Blogit

pieni poika istuu sohvalla kissa sylissään ja hymyilee
Käsitteiden kiemuroissa labua ja lavaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lapsibudjetoinnin kehittämisen hanke etenee kehittämistyöryhmissä suunnitellusti. Hankeaikaa on tämä vuosi, kehittämistyö jatkuu tämän jälkeenkin. Matkan varrella on ihmetelty käsitteiden kiemuroita. Aiheeseen liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, jotka ovat useimmille meistä varsin vieraita. Avataanpa näitä. Kehittämishankkeen taustalla ovat kansallinen lapsistrategia ja lapsen oikeudet sekä niiden toteutuminen kuntien ja hyvinvointialueiden…

Kuva Elina Niemestä.
Pohteella käyttöönotetaan uutta teknologiaa kuntoutusyksiköissä ja kotikuntoutuksessa

Hyvinvointialueilla painotetaan iäkkäiden kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä (VanhPL 2:5). Erityisesti iäkkäät tarvitsevat kotona-asumisen tueksi yksilöllistä kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja siihen liittyviä toimintamalleja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi (STM & SKL, 2020). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella tuetaan sitä, että iäkkäät pystyisivät asumaan ja elämään kotona mahdollisimman toimintakykyisinä ja he…

Kuva Tiina Pelkosesta
Pohde kehittää tekoälypohjaista ratkaisua palvelutarpeen ennakointiin

Kysymys tekoälyn hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan johtamisessa nousee yhä keskeisemmäksi, kun terveydenhuollon ammattilaiset etsivät keinoja palvelujen laadun, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yleisesti tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelua tai luomista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa tämä tarkoittaa usein koneoppimisen menetelmiä, joilla tekoäly oppii…

Nina Seppänen ja Päivi Rytinti seisomassa Hoito syytteen sijaan -toimintamallia esittelevän posterin vieressä
Hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamalli käyttöön koko Pohteen alueelle

HSS-toimintamalli on ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinni jääneille henkilöille tarkoitettu lyhyt hoitojakso, joka on vapaaehtoinen ja edellyttää henkilön suostumusta. Hoitoon ohjaus tapahtuu aina poliisin toimesta. Muuta kautta hoitojaksolle ei pääse, ja toteutus siis tapahtuu poliisin ja avopäihdepalveluiden yhteistyönä. Hoitojaksolle pääsee nopeasti ja se pitää sisällään 3–5 tapaamista päihdetyöntekijän kanssa ja…

Anu Holapan kuva.
Tänään 21.3. vietetään kansainvälistä rasisminvastaista päivää

YK:n rasisminvastainen päivä sai alkunsa maaliskuun 21. päivänä vuonna 1960, jolloin poliisi avasi tulen ja tappoi 69 mielenosoittajaa, jotka osallistuivat rauhanomaiseen mielenosoitukseen Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Kuusi vuotta myöhemmin YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi. Arkipäivän rasismia ei välttämättä tunnista, jos sitä ei ole itse kokenut. Rasismi tarkoittaa, että tiettyä…

Pahvista ja silkkipaperista askarreltu sydänkoriste ikkunassa
Luulin olevani omituinen, mutta sitten selvisi, että minulla onkin kehitysvamma

Aiemmin luulin olevani jotenkin omituinen, mutta sitten selvisi, että minulla onkin kehitysvamma, kertoo AIMO-hankkeen kehittäjäasiakas Tiina. Tiina on opiskellut ammatillisen tutkinnon erityisammattioppilaitos Luovissa, mutta työelämä oli liian vaativaa. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tutkimuksissa huomattiin, että Tiinan oppimisvaikeudet ovat selkeitä ja niitä on ollut jo peruskoulussa. Sen jälkeen Tiina ohjattiin…

etäkokous videovälitteinen
Harjoittelukokemus digitaalisten sote-palvelujen kehittämisen parissa

Olen Anna-Riina ja ammatilliselta pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Nyt olen Oulun yliopistollisen sairaalan lasten tehohoitajan toimesta opintovapaalla ja viimeistelen toisen vuoden terveyshallintotieteen maisterivaiheen opintojani Oulun yliopistossa. Terveyshallintotieteen opintoihini sisältyy kuuden viikon johtamisen harjoittelu sosiaali- tai terveyspalvelujen kontekstissa. Työelämäharjoittelun avulla onkin mahdollista sitoa koulutuksen myötä karttuneita teoreettisia tietoja käytännön työelämään. Työkokemusta tarjoava…

Kuvituskuva.
Yhdenvertaisuus koskee kaikkia – vammaiset osana hyvinvointisuunnitelmaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Pohde) laaditaan parhaillaan hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2024 – 2025. Suunnitelmassa muun muassa kuvataan toimintaa, jolla asukkaiden hyvinvointia voidaan parantaa, ja tarkoitus on nostaa monien asioiden joukosta muutama tavoite työstettäväksi tulevan kahden vuoden ajalle. Me kirjoittajat toivomme, että kahden vuoden tavoitteissa näkyisi vammaisten kannalta toimivat kuljetuspalvelut sekä kuntoutus- ja terveyspalvelut.

Ihmisen käsi asaiakaspalautelaitteella.
Systeeminen ajattelu perustana onnistuneelle yhteistyölle

Hyvinvointialueelle siirtyminen on tarkoittanut monia muutoksia. Jatkuva muutos ja siihen liittyvä epävarmuus ovat asioita, joiden kanssa meidän on opittava työskentelemään. Muutos voidaan myös nähdä mahdollisuutena muuttaa ajattelutapoja. Tämä voi avata tietä uudenlaiselle toimintakulttuurille, jossa toimintatavat muuttuvat konkreettisesti. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ainoastaan organisaatiorakenteita muuttamalla tai julistamalla. Mistä oikein on kysymys?…

Perheenä kohti parempaa suunterveyttä

Lapsen suun terveys on vahvasti kytköksissä hänen vanhempiensa suun terveyteen. Vanhempien on tärkeää huolehtia hyvästä suun omahoidosta sekä terveellisistä ruokailutottumuksista jo odotusaikana.  Odotusajan suun terveydenhoidon tavoite on se, että perheen tavat ja tottumukset ovat sellaisia, jotka edistävät suun terveyttä. Lapsi oppii paljon asioita matkimalla, joten vanhemman esimerkki on tärkeä alusta…

Talvinen maisema.
Taloudellisen hyvinvoinnin verkoston ja HOP-hankkeen tavoitteena pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Arjen raha-asioiden sujuminen on tärkeä osa hyvinvointiamme ja vaikuttaa muun muassa mahdollisuuksiimme olla osallisia yhteiskunnassa ja elää oman näköistämme elämää. Minun arkeni ja elämäni -kyselyn (2021) vastausten mukaan taloudellinen toimeentulo on yksi niistä asioista, joihin pohjoispohjalaiset ihmiset yleisimmin toivovat muutosta. Pohjois-Pohjanmaalla suurimmalla osalla asukkaista menee arjen raha-asioidenkin näkökulmasta hyvin. Mutta…

Anne-Mari Ehrolan kuva
Sijoita mielen joustavuuden kehittämiseen: Voita omat haasteesi ja tee elintapamuutoksesta oma menestystarinasi!

Tervetuloa, hyvä lukija, matkalle kohti hyvinvointia tukevaa elämää! Elintapamuutos, tuo monille tuttu, mutta haastava prosessi kätkee sisälleen usein syvällä automatisoituneita ajatusmalleja, tunteita ja käyttäytymistapoja. Tiedämme terveellisten elintapojen merkityksen, mutta miksi niiden noudattaminen tuntuu niin vaikealta? Astutaanpa yhdessä kohti psykologisen joustavuuden maailmaa ja tutkitaan, miten se voi avata ovia muutokseen. Tutkimusmatka…

Kristiina Piironen.
Asiakaspalautteesta asiakaskokemukseen

Miten onnistuimme tänään? Tämä kysymys esitetään meille usein asioidessamme kaupoissa ja muissa palveluissa. Onnistumista voi arvioida liikkeissä olevilla ”hymynaama” laitteilla tai tekstiviestinä kilahtavan linkin kautta. Palautetta pyydetään aktiivisesti ja palautteen antaminen on koetettu saada asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Pohteen asiakkailla tulee olla oikeus sekä antaa palautetta saamastaan kohtelusta että mahdollisuus vaikuttaa…

Kati Karjalaisen kuva
Suun terveydenhuollon uudenlaisen vastaanottomallin kehittäminen Pohteella

Moniammatillista työtä voidaan tulkita useista eri näkökulmista ja sen vuoksi sen tarkka määrittäminen ei ole yksiselitteistä, eikä se myöskään merkitse samaa asiaa kaikille (Vierula 2019). Moniammatillisen työn voidaan ajatella olevan esimerkiksi eri verkostojen välistä yhteistoimintaa, viranomaisten välistä yhteistyötä tai olevan organisaation ulkoisen ja sisäisen yhteistyön muoto (Kekoni 2019). Yksittäisen työntekijän…

Tummansinisen sydämen sisällä teksti Kiitos vapaaehtoinen, olet tärkeä! #VapaaehtoisilleKiitos
Hyvää vapaaehtoisten päivää!

Vapaaehtoistoiminnan merkitys Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa on kiistaton. Kun yhteiskuntamme ikärakenne muuttuu, yhä useampi ikäihminen asuu kotona ja tarvitsee virikkeitä ja keskustelukavereita elämäänsä. Vapaaehtoiset ovat nyt ja tulevaisuudessa suuressa roolissa apua tarvitsevien asukkaidemme tasa-arvoisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen vahvistajina. Inhimillisen arvon lisäksi vapaaehtoistoiminnalle voidaan laskea euromääräinen arvo. Jukka Hoffrénin mukaan…

Hyvää kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoa!

Itsemääräämisoikeudesta tulee huolehtia Tällä viikolla vietetään valtakunnallista kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoa. Viikon teemana on ”Itsemääräämisoikeudesta tulee huolehtia”. Kuten kenellä tahansa, myös kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus määrätä omasta elämästään ja päättää itseään koskevista asioista. Heillä on oikeus elää mahdollisimman tavanomaista ja samanlaista elämää kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. Tämä mahdollistetaan oikeanlaisilla rakenteilla,…

Maija Koistinen Pohteen vammaisneuvoston puheenjohtaja
Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2023

Maailmassa on yli miljardi vammaista henkilöä. On siis selvää, että vammaisten päivä on enemmän kuin oikeutettu. Miettiessäni, mitä tämä päivä itselleni merkitsee, tulin tulokseen, että päivä koskee meitä kaikkia. Haluan tänä päivänä suoda lämpimän ajatuksen kaikille vammaisille ja vammaisten omaisille sekä heille, jotka vammaisten asioita vievät eteenpäin. Toivon kaikille meille…

kuva kirjoittajasta
Samat lähtökohdat, yhteinen työ – vuoropuhelussa systeeminen työote ja yhteisövaikuttavuus

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen 8.11.2023 järjestämässä webinaarissa keskusteltiin systeemisen työotteen ja yhteisövaikuttavuuden yhteneväisyyksistä ja yhteistyön tiivistämisestä alueellisella tasolla. Webinaarin alussa puheenvuorot saivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Laura Yliruka ja Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä. Yliruka puhui systeemisen työotteen näkökulmista ja hyödyntämisestä lastensuojelussa ja Niemelä esitteli yhteisövaikuttavuuden systeemiteoreettisia lähtökohtia ja käytäntöjä.

Riittävän hyvä hyvinvointi?

Hyvinvointi käsitteenä on uransa huipulla eikä siihen voi olla törmäämättä päivittäin sosiaalisessa mediassa, lehtien palstoilla, mainoksissa tai ihmisten puheissa. Jos puhumme hyvinvoivasta ihmisestä ja suljet sen jälkeen silmäsi, mitä näet? Entä jos pyytäisin sinua kertomaan millainen ihminen ei voi hyvin, niin mitä sanoja käyttäisit? Meillä jokaisella lienee jonkinlainen käsitys siitä,…

Kynttilä, jonka ympärillä kädet ja kuvan yläreunassa teksti: 25.11. vietetään kansainvälistäYK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää
Läheinenkin voi satuttaa

Näet kaveriporukan, jossa kaikki ovat naisia. He ovat eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista. Ulkoisesti he ovat siististi pukeutuneita, laittautuneita, eikä heissä kenessäkään näy mitään poikkeavaa. He näyttävät elävän tavallista elämään ruuhkavuosien keskellä, yhdistäen työelämän, perheen ja parisuhteen täydellisesti. Naiset juttelevat iloisesti toisilleen, vaikuttaen kaikki oikein onnellisilta. Kaikki näyttää ulospäin täydelliseltä, mutta…