

Matin ja Laurin kodissa on 32 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Palveluesimies
044 497 0175
Vastaava sairaanhoitaja
044 497 0262
Näytä lisää
Laurin koti (1.krs)
044 497 0168
Matin koti (2.-3. krs.)
044 497 0260

Palveluohjaus, ikäihmiset, Muhos, puhelinnumero

Palvelupaikat

Laurin ja Matin koti

Matin ja Laurin kodissa on 32 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Osoite:
Neuvontatie 1, 91500 Muhos
Katso kartalta

Nivala
Tehostettu palveluasuminen ja arviointijakso

Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Palvelunumerot

Kestinpuiston palvelutalo, puhelinnumero

Kestinpuiston palvelutalo tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 6538
Hoitaja, Toivola
040 635 5368
Näytä lisää
Hoitaja, Metsola
040 635 5366
Hoitaja, Kurkela
040 635 5364
Hoitaja, Niittylä
044 419 6804
Hoitaja, Koivikko
004 441 96800
Hoitaja yöllä, A-puoli
040 635 5365
Hoitaja yöllä, B-puoli
044 419 6803

Palvelukoti Kotikeskus, puhelinnumero

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 6780
Mäntykoti
044 419 6781

Palveluneuvonta, ikäihmiset

maanantai-perjantai kello 9-14

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Alavieska, Nivala, puhelinnumero

Palveluohjaaja neuvoo ja opastaa puhelimitse ikääntynyttä tai ikääntyneen läheistä mm. palvelutarpeen kartoitukseen liittyen.

maanantai – perjantai kello 09:00-14:00

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palvelupaikat

Kestinpuiston palvelutalo

Kestinpuiston palvelutalo tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Kyläojantie 1, 85500 NIVALA
Katso kartalta

Palvelukoti Kotikeskus

Kotikeskus tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Vapaudentie 31, 85500 NIVALA
Katso kartalta

Oulainen
Ikäihmisten asumis- ja hoivapalvelut

Oulaisissa asumis- ja hoivapalveluja järjestävät Rantakartano (72 paikkaa), Konttilan tupa (20 paikkaa), päiväkeskus, vuodeosasto sekä kotihoito ja sitä kautta saatavat tukipalvelut. Lyhytaikaispaikkoja on Rantakartanon Lepolassa.

Palvelunumerot

Ikäihmisten neuvontapiste, puhelinnumero

Ikäihmisten neuvontaa ja palveluohjausta neuvontapisteessä.

Konttilan Tupa, puhelinnumero

Konttilan Tuvan puhelin

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Konttilan tupa
044 479 3600

Rantakartano, osastonhoitaja

Arkisin

Maanantai kello 08:00-16:00
Tiistai kello 08:00-16:00
Keskiviikko kello 08:00-16:00
Torstai kello 08:00-16:00
Perjantai kello 08:00-16:00

Rantakartano, puhelinnumero

Rantakartano palvelusihteeri
044 479 3293

Vanhustentalo Peltokartano, puhelinnumero

Peltokartanon vanhustentalon omistaa yksityinen vanhustentaloyhdistys. Asunnot ovat erikokoisia yksiöitä, joissa on wc/pesuhuone, keittokomero/keittiö sekä yksi huone. Hakemukset sekä lisätietoja asunnoista ja niiden vuokrista antaa Isännöitsijätoimisto Alaraatikka. Kotihoidon sairaanhoitaja käy tarvittaessa Peltokartanossa. Peltokartanossa on myös mahdollisuus ateriapalveluun.

Kotihoidon henkilökunta huolehtii asukkaista avun tarpeen mukaan kello 7.30–21.30 välillä joka päivä.

Isännöitsijätoimisto Alaraatikka
08 473900

Palvelupaikat

Ikäihmisten neuvontapiste

Ikäihmisten neuvontaa ja palveluohjausta neuvontapisteessä.

Osoite:
Valonkuja 1, 86300 OULAINEN
Katso kartalta

Konttilan Tupa

Konttilan Tuvan puhelin

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Osoite:
Kuntotie 15, 86300 OULAINEN
Katso kartalta

Rantakartano

Osoite:
Valonkuja 1, 86300 OULAINEN
Katso kartalta

Vanhustentalo Peltokartano

Peltokartanon vanhustentalon omistaa yksityinen vanhustentaloyhdistys. Asunnot ovat erikokoisia yksiöitä, joissa on wc/pesuhuone, keittokomero/keittiö sekä yksi huone. Hakemukset sekä lisätietoja asunnoista ja niiden vuokrista antaa Isännöitsijätoimisto Alaraatikka. Kotihoidon sairaanhoitaja käy tarvittaessa Peltokartanossa. Peltokartanossa on myös mahdollisuus ateriapalveluun.

Kotihoidon henkilökunta huolehtii asukkaista avun tarpeen mukaan kello 7.30–21.30 välillä joka päivä.

Osoite:
Kirkkoväärtinkatu 5-7, 86300 Oulainen
Katso kartalta

Oulu

Verkkoasioinnit

Ikäihmisten Aino-neuvonta verkossa

Voit asioida sähköisesti Oulun Omahoidon kautta ja jättää viestin Aino-neuvontaan. Kirjautuminen vaatii tunnistautumisen.

Palvelunumerot

Aino-neuvontapuhelin

Kysy Aino-neuvonnasta ohjeita ja tietoa Oulun kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista.

Maanantai – perjantai kello 9-11 ja kello 12-15

Hannankoti, puhelinnumero

Hannankoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Sesijaitsee Haukiputaalla. Kodissa on 10 - 12 vuorohoitopaikkaa.

Hoitajat
040 503 1681
Vastuuyksikköpäällikkö
040 539 8751

Herttakoti, puhelinnumero

Herttakoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Kaukovainiolla Hiirosenkodissa. Asumispaikkoja on 30.

hoitajat 1. krs
050 566 983
hoitajat 2. krs
044 703 5142
Näytä lisää
vastuuyksikköpäällikkö
044 703 5865

Jaarankartano, puhelinnumero

Jaarankartano on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Kiimingissä. Asumispaikkoja on 34, joista osa on vuorohoitopaikkoja.

Helmiina
044 499 3356
Iltatähti
050 316 7659
Näytä lisää
Palveluesimies
040 553 7871

Jokiranta, puhelinnumero

Jokiranta on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Yli-Iissä. Siellä on 29 asumispaikkaa.

hoitajat
050 596 9302
vastuuyksikköpäällikkö
050 593 9267

Kultasimppu, puhelinnumero

Kultasimppu on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö.  Se sijaitsee Haukiputaalla. Siellä on 23 asukaspaikkaa.

Hoitajat
050 368 7215
Vastuuyksikköpäällikkö
050 593 9267

Päivöläkoti, puhelinnumero

Päivöläkoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Ylikiimingissä. Päivöläkodissa on 23 asumispaikaa, joista 2 tilapäisen asumisen paikkaa.

Päivöläkoti
044 497 0761
Muistola
044 497 0767
Näytä lisää
Palveluesimies
044 497 0770

Palveluohjaus, ikäihmiset, Oulu, puhelinnumero

Soita ikäihmisten palveluohjaukseen, kun sinulla on sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Maanantai – perjantai kello 09:00-15:00

Salonkartanon palvelukeskus, puhelinnumero

Ikäihmisten asumisyksikkö Salonkartanon palvelukeskus sijaitsee Oulunsalossa.

Hoitajat
050 388 6938

Palvelupaikat

Hannankoti

Hannankoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Sesijaitsee Haukiputaalla. Kodissa on 10 - 12 vuorohoitopaikkaa.

Osoite:
Simppulanharjuntie 14 E, 90830 HAUKIPUDAS
Katso kartalta

Herttakoti

Herttakoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Kaukovainiolla Hiirosenkodissa. Asumispaikkoja on 30.

Osoite:
Merikotkantie 5, 90250 OULU
Katso kartalta

Jaarankartano

Jaarankartano on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Kiimingissä. Asumispaikkoja on 34, joista osa on vuorohoitopaikkoja.

Osoite:
Jaarantie 3, 90900 KIIMINKI
Katso kartalta

Jokiranta

Jokiranta on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Yli-Iissä. Siellä on 29 asumispaikkaa.

Osoite:
Paratiisintie 30, 91200 YLI-II
Katso kartalta

Kultasimppu

Kultasimppu on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö.  Se sijaitsee Haukiputaalla. Siellä on 23 asukaspaikkaa.

Osoite:
Simppulantie 15 K, 90830 HAUKIPUDAS
Katso kartalta

Päivöläkoti

Päivöläkoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Ylikiimingissä. Päivöläkodissa on 23 asumispaikaa, joista 2 tilapäisen asumisen paikkaa.

Osoite:
Vesaisenlinnantie 4, 91300 YLIKIIMINKI
Katso kartalta

Palveluohjausyksikkö

Palveluohjaukseen tullaan ajanvarauksella

Osoite:
Elektroniikkatie 3, 90590 OULU
Katso kartalta

Salonkartanon palvelukeskus

Ikäihmisten asumisyksikkö Salonkartanon palvelukeskus sijaitsee Oulunsalossa.

Osoite:
Koulutie 7, 90460 OULUNSALO
Katso kartalta

Sanninkoti

Sanninkoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Rajakylän hoivalla. Siellä on 29 asumispaikkaa.

Osoite:
Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu
Katso kartalta

Siirinkoti

Siirinkoti on ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö. Se sijaitsee Rajakylän hoivalla 2. kerroksessa. Siellä on 30 asumispaikkaa. Kodissa on kolme kodikasta päiväsalia, joissa vietetään yhdessä aikaa. Asukkaalla on käytössään oma huone, jonne voi tuoda omia henkilökohtaisia tavaroita ja huonekaluja. Asukas maksaa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta kuukausimaksun, joka koostuu vuokrasta ja palvelumaksusta. Asiakas maksaa lisäksi lääkkeensä ja muut kulunsa (esim. hiusten leikkauksen). Siirinkodin ympärivuorokautiseen palveluuasumiseen sisältyy hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toimintaa. Ulkoilu, liikunta ja mielekäs arki tuo iloa päivään. Kohtaamme asukkaan yksilönä omine tarpeineen ja mieltymyksineen. Henkilökuntana olemme aktiivisia, oma-aloitteisia, positiivisia, sitoutuneita ja ammatillisesti suuntautuneita ikäihmisten kohtaamiseen.

Osoite:
Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu
Katso kartalta

Pudasjärvi
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettua asumispalvelua järjestetään asumispalveluyksiköissä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Toimi näin

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee vanhuspalvelujohtaja.

Palvelunumerot

Följari asumispalveluyksikkö

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Följari-osastolta.

Asukastiedustelut

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Asukastiedustelut
040 630 4502
Yöhoitaja kello 20.45 - 07.00
040 662 0837

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Pudasjärvi, puhelinnumero

Maanantai – perjantai kello 9-11

Neuvonta ja ohjaus
040 701 2230

Kurenkartano, Willa Ulpukka ja Willa Leinikki, puhelinnumero

Tehostetun palveluasumisen yksikkö

Palveluesimies
040 590 6370

Naakeli asumispalveluyksikkö

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Naakeli-osastolta.

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Asukastiedustelut
040 646 9045
Yöhoitaja kello 20.45 - 07.00
040 662 0837

Salvos asumispalveluyksikkö

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Salvos-osastolta.

Päivisin

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Palveluasumisen tiedustelut päivisin
040 826 6608
Yöhoitaja kello 20.25 - 07.00
040 652 9503

Vaarna asumispalveluyksikkö

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyviä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Vaarna-osastolta.

Asiakastiedustelut

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Asukastiedustelut
040 630 4668
Yöhoitaja klo 20.45 - 07.00
040 652 9503

Vuoliainen asumispalveluyksikkö

Voit tiedustella palveluasumiseen liittyvistä asioista Pudasjärven Hirsikartanon Vuoliainen-osastolta.

Asiakastiedustelut

Maanantai kello 07:00-21:00
Tiistai kello 07:00-21:00
Keskiviikko kello 07:00-21:00
Torstai kello 07:00-21:00
Perjantai kello 07:00-21:00
Lauantai kello 07:00-21:00
Sunnuntai kello 07:00-21:00

Asukastiedustelut
040 637 6434
Yöhoitaja klo 20.45 - 07.00
040 652 9503

Palvelupaikat

Hirsikartano

Hirsikartano on ikäihmiselle tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Osoite:
Kauppatie 41, 93100 PUDASJÄRVI
Katso kartalta

Kurenkartano, Willa Ulpukka ja Willa Leinikki

Tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoite:
Juhontie 8 A, 93100 PUDASJÄRVI
Katso kartalta

Pyhäjärvi
Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjärvi, puhelinnumero

Kun sinulla ilmenee tarvetta palvelujen lisäämiselle, voit tehdä pyynnön ikäihmisten palveluohjaukseen. Sinulle tehdään palvelutarpeen arviointia. Yhdessä sinun ja läheisten kanssa suunnitellaan palvelujen tarve ja toteuttamisen muoto. Tarvittaessa tehdään hakemus tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon, päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, perhehoitoon jne. yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Maanantai – perjantai kello 08:00-21:00

palveluohjaus
040 180 8954

Palvelupaikat

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjärvi

Kun sinulla ilmenee tarvetta palvelujen lisäämiselle, voit tehdä pyynnön ikäihmisten palveluohjaukseen. Sinulle tehdään palvelutarpeen arviointia. Yhdessä sinun ja läheisten kanssa suunnitellaan palvelujen tarve ja toteuttamisen muoto. Tarvittaessa tehdään hakemus tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon, päivätoimintaan, omaishoidon tukeen, perhehoitoon jne. yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Maanantai – perjantai kello 08:00-21:00

Osoite:
Toipilaspolku 1, 86800 Pyhäjärvi
Katso kartalta

Pyhäjoki

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Palvelupaikat

Palvelukeskus Jokikartano

Palvelukeskus Jokikartano tarjoaa tehostettua asumispalvelua ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Osoite:
Pajahaantie 6, 86100 PYHÄJOKI
Katso kartalta

Pyhäntä
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Haapavedellä palveluasumisesta vastaa Palvelukeskus Paakkilanhovi palveluasumisyksiköineen, sekä pienryhmäkodit Peltola ja Rantala.
Pyhännällä palveluasumisesta vastaa Palvelukeskus Nestori.

Toimi näin

Palveluasumiseen haetaan asumispalveluun hakukaavakkeella, jonka jälkeen asumispalveluista vastaava palveluesimies tekee toimintakykymittauksen asiakkaalle ja lopuksi kerran kuukaudessa kokoontuva SAS-ryhmä tekee päätöksen.

Palvelunumerot

Paakkilanhovin tukiasunnot, puhelinnumero

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa.

Asumispalvelujen vs. palveluesimies
044 759 1610
Vs. kotihoidon palveluohjaaja
044 759 1510
Näytä lisää
Kotihoidon tiimin vastuuhenkilö
044 759 1446
Kotihoidon tiimin yhdyshenkilö
044 759 1491

Palvelukeskus Nestori, puhelinnumero

Palvelukeskus Nestorissa on 24 asuinpaikkaa.

Palveluesimies
044 759 1018
Nestorin osasto
044 759 1140

Palveluneuvonta ja ohjaus

Palvelupaikat

Paakkilanhovin tukiasunnot

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa.

Osoite:
Kirkkotie 17 A, 86600 HAAPAVESI
Katso kartalta

Palvelukeskus Nestori

Palvelukeskus Nestorissa on 24 asuinpaikkaa.

Osoite:
Vakkatie 3, 92930 PYHÄNTÄ
Katso kartalta

Raahe

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Palvelukeskus Kotiranta, puhelinnumero

Palvelukeskus Kotiranta tarjoaa tehostettua asumispalvelua sekä vuorohoitoa ikääntyneille.

Palveluesimies
040 135 8566
Kotilehto
044 439 3874
Näytä lisää
Poukama
040 830 3139
Lahdelma
044 439 3891
Valkama vuorohoitoyksikkö
040 135 8081

Palvelukeskus Salonkartano, puhelinnumero

Palvelukeskus Salonkartano tarjoaa tehostettua asumispalvelua ikäihmisille.

Palveluesimies
044 439 3869
Hoitaja
040 135 7906

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Palvelupaikat

Palvelukeskus Kotiranta

Palvelukeskus Kotiranta tarjoaa tehostettua asumispalvelua sekä vuorohoitoa ikääntyneille.

Osoite:
Marttilantie 2, 92140 PATTIJOKI
Katso kartalta

Palvelukeskus Salonkartano

Palvelukeskus Salonkartano tarjoaa tehostettua asumispalvelua ikäihmisille.

Osoite:
Alatie 101, 92210 ARKKUKARI
Katso kartalta

Reisjärvi
Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen myönnetään SAS-ryhmässä, palveluohjauksen tekemän palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kriteerit tehostetun asumispalveluun pääsyyn.

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, puhelinnumero

Tehostettu palveluasuminen, Honkalinna, puhelinnumero

Tehostettuun palveluasumiseen, arviointiyksikköön tai vuorohoitoon hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Siellä arvioidaan sinun toimintakykyäsi ja minkälaista palvelua tarvitset.

Reisjärvi osastonhoitaja
044 445 6642
Reisjärvi vastaava sh
040 300 8350
Näytä lisää
Reisjärvi hoitajat
040 300 8349
Reisjärvi hoitajat
040 300 8351
Hoito- ja vanhustyönjohtaja
044 445 6336

Palvelupaikat

Tehostettu palveluasuminen, Honkalinna

Tehostettuun palveluasumiseen, arviointiyksikköön tai vuorohoitoon hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Siellä arvioidaan sinun toimintakykyäsi ja minkälaista palvelua tarvitset.

Osoite:
Savikontie 1, 85900 Reisjärvi
Katso kartalta

Sievi
Tehostettu palveluasuminen ja arviointijakso

Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Palvelunumerot

Palvelukeskus Pihlajakoti, puhelinnumero

Pihlajakoti tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 6153
Hoitaja, Koivula
044 419 6157
Näytä lisää
Hoitaja, Leppälä
044 419 6160
Hoitaja, Mäntylä
044 419 6158
Hoitaja, Tammela
044 419 6150

Palveluneuvonta, ikäihmiset

maanantai-perjantai kello 9-14

Palveluohjaaja
044 419 5541

Palvelupaikat

Palvelukeskus Pihlajakoti

Pihlajakoti tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Jussinmäentie 5 g, 85410 SIEVI
Katso kartalta

Siikajoki

Verkkoasioinnit

NeuvoRassi

Hyvinvointipiste NeuvoRassi tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikenikäisille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä kiireettömiä neuvonta- ja vastaanottopalveluita matalan kynnyksen periaatteella.

Palvelunumerot

Palvelukeskus Mäkelänrinne, puhelinnumero

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Palveluesimies (ark. klo 9-12)
040 135 7898
Pihlaja
040 135 7881
Näytä lisää
Pihlaja
040 135 7893
Seutukunnallinen hoivaosasto
040 135 7897
Siikajoen kotihoito, palveluesimies
08 8495735

Palveluohjaus, ikäihmiset, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, puhelinnumero

Neuvonta- ja palveluohjaus

Maanantai – perjantai kello 09:00-12:00

Yleinen neuvonta- ja palveluohjaus
040 135 7880
Muistineuvonta
040 135 8133
Näytä lisää
Vuorohoidon palveluohjaus
044 439 3754
Omaishoidon ohjaus
044 439 3756
Omaishoidon ohjaus
040 135 8522
Veteraanipalvelut
040 135 8561
Erityisryhmien terveystarkastukset
040 135 8335
Palveluesimies
040 135 8633

Palvelupaikat

Palvelukeskus Mäkelänrinne

Palvelukeskus Mäkelänrinne tarjoaa tehostettua asumispalvelua, hoivahoitoa ja vuorohoitoa ikääntyneille.

Osoite:
Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI
Katso kartalta

Siikalatva

Palvelunumerot

Ikäihmisten palvelut, Siikalatva, puhelinnumero

Palvelupäällikkö
040 171 9244

Palvelukeskus Koivulehto, puhelinnumero

Palvelukeskus Kotipiha, puhelinnumero

Palvelukeskus Pihlajisto, puhelinnumero

Palvelukeskus Vaarintalo, puhelinnumero

Palvelupaikat

Palvelukeskus Koivulehto

Osoite:
Pakkalantie 9, 92600 Siikalatva
Katso kartalta

Palvelukeskus Kotipiha

Osoite:
Keinontie 12, 92500 Siikalatva
Katso kartalta

Palvelukeskus Pihlajisto

Osoite:
Pehkolantie 4, 92700 Siikalatva
Katso kartalta

Palvelukeskus Vaarintalo

Osoite:
Tenavatie 1, 92620 Siikalatva
Katso kartalta

Taivalkoski

Palvelunumerot

Asumispalveluyksikkö Kataja, puhelinnumero

Palveluasumisyksikkö Kataja tarjoaa viihtyisää ja turvallista palveluasumista sekä tehostettua ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille.

Avoinna ympärivuorokauden

Yläkerran hoitajat
040 860 9038
Alakerran hoitajat
040 728 5184
Näytä lisää
Yläkerran Pirtin puolen hoitajat
040 860 9015

Palveluohjaaja, ikäihmiset, Taivalkoski, puhelinnumero

Ikäihmisten palveluohjaajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus.

Puhelinasiointi

arkipäivisin kello 8:00 -16:00

Palvelupaikat

Asumispalveluyksikkö Kataja

Palveluasumisyksikkö Kataja tarjoaa viihtyisää ja turvallista palveluasumista sekä tehostettua ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille.

Avoinna ympärivuorokauden

Osoite:
Lammentie 4, 93400 TAIVALKOSKI
Katso kartalta

Tyrnävä

Palvelunumerot

Palveluohjaus, ikäihmiset, Tyrnävä, puhelinnumero

Palvelupäällikkö
040 664 6474
Palveluohjaaja
050 430 9233
Näytä lisää
Palvelusihteeri
050 362 6681
Utajärvi
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettua asumispalvelua järjestetään asumispalveluyksiköissä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Toimi näin

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee vanhuspalvelujohtaja.

Palvelunumerot

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Utajärvi, puhelinnumero

Maanantai – perjantai kello 12:00-15:00

Ohjaus ja neuvonta
050 917 7346

Ryhmäkoti Metsola, puhelinnumero

Palvelupaikat

Ryhmäkoti Metsola

Osoite:
Pappilantie 4, 91600 Utajärvi
Katso kartalta

Vaala
Palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tehostettua asumispalvelua järjestetään asumispalveluyksiköissä. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki.

Toimi näin

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee vanhuspalvelujohtaja.

Palvelunumerot

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta, Vaala, puhelinnumero

Soittoaika

maanantai – perjantai kello 13:00-15:00

Ikäihmisten palvelujen ohjaus ja neuvonta
050 448 5541
Omaishoidon tuki, digitaaliset palvelut
040 663 7387

Pelakuun palvelukoti, puhelinnumero

Soittoaika kello 13 -15

Hoitajat
040 085 5979

Suopursun palvelukoti, puhelinnumero

Hoitajat, soittoaika arkisin kello 13-15

Sairaanhoitaja, soittoaika arkisin 10 – 11 ja kello 14 – 15

Hoitajat
040 085 5934
Sairaanhoitaja
050 310 7381

Takatien palvelukoti, Vaala, puhelinnumero

Voit tiedustella asumiseen tai vuorohoitoon liittyvistä asioista

Takatien hoitajat

Maanantai 10:00-11:00
Tiistai 10:00-11:00
Keskiviikko 10:00-11:00
Torstai 10:00-11:00
Perjantai 10:00-11:00
Lauantai 10:00-11:00
Sunnuntai 10:00-11:00

Takatien hoitajat
040 085 5934
Takatien sairaanhoitaja
050 310 7381

Palvelupaikat

Pelakuun palvelukoti

Soittoaika kello 13 -15

Osoite:
Kolehmaisentie 5 c, 91700 Vaala
Katso kartalta

Suopursun palvelukoti

Hoitajat, soittoaika arkisin kello 13-15

Sairaanhoitaja, soittoaika arkisin 10 – 11 ja kello 14 – 15

Osoite:
Karpalotie 1, 91700 Vaala
Katso kartalta

Takatien palvelukoti, Vaala

Takatien palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista ikäihmisille.

Osoite:
Takatie 2, 91700 VAALA
Katso kartalta

Ylivieska
Tehostettu palveluasuminen ja arviointijakso

Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Palvelunumerot

Hoiva, puhelinnumero

Ylivieskan hoiva tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Sairaanhoitaja
044 419 5273
Hoitajat
040 635 5059
Näytä lisää
Palveluesihenkilö
044 419 5501

Ikäihmisten palveluneuvonta, puhelinnumero

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Palveluohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–14
044 419 5541
Sosiaaliohjaaja, maanantai–perjantai kello 9–10
044 419 6102

Kotikartano 1, puhelinnumero

Maanantai kello 07:00-22:00
Tiistai kello 07:00-22:00
Keskiviikko kello 07:00-22:00
Torstai kello 07:00-22:00
Perjantai kello 07:00-22:00
Lauantai kello 07:00-22:00
Sunnuntai kello 07:00-22:00

Palveluesimies
044 196 350
Hoitaja
044 419 5459

Kotikartano 2, puhelinnumero

Kotikartano 2 tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 5472
Sairaanhoitaja
044 419 5450
Näytä lisää
Sairaanhoitaja
044 419 5451

Kotikartano 3, puhelinnumero

Maanantai kello 07:00-22:00
Tiistai kello 07:00-22:00
Keskiviikko kello 07:00-22:00
Torstai kello 07:00-22:00
Perjantai kello 07:00-22:00
Lauantai kello 07:00-22:00
Sunnuntai kello 07:00-22:00

Palveluesimies
044 419 5407
Hoitaja
044 419 5452

Ratapuiston palvelukoti, puhelinnumero

Ratapuiston palvelukoti tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 5045
Hoitaja, Asema
040 635 5361
Näytä lisää
Hoitaja, Laituri
040 635 5360
Hoitaja, Makasiini
040 635 5357

Sipilä, puhelinnumero

Sipilä tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Palveluesimies
044 419 5501
Hoitaja, Iltarusko
040 635 5078
Näytä lisää
Hoitaja, Sarastus
040 635 5079
Hoitaja, Aamurusko
044 419 5504

Palvelupaikat

Hoiva

Ylivieskan hoiva tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Kirkkotie 4, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Ikäihmisten palveluneuvonta

Palveluneuvonta etsii yhdessä sinun ja läheistesi kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään sinulla sopivat yksilölliset palvelut kotona selviytymiseen. Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja saat tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta selvittää alustavasti tilanteesi ja kertoo palveluista.

Osoite:
Varastotie 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Kotikartano 1

Maanantai kello 07:00-22:00
Tiistai kello 07:00-22:00
Keskiviikko kello 07:00-22:00
Torstai kello 07:00-22:00
Perjantai kello 07:00-22:00
Lauantai kello 07:00-22:00
Sunnuntai kello 07:00-22:00

Osoite:
Ratakatu 2, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Kotikartano 2

Kotikartano 2 tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Ratakatu 4, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Kotikartano 3

Maanantai kello 07:00-22:00
Tiistai kello 07:00-22:00
Keskiviikko kello 07:00-22:00
Torstai kello 07:00-22:00
Perjantai kello 07:00-22:00
Lauantai kello 07:00-22:00
Sunnuntai kello 07:00-22:00

Osoite:
Suksitie 3, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Ratapuiston palvelukoti

Ratapuiston palvelukoti tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Ratakatu 12, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Sipilä

Sipilä tarjoaa turvallisen asuinympäristön niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri.

Osoite:
Visalantie 300, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta

Ylivieskan terveyskeskus

Maanantai – perjantai kello 8-16

Osoite:
Kirkkotie 4, 84100 YLIVIESKA
Katso kartalta