Podcastit

Pohteen podcastit valottavat työntekijöiden ja Pohteen asiakkaiden arkea. Ajankohtaiset asiat ja ilmiöt nostetaan valokeilaan ihmisten tarinoiden kautta.

Lue lisää alta
Pohdelaisen askelissa

Helmikuussa 2024 käynnistyy Pohteen uusi podcast-sarja, joka antaa äänen Pohteen työntekijöille. Henkilökohtaisten kokemusten ja tarinoiden lisäksi sarja viestii siitä, miten Pohteen työntekijät kehittävät tekemistään asiakkaiden parhaaksi. ​

Omaishoitajan sydänääniä

Sarja tuo esille omaishoitajuuden arvoa ja merkitystä. Se kertoo myös Pohteen Omaishoidon keskuksen sekä järjestöjen tarjoamasta tuesta omaishoitajille. Pääpaino on omaishoitajien kertomuksilla, joita täydentävät asiantuntijakeskustelut.