Hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamalli käyttöön koko Pohteen alueelle

Julkaistu

HSS-toimintamalli on ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinni jääneille henkilöille tarkoitettu lyhyt hoitojakso, joka on vapaaehtoinen ja edellyttää henkilön suostumusta. Hoitoon ohjaus tapahtuu aina poliisin toimesta. Muuta kautta hoitojaksolle ei pääse, ja toteutus siis tapahtuu poliisin ja avopäihdepalveluiden yhteistyönä. Hoitojaksolle pääsee nopeasti ja se pitää sisällään 3–5 tapaamista päihdetyöntekijän kanssa ja huumeseulat. HSS-toimintamalli on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään antamaan tietoa huumausaineista ja niiden käytön vaikutuksista ja seurauksista monin eri tavoin ihmisen elämässä (muun muassa SORA-laki, kouluttautuminen, ammatinvalinta, työelämä ja ihmissuhteet). Tämä on tärkeää erityisesti niiden ihmisten kohdalla, joilla huumausaineiden käyttö on vielä kokeiluasteella eivätkä he ole vielä riippuvaisia huumeista.

Hoitojakson hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on mahdollisuus välttyä sakkorangaistukselta. Loppulausunto osallistumisesta ja seulatuloksista toimitetaan poliisille, minkä perusteella he tekevät lopullisen päätöksen sakkorangaistuksen osalta.

Toimintamallista hyvää palautetta

HSS-toimintamallia on pilotoitu Oulussa loppuvuodesta 2022 alkaen. Tänä aikana on kehitetty jakson sisältöä ja nyt se on otettu lopulliseen muotoonsa hioutuneena käyttöön koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen alueella tammikuussa 2024. Poliisit ja avopäihdepalvelujen henkilökunta on koulutettu toimintamallin käytänteistä ja sisällöistä. Jakson toteutus tapahtuu samalla tavalla paikkakunnasta riippumatta.

Toimintamalli on ollut jo pitkään käytössä Etelä-Lapin alueella. Sen kehittäminen on alun perin lähtenyt poliisien taholta huumausaineiden käyttörikosten ja nuorten kuolleisuuden suuren nousun vuoksi.

HSS-toimintamallin jalkauduttua Pohteen alueelle on esimerkiksi Rovaniemeltä tullut hoitoonohjauksia tänne sijoitettujen nuorten osalta. Yhteistyö on näiltä osin sujunut hyvin. HSS-jaksolle osallistuneilta henkilöiltä saatu palaute on ollut positiivista ja asenteita muuttavaa.

HSS-toimintamallin kehittämistyötä tehdään osana RRP2-hankekokonaisuutta. RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Euroopan unionin rahoittama -logo

Nina Seppänen ja Päivi Rytinki

Nina Seppänen ja Päivi Rytinki työskentelevät projektisuunnittelijoina RRP2-hankkeessa.