Kehittämishankkeet

Monimuotoisella alueella tehdään laajasti kehittämistyötä. Tällä sivulla esittelemme meneillään olevat kehittämishankkeet.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on monimuotoinen. Väestörakenteen näkökulmasta alue on erityisesti lasten ja nuorten alue, mutta 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeasti. Hyvinvointialue kattaa isoja ja pienempiä kaupunkialueita, mutta myös alueita, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve vaihtelee alueella. Palveluita tarjoavat useat toimijat.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä alueen kuntien sekä pelastus- ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä alueen hyväksi

Meneillään olevat hankkeet

Tulevaisuuden sote-keskus

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kestävän kasvun ohjelma (RRP2)

Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä.

Hankkeessa puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaan hoito-kuntoutus ja palveluvelkaa sekä vahvistetaan työkyvyn tukea ja työllistymisen tukea etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.

Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Kehittämisprojektit
Airi Tolonen
Kehittämispäällikkö
airi.tolonen (at) pohde.fi
Sähköiset palvelut ja digi
Riikka Hirvasniemi
Kehittämispäällikkö
riikka.hirvasniemi (at) pohde.fi
Testaus- ja innovaatiotoiminta
Timo Alalääkkölä
Kehittämispäällikkö
timo.alalaakkola (at) pohde.fi