Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon ennakkovalmennukset

Etsimme henkilöitä, joilla on kiinnostusta toimia ikäihmisen, vammaisen tai kehitysvammaisen perhehoitajana.

Lue lisää alta
Osallistumalla ennakkovalmennukseen saat lisätietoa perhehoitajan tehtävästä

Perhehoitaja hoitaa asiakasta omassa kodissaan tai asiakkaan kotona. Asiakkaan perhehoidon tarve voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Perhehoidon tarve voi olla myös osavuorokautista perhehoitoa.

Perhehoitajana voit itse määritellä asiakasmääräsi. Voit toimia perhehoitajana joko kokoaikaisena tai esimerkiksi muun työn ohella.

Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoitajien ennakkovalmennukset

Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon ennakkovalmennuksen tarkoitus on antaa tietoa perhehoitajan tehtävästä. Valmennuksen päätavoite on selvittää valmennettavan omat valmiudet perhehoitajan tehtävään. Perhehoitajien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky sitoutua, halu hoitaa ja olla vastuussa heille sijoitetusta asiakkaasta. Perhehoitajalta odotetaan myös valmiutta tehdä yhteistyötä asiakkaan omaisten ja läheisten sekä asiakkaan asioissa mukana olevien viranomaisten kanssa.

Ennakkovalmennuksen aikana kouluttaja(t) ja osallistuja arvioivat osallistujan valmiuksia tehtävään ja tekevät yhteisen loppuarvion. Jos tehtävän edellyttämät valmiudet todetaan, voi valmennuksen käynyt henkilö hakeutua perhehoitajaksi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy perhehoitajan ja kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään.

Jos olet kiinnostunut perhehoitajuudesta, ota yhteyttä Perhehoidon keskukseen ja kerromme lisää perhehoidosta sekä vastaamme kysymyksiisi. Ohessa hakemus valmennukseen hakeutumista varten:

Ennakkovalmennuksiin on jatkuva haku. Ennakkovalmennuksen tarkempi aikataulu ilmoitetaan valmennukseen valituille henkilökohtaisesti.

Perhehoidon keskus
Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon ohjaaja
ikiskevaperhehoito@pohde.fi

PL 31
90029 POHDE