Kehittäminen ja innovaatiot

Lue lisää alta

Toimintamme kehittämisessä tarvitaan monipuolista osaamista sekä kokemustietoa

Yhteiskehittämistoiminta avaa uusia mahdollisuuksia kehittää palveluja yhdessä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämistoiminnan kautta tuetaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tarvelähtöistä kehittämistä sekä avataan kaikille mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen kehittämiseen.

Kehittämisehdotukset

Ammattilaiset ja asukkaat

Olet keskeinen asiantuntija sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kehittämisessä. Palvelukokemustietoa hyödyntämällä palveluista kyetään kehittämään yhä tarve- ja asiakaslähtöisempiä.

Ideoita ja kokemustietoa hyödynnetään alueellisessa yhteiskehittämistoiminnassa. Toiminnan kautta alueemme ammattilaisia, asukkaita ja heitä edustavia järjestöjä tai yhdistyksiä voidaan kutsua mukaan uudenlaisten palveluratkaisujen kehittämiseen.

Yritykset

Tarjoamme yrityksellesi tukea tuote- ja palveluratkaisujen testaukseen, arviointiin ja yhteiskehittämiseen.

Testattava ratkaisu voi olla idea, prototyyppi tai jo valmis ratkaisu.

Voit myös esittää testaus- tai yhteiskehittämistarpeen sähköisen yhteiskehittämisalustan kautta.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä alueen kuntien sekä pelastus- ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluja laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Kehittämishankkeet
Digitaaliset palvelut tuovat sote-palvelut lähelle

Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto on yksi selkeä painopiste ja yhteinen tavoitteemme.

Jokaisella asukkaalla on oikeus asioida digitaalisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä saada ajasta ja paikasta riippumatta oikea-aikaisen ja laadukkaan palvelun. Digitaalinen asiointi on turvallista ja helppoa.

Digitaalisten palvelujen kehittaminen