Sosiaali- ja kriisipäivystys

Palvelun sisältö

Sosiaalipäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Palvelut ovat maksuttomia. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen.

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä
– jos sinulla on huoli, että lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa
– jos alaikäinen on päihtyneen seurassa tai on itse päihtynyt
– jos alaikäinen on rikoksentekijä
– perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa
– jos sinulla on huoli vanhuksen tai vammaisen henkilön selviytymisestä, esimerkiksi omaishoitajan sairastuessa

Voit soittaa myös vakavassa kriisitilanteessa
– väkivallan tai vakavan rikoksen kohteeksi joutuminen
– läheisen äkillinen kuolema tai itsemurhayritys
– onnettomuus, esimerkiksi tulipalo
– vakava läheltä piti -tilanne

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa viranomaisille konsultaatio- ja virka-apua virka-ajan ulkopuolella.

Toimi näin

Palvelemme ympäri vuorokauden.

Palveluun saat myös yhteyden soittamalla hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi tilanteen ja välittää tehtävän sosiaalipäivystäjälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Laki sosiaalipäivystyksestä

Kiireellinen toimeentulotuki | Kela

Kiireellisissä tilanteissa sinun pitää asioida puhelimitse tai palvelupisteessä ja esittää perusteet kiireellisyydelle. Kiireellisessä hakemuksessa voi olla kyse esimerkiksi odottamattomasta elämäntilanteen muutoksesta, johon et ole voinut ennalta varautua. Lisätietoja Toimeentulotuki | Henkilöasiakkaat | Kela