Perhehoidon keskus

Tältä sivulta löytyy tietoa perhehoitajille ja perhehoitajuudesta kiinnostuneille perheille.

Perhehoidon keskus palvelee kaikkia perhehoitajia

Perhehoidon keskus on yhteinen ikäihmisten, vammaisten, kehitysvammaisten ja lastensuojelun perhehoidon toimintaa organisoiva yksikkö.

Perhehoidon keskus järjestää perhehoitajuudesta kiinnostuneille perheille ennakkovalmennusta sekä tukea ja täydennyskoulutusta jo tehtävässä toimiville perhehoitajille.

Oletko harkinnut perhehoitajaksi hakeutumista?

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue valmentaa jatkuvasti perhehoitajia eri-ikäisille lapsille, ikäihmisille, vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Perhehoitajana toimivat perheet ovat tavallisia perheitä, joilla on mahdollisuus oman vakaan elämäntilanteensa johdosta olla avuksi tuen tarpeessa oleville henkilöille.

Perhehoitajana voi toimia ennakkovalmennuksen käynyt ja hyväksynnän saanut henkilö.

Perhehoidon keskus järjestää infotilaisuuden lastensuojelun perhehoitajuudesta kiinnostuneille keskiviikkona 13.12.2023

Tarkemmin tilaisuudesta tästä linkistä

Seuraavat lastensuojelun perhehoidon valmennukset käynnistyvät Kuusamossa, Oulussa ja Ylivieskassa tammi-helmikuussa 2024. Hae mukaan!

Lisätietoja ennakkovalmennuksista

Lapset tarvitsevat perhehoitoa erityistilanteissa

Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi. Lapset voivat olla myös erityishoitoa vaativia lapsia ja nuoria.

Ikäihmiset, vammaiset tai kehitysvammaiset tarvitsevat perhehoitoa arjen haasteissa

Perhehoitaja hoitaa asiakasta omassa kodissaan tai asiakkaan kotona. Perhehoitaja voi itse määritellä haluamaansa asiakasmäärää, joten voit toimia perhehoitajana joko kokoaikaisena tai esimerkiksi muun työn ohella.

Perhehoidon keskuksesta tukea perhehoitajille

Perhehoidon keskuksessa työskentelee vastuuyksikköpäällikkö, sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia sekä palvelusihteereitä. Jokaiselle perhehoitajalle nimetään oma vastuutyöntekijä, jota perhehoitajalla on oikeus tavata riittävästi. Lisäksi jokaisella sijoitetulla lapsella ja asiakkaalla on oma nimetty lapsen tai asiakkaan asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai ohjaaja. Vastuutyöntekijä arvioi ja järjestää yhdessä perhehoitajan ja asiakkaan työntekijän kanssa tukitoimia perhehoitajalle. Vastuutyöntekijän tehtävänä on tukea perhehoitajana kasvua ja kehittymistä sekä tarjota perhehoitajille riittävästi tukea ja koordinoida tuen kokonaisuutta.

Sijoituksen alussa perhehoitajalle järjestetään alkuohjausta, jonka aikana suunnitellaan heidän tarvitsemaansa jatkotukea. Perhehoitajalla on jatkossakin oikeus säännöllisiin tapaamisiin vastuutyöntekijän kanssa, perhehoitajien työnohjaukseen, mentorointiin, lapsiperheiden kotipalveluun, tilapäishoitoon sekä vapaaoikeuden käyttöön. Perhehoitajille maksetaan lapsen tai asiakkaan hoidosta hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Perhehoitajalla on oma vastuutyöntekijä

Vastuutyöntekijä on ohjaaja tai sosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä perhehoitajan, asiakkaan tai lapsen sosiaalityöntekijän ja muiden verkoston jäsenten kanssa. Vastuutyöntekijän tehtävänä on tukea perhehoitajan kasvua eri tilanteissa. Hän myös järjestää tukitoimia hoito- ja kasvatustyöhön sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa.

Perhehoidon keskuksen työntekijät, perhehoitaja ja asiakkaan vastuutyöntekijä tapaavat säännöllisesti yhteisestä sovitun suunnitelman mukaisesti päivittäen perhehoidon tuen suunnitelmaa.

Perhehoidon keskus
Käyntiosoite
Elektroniikkatie 6, 3.kerros 90590 Oulu
perhehoidonkeskus
perhehoidonkeskus (at) pohde.fi
Perhehoidon keskuksen valmennukset

Voit kysyä perhehoidon ennakkovalmennuksista ja perhehoitajuudesta lisätietoa sosiaalityöntekijöiltä ja palveluohjaajilta.

Sosiaalityöntekijä (lapsiperheet) 040 318 5000
Sosiaalityöntekijä (lapsiperheet) 044 703 4869
Sosiaalityöntekijä (lapsiperheet) 044 703 6222
Sosiaalityöntekijä (lapsiperheet) 040 318 5637
Sosiaalityöntekijä (lapsiperheet) 040 318 5127
Palveluohjaaja (ikäihmiset ja vammaiset) 040 318 8141
Palveluohjaaja (ikäihmiset ja vammaiset) 040 652 6759

Yhteystiedot