Kehittäminen ja innovaatiot

Lue lisää alta

Toimintamme kehittämisessä tarvitaan monipuolista osaamista sekä kokemustietoa

Kehitetään yhdessä Pohteen palveluja

Me Pohteella haluamme kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujamme. Keräämme kehitysideoita alueen asukkailta, ammattilaisilta ja yhteistyökumppaneiltamme. Onko sinulla ajatus, miten jonkin asian voisi tehdä paremmin, tai millainen laite tai digitaalinen ratkaisu olisi hyödyllinen? Jätä ideasi rohkeasti! Vaikka jokin ehdotus tuntuisi sinusta liian pieneltä tai epärealistiselta, siitä voi lopulta syntyä konkreettinen tuote tai sovellus.

Kehittämisehdotukset

Ammattilaiset ja asukkaat

Olet keskeinen asiantuntija sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kehittämisessä. Palvelukokemustietoa hyödyntämällä palveluista kyetään kehittämään yhä tarve- ja asiakaslähtöisempiä.

Ideoita ja kokemustietoa hyödynnetään alueellisessa yhteiskehittämistoiminnassa. Toiminnan kautta alueemme ammattilaisia, asukkaita ja heitä edustavia järjestöjä tai yhdistyksiä voidaan kutsua mukaan uudenlaisten palveluratkaisujen kehittämiseen.

Yritykset

Tarjoamme yrityksellesi tukea tuote- ja palveluratkaisujen testaukseen, arviointiin ja yhteiskehittämiseen.

Testattava ratkaisu voi olla idea, prototyyppi tai jo valmis ratkaisu.

Voit myös esittää testaus- tai yhteiskehittämistarpeen sähköisen yhteiskehittämisalustan kautta.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä alueen kuntien sekä pelastus- ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluja laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Kehittämishankkeet
Digitaaliset palvelut tuovat sote-palvelut lähelle

Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto on yksi selkeä painopiste ja yhteinen tavoitteemme.

Jokaisella asukkaalla on oikeus asioida digitaalisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä saada ajasta ja paikasta riippumatta oikea-aikaisen ja laadukkaan palvelun. Digitaalinen asiointi on turvallista ja helppoa.

Digitaalisten palvelujen kehittaminen