Apu hätään

Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112. Hätätilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo ja kolari. Näiltä sivuilta löydät ohjeet, miten voit toimia, kun tarvitset apua nopeasti.

Lue lisää alta

Terveydenhuollon päivystys

Ennen kuin lähdet päivystykseen, soita Päivystysapuun numeroon 116 117

Päivystysapu arvioi, tarvitsetko kiireellistä hoitoa. Saat sieltä toimintaohjeet ja neuvoja. Puhelu on maksuton. Päivystysapu on aina avoinna.

Kiireellinen hoito terveyskeskuksessa

Hakeudu terveyskeskuksen päivystykseen, jos olet sairastunut äkillisesti tai tarvitset kiireellistä hoitoa. Voit tarvita kiireellistä hoitoa, jos sinulla on esimerkiksi allerginen reaktio, vointisi on huonontunut vakavasti tai sinulla on äkillisesti alkanut kipu, joka ei helpota särkylääkkeellä.

Kun terveyskeskus on suljettu

Illalla, yöllä ja viikonloppuna päivystys järjestetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Oulun seudun yhteispäivystyksessä OYSissa, Oulaskankaan yhteispäivystyksessä Oulaisissa, Raahen sairaalan päivystyksessä ja Kuusamon terveyskeskuksen päivystyksessä.

Suun ja hammashoidon päivystys

Ota viipymättä yhteyttä, jos hampaasi tai leukasi on vioittunut tapaturmassa tai sinulla on voimakasta turvotusta, joka vaikeuttaa suun avaamista ja nielemistä, verenvuotoa esimerkiksi hampaan poiston jälkeen tai kovaa särkyä, joka ei hellitä särkylääkkeellä.

Voit odottaa arkipäivään, jos hampaassasi on lohkeama tai paikka on irronnut.

Synnytys

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) hoidetaan synnytyksiä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Sinun ei tarvitse soittaa etukäteen, kun tulet synnyttämään.

Jos sinulla on runsasta veristä vuotoa tai synnytyksen merkkejä ennen kuin raskaus on täysiaikainen, ota yhteyttä omaan neuvolaan. Jos oma neuvolasi on kiinni, ota yhteyttä OYSin raskaana olevien päivystykseen.

Jos tarvitse kiireellistä hoitoa mielenterveyden oireiden vuoksi, saat apua terveyskeskuksestasi tai yhteispäivystyksestä

Kiireellisessä tilanteessa voit saada terveyskeskuksestasi tai yhteispäivystyksestä lähetteen psykiatrian päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa kiireellistä sosiaalista apua ympäri vuorokauden

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa kiireellisessä sosiaalisen avun tarpeessa ja antaa kriisiapua äkillisissä järkyttävissä elämäntilanteissa. Sosiaalipäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, jos sinulla on huoli lapsesta, esimerkiksi jos lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa, jos alaikäinen on rikoksentekijä tai jos lapsi on päihtyneen seurassa tai itse päihtynyt. Voit ottaa yhteyttä myös esimerkiksi perheen väkivaltatilanteessa tai jos sinulla on huoli vanhuksen tai vammaisen henkilön pärjäämisestä.

Tee lastensuojeluilmoitus, jos sinulla on huoli lapsen tilanteesta

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli lapsen tilanteesta. Kysy tarvittaessa neuvoa sosiaalityöntekijältä. Älä jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka arvelisitkin, että joku muu on jo tehnyt ilmoituksen. Uusi ilmoitus tai useat ilmoitukset auttavat näkemään kokonaistilanteen paremmin. Yhteydenoton tai ilmoituksen jälkeen asia selvitetään sosiaalipalveluissa tai tarvittaessa lastensuojelussa.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön.

Ilmoita sosiaa­li­huollon tarpeesta, jos sinulla on huoli läheisesi turvallisuudesta

Onko sinulla huoli läheisesi turvallisuudesta tai kyvystä huolehtia itsestään? Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen.

Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat.

Pelastustoimi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä.