Pohde kehittää toimintaansa monin eri tavoin vastaamaan hoitotakuun muuttumiseen

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella valmistaudutaan syyskuun alussa muuttuvaan hoitotakuuseen monin eri tavoin. Pohteella ollaan muun muassa luomassa omalääkärimallia, jonka tavoitteena on pitkäaikainen potilaan ja lääkärin välinen hoitosuhde. Palveluja tuotetaan monin eri tavoin lähellä asiakasta, ja esimerkiksi sähköisiä palveluja kehitetään jatkuvasti: digitaalinen sote-keskus on aloittanut toimintansa keväällä 2023.

Syyskuun alusta lähtien asiakkaan tulee saada perusterveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa kahden viikon sisällä ja kiireetöntä hammashoitoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä terveydenhuollon palvelupaikkaan. Nämä enimmäisajat koskevat ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti, mutta kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja. Tähän asti perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon on pitänyt päästä kolmessa kuukaudessa ja kiireettömään hammashoitoon kuudessa kuukaudessa. Lisäksi hoitotakuuseen on kuulunut arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. 1. syyskuuta alkaen kiireettömän hoitoon pääsyn eli hoitotakuun enimmäisajat muuttuvat.

Muuttuva hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Muuttuvan hoitotakuun enimmäisajat eivät koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia, muiden lääketieteen erikoisalojen erikoislääkärin vastaanottoja, todistuksia ja lausuntoja, terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, seulontoja, tiettyjä määräaikaistarkastuksia eikä osaa rokotuksista.

Kiireetön hoito perusterveydenhuollossa

Jatkossa asiakkaan on saatava yhteys terveydenhuollon palvelupaikkaan, esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskukseen, virka-aikana ja arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä saman päivän aikana. Yksilöllisessä arviossa hoidon tarpeesta arvioidaan myös se, tarvitseeko asiakas hoitoa nopeammin kuin lain edellyttämässä enimmäisajassa. Arvion tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. Arviointi voi tapahtua puhelimitse, sähköisen asiointikanavan kautta tai palvelupaikassa.

Jatkossa asiakkaan on saatava perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa tarvitsemaansa hoitoa 14 vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista, kun kyse on ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämisestä. Arvion perusteella sovitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä, milloin hoitotapahtuma järjestetään. Tarvittaessa vastaanottoaika voidaan yhdessä sopia suositeltua hoitotakuuaikaa pidemmälle. 

Kiireetön hammashoito suun terveydenhuollossa

Myös suun terveydenhuollossa arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä on jatkossa annettava asiakkaalle samana päivänä, kun hän on ollut yhteydessä terveydenhuollon palvelupaikkaan. Asiakkaan on saatava suun terveydenhuollossa hoitoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista. Enimmäisaika ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa asiakkaalle on laadittu yksilöllinen hoitosuunnitelma, ellei esille tule seikkoja, joiden perusteella yksilöllisestä tutkimus- ja hoitovälistä tulee tai voidaan poiketa. 

Jos asiakas on ohjattu hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle, ja siellä todetaan tarve hammaslääkärin hoidolle, hammaslääkärille järjestetään pääsy neljän viikon kuluessa palvelutapahtumasta tai neljän kuukauden kuluessa alkuperäisestä hoidon tarpeen arvioinnista. 

Pohteella toimintaa kehitetään vastaamaan muuttuvaan hoitotakuuseen

Pohteella on alueellisia vaihteluja kiireettömän hoidon tarpeen arviossa ja hoitoon pääsyssä. Kaikissa Pohteen yksiköissä uudet määräajat eivät toteudu heti syyskuun alussa, vaan hoitotakuun toteutumiseksi tehdään töitä ja valmistaudutaan monin eri tavoin. Toimintaa kehitetään muun muassa seuraavasti:

  • Asiakkaan yhteydensaantia terveydenhuollon palvelupaikkaan parannetaan, jotta hoidon tarpeen arvio on mahdollista toteuttaa kaikissa yksiköissä saman päivän aikana, kun asiakas on yhteydessä.
  • Palvelut tuotetaan monin eri tavoin lähellä asiakasta.
  • Pohteella ollaan luomassa omalääkärimallia, jonka tavoitteena on hoidon jatkuvuuden parantaminen. Yksittäinen lääkärikäynti ei ratkaise monissakaan tapauksissa asiakkaan ongelmaa, vaan pitkäaikainen potilaan ja lääkärin välinen hoitosuhde parantaa tutkitusti hoidon tuloksia, tuottaa terveyttä ja hyvinvointia, pienentää kokonaiskustannuksia sekä lisää potilastyytyväisyyttä. Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa kehitetään jatkuvasti toimintaa asiakkaan hoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi.
  • Pohteella kehitetään jatkuvasti sähköisiä palveluja. Muun muassa keväällä 2023 toimintansa aloittanut digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus palvelee tällä hetkellä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan asukkaita. Palvelun käyttö laajenee muihin kuntiin myöhemmin. Digitaalinen sote-keskus on vaihtoehto terveyskeskuksessa asioimiselle, ja se palvelee myös virka-ajan ulkopuolella. Lisätietoa digitaalisesta sote-keskuksesta löytyy Pohteen verkkosivuilta osoitteesta https://pohde.fi/palvelumme/digitaalinen-sote-keskus/

Pohde julkaisee verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsystä osoitteessa https://pohde.fi/meilla-asiakkaana/hoitoon-paasy/. Hoitoon pääsyä koskevat tiedot tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).