Siviilipalvelus

Siviilipalvelusvelvolliset voivat meillä toimia monipuolisissa tehtävissä koulutuksensa ja osaamisensa mukaan. Palveluspaikkoja löytyy Pohteen eri yksiköistä.

Tervetuloa siviilipalvelukseen Pohteelle

Monipuoliset tehtävät oman koulutuksen ja osaamisen mukaan

Siviilipalvelusasioiden koordinointi on keskitetty rekrytointipalvelujen toimistosihteereille, jotka toimivat siviilipalvelusvastaavina yhteistyössä siviilipalveluskeskuksen kanssa.

Sinikka Nissilä
Toimistosihteeri
sinikka.nissila@pohde.fi