Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa

Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja.

Terveyskeskukseen pitää saada yhteys välittömästi arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina. Kun olet ottanut yhteyttä, terveydenhuollon ammattilaisen pitää arvioida hoidon tarpeesi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta.

Kiireettömään hoitoon pääsy ja odotusajat

Sinun on päästävä hoitoon terveysasemalle kolmessa kuukaudessa. Sinun on päästävä hammashoitoon kuudessa kuukaudessa.

Hoitoonpääsyä seurataan kirjatun hoidon tarpeen arvioinnin ja toteutuneen käynnin välisenä aikana. Hoitoonpääsyn seuranta koskee perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon kiireettömiä sairaanhoidollisia avopalveluita.

Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.

Lasten ja alle 23-vuotiaitten nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne pitää arvioida kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Lisätietoa