Blogit

Liina Mäkelä.
YK:n kansainvälinen nuorisopäivä – nuorten vaikuttaminen Pohteella

Olen toiminut Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana vuoden 2023 alusta lähtien. Nuorisovaltuuston tarkoitus on tuoda nuorten ääni ja mielipiteet kuuluviin alueemme päätöksenteossa. Nuorisovaltuustomme on Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteinen vaikuttamistoimielin. Vaikuttaminen on ollut jo pitkään osana elämääni. Aloitin Oulaisten nuorisovaltuustossa 2021 tammikuussa ja toimin sielläkin tällä hetkellä puheenjohtajana. Olen siitä lähtien…

Nainen, pitkät hiukset.
Mahdollistetaan vapaaehtoisuus kaikille!

Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti on Caritas-Säätiön STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke (2022–2024), jonka tavoitteena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminta kaikille tukea tarvitseville ja vapaaehtoiseksi haluaville 18–65-vuotiaille oululaisille.

Hankkeen kuvio.
Oulun löytävän vanhustyön verkoston Löydetään yhdessä! -hankkeen terveisiä

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen kehittämishanke 1.3.2023-29.2.2026. Sen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla. Löydetään yhdessä! – hankkeen toiminta perustuu tiiviiseen verkostoyhteistyöhön Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen, Oulun löytävän vanhustyön verkoston ja Vuolle Setlementin vapaaehtoistoiminnan…

Anu Holappa ja Iida-Maria Bimberg.
Pakolaisperheiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja kotoutumisen edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia

Tänään 20.6.2023 vietetään YK:n pakolaispäivää, minkä johdosta halusimme muistuttaa toimijoita siitä, että pakolaisten hyvinvoinnin edistäminen on meidän kaikkien tehtävä. Sote-uudistus on tuonut muutoksia pakolaisille tarjottaviin palveluihin. Joissain Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, pakolaisten kotoutumisen edistämisen palvelut sekä sote-palvelut on aiemmin tuotettu toisiinsa integroituneena palveluna erillisissä maahanmuuttajapalveluissa. Tammikuussa 2023 sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueelle, kun taas…

  • Blogi
  • Johanna Papinaho ja Sanna-Liisa Liikanen
Tukea ja ohjausta raha-asioihin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on oma talousneuvola Talousneuvolassa asiakas saa ammattilaisen tukea ja ohjausta raha-asioihin, taloushuoliin ja –haasteisiin. Talousneuvola on matalan kynnyksen palvelu, jossa asioidakseen ei tarvitse varata aikaa. Talousneuvolassa voi myös asioida ilman, että kertoo omia henkilötietojaan. Asiointia ei kirjata asiakastietojärjestelmään. Hyvinvointialueelle siirryttäessä Oulun talousneuvolatoiminta laajeni kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen.

  • Blogi
  • Sanna Laine ja Helena Liimatainen
Jokaisella on mahdollisuus osallistua avustusvalmisteluun

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on jakanut vuoden 2023 järjestöavustuksia. Avustusvalmistelua on tehty laajassa yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa, mutta prosessi ei ole sujunut kivuttomasti. Prosessista halutaan oppia ja kuntia ja järjestöjä kutsutaankin mukaan vuoden 2024 avustushaun valmisteluun. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen (esimerkiksi järjestöavustukset) ovat…

  • Blogi
  • Marjo Riitta Tervonen
Marjo Riitta Tervonen.
Asukkaat haluavat osallistua

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valmistellaan osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa, joka tunnetaan myös nimellä OSUVA. Ohjelmaa varten järjestettiin viime vuoden puolella yli 20 ideapajaa, joita järjestettiin eri kohderyhmille eri puolella hyvinvointialuettamme ja Teamsilla. Ideapajoissa kysyttiin ideoita ja keinoja, kuinka hyvinvointialueella haluttaisiin osallistua ja vaikuttaa, ideoita viestintäkeinoiksi, sekä hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen liittyvän tiedon…

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, tapa ratkaista yhdessä moniulotteisia ongelmia

Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä korostaa toimimista palveluissa elämäntilannelähtöisesti. Niemelän mukaan ongelmatilanteissa lasten, nuorten ja perheiden palvelut reagoivat liian myöhäisessä vaiheessa. Tämä tarkoittaa liian usein ohjautumista laitospalveluihin, jotka ovat raskaita ja kalliita.

Metsät ovat ihmiskunnan kehto

Metsien on perinteisesti ajateltu olevan suomalaisen hyvinvoinnin perusta. Emme ole kuitenkaan osanneet vastaavasti arvostaa metsäluonnon hyvinvointia. Luonnon monimuotoisuudella on suora yhteys ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maailman metsäpäivänä kannattaakin piipahtaa lähimetsään nauttimaan ulkoilmasta ja pohtia, miten itse voisi toimia yhteisen luontomme hyväksi.