AVEK-ystävätoiminta tukee ikääntyneen arkea ja antaa vapaaehtoiselle auttamisesta hyvää mieltä vahvistaen hänenkin hyvinvointiaan

Julkaistu

”Vapaaehtoisena toimiminen antaa minulle toimintaa päivään, auttamisen iloa ja molemminpuolista hyvinvointia” -AVEK-vapaaehtoinen

Vuolle Setlementin AVEK-ystävätoiminta on oululaisille kotona asuville ikääntyneille suunnattua ystävätoimintaa. Toimintaa rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestöavustuksella. Toiminta-alueena on koko Oulun alue, jossa Oulun kaupungin vuoden 2022 tilaston mukaan asuu 36 240 asukasta, joiden ikä on 65 vuotta tai enemmän. (Oulun kaupunki, 2022)

AVEK-toiminta on ystävätoimintaa, jota vapaaehtoiset AVEK-ystävät tekevät tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Avun ja tuen antaminen ikäihmisen tarpeista lähtien ja hänen toiveitaan kuunnellen on toiminnan lähtökohtana.

Asiakkaana kotona asuvat ikäihmiset

Asiakkaina ovat kotona asuvat yksinäiset ja syrjäytymisuhan alla olevat ikääntyneet. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat Oulun kaupungin kotihoidon asiakkaita, mutta asiakkaalla ei tarvitse olla mitään sosiaalihuollon palveluita AVEK-ystävän antamaa tukea kotiin saadakseen. Asiakkaan yhteystiedot saadaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöltä, kotihoidolta tai omaisilta.

Ikäihminen voi myös itse ottaa yhteyttä AVEK-toiminnan koordinaattoriin. Ikäihmisen luokse tehdään aina alkuhaastattelukäynti, jossa keskustellaan asiakkaan toiveista ja odotuksista toiminnalle. Myös vapaaehtoisen toiveet on tärkeää tuntea, joten vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään toimintaan ennen oman asiakkaan tapaamista. Vapaaehtoistehtävä löytyy lähellä.fi -osoitteesta ja Vuolle Setlamentin sivuilta..

Ystäväparit tapaavat säännöllisesti

Toiminnassa muodostetaan ystäväpareja, jotka tapaavat toisiaan säännöllisesti. Tapaamiset vapaaehtoinen voi sopia yhdessä asiakkaan kanssa ja tavata esimerkiksi kerran viikossa tai vaikkapa kahden viikon välein. AVEK-toiminnan koordinaattori on mukana myös ensimmäisessä tapaamisessa vapaaehtoisen ja asiakkaan kanssa, jossa laaditaan yhdessä yhteistoimintasopimus. Sopimuksessa määritellään tapaamistiheydet ja tekeminen ystäväparin kesken. Vapaaehtoisen AVEK-ystävän kanssa voi käydä yhdessä esimerkiksi asioilla tai harrastuksissa, jutella ja ulkoilla. Yhdessä AVEK-ystävän kanssa vietetty aika virkistää ja tukee ikääntyneen toimintakykyä.

Toiminta perustuu luottamukseen

AVEK-toiminta perustuu molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen ja toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset sitoutuvat salassapitoon. AVEK-vapaaehtoiset saavat ohjausta vapaaehtoistehtävässä toimimisen tueksi. Järjestämme myös tapaamisia vapaaehtoisille, joissa voi jutella muiden samaa vapaaehtoistoimintaa tekevien ihmisten kesken sekä virkistystoimintaa.

Yhteistyö Oulun kaupungin ja Pohteen kanssa

AVEK-ystävätoiminta on alkanut ja sitä on kehitetty Oulun kaupungin vanhustyön hallinnoimana vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeena vuosina 2005-2007. Toiminta vakiintui Vuolle Setlementti ry:n hallinnoimaksi vuonna 2008 ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kanssa. Toimintamme on siis saavuttanut täysi-ikäisyyden rajapyykin!

AVEK-ystävätoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä oululaisten ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi, kulkien ikääntyneen rinnalla arjen apuna ja ystävänä.

Haluaisitko tietää lisää AVEK-ystävätoiminnasta tai tulla mukaan vapaaehtoiseksi toimintaamme? Ota rohkeasti yhteyttä!

Pirjo Honkanen p. 044 786 8882, pirjo.honkanen@vuolleoulu.fi

Pirjo Honkanen

AVEK-ystävätoiminta, AVEK-koordinaattori, Vuolle Setlementti ry