Tutkijat

Tältä sivulta löydät tutkijoille ja ammattilaisille tarkoitettua tietoa tutkimuksen tukipalveluista.

Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut ohjaa ja tukee tutkijoita

Tieteelliset tutkimukset ja alan asiantuntijoiden kouluttaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kuuluvat yliopistosairaalamme perustehtäviin potilaiden hoidon ohella. Kliinisestä tutkimuksesta saatava asiantuntemus on merkittävässä osassa koko hyvinvointialueemme toimintaa. Tutkimusten ja opinnäytetöiden tulosten perusteella kehitetään myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan vaikuttavuutta.

Tutkimuspalveluiden tehtävänä on tuottaa hallinnointi-, neuvonta-, koulutus- ja ohjauspalveluja tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusten toimeksiantajille, rahoittajille ja muille yhteistyöalueella tutkimuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Usein kysyttyä

Milloin tutkimukseen tarvitaan lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto?

Lääketieteelliseen tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja joka lisää tietoa terveydestä ja sairaudesta, tarvitaan lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto.

Lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (Oys.fi)
Milloin tutkimukseen tarvitaan Pohteen tutkimuslupa ja tietolupa?

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tehtävä tutkimus on luvanvaraista rahoituslähteestä riippumatta ja edellyttää aina hyvinvointialueen tutkimuslupaa.

Tutkimuslupa, tietolupa ja muut viranomaisluvat (Oys.fi)
Voinko saada valtion tutkimusrahaa?

Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on säädetty terveydenhuoltolaissa ja lain asetuksissa. Valtion tutkimusrahoitus annetaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle, joka myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin sille esitettyjen hakemusten perusteella.

Valtion tutkimusrahoitus (Oys.fi)