Kehittämishankkeet

Monimuotoisella alueella tehdään laajasti kehittämistyötä

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on monimuotoinen. Väestörakenteen näkökulmasta alue on erityisesti lasten ja nuorten alue, mutta 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeasti. Hyvinvointialue kattaa isoja ja pienempiä kaupunkialueita, mutta myös alueita, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve vaihtelee alueella. Palveluita tarjoavat useat toimijat.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä alueen kuntien sekä pelastus- ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Tulevaisuuden sote-keskus

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä alueen hyväksi

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää kehittämistyötä on tehty Pohjois-Pohjanmaalla pitkään. Kehittämistyö käynnistyi PoPSTer-hankkeessa vuosina 2015–2017. Siinä kuvattiin tuolloin alueen nykytila ja palveluntarpeet.

POPmaakunnan esivalmistelu toteutettiin vuosina 2017–2019. Valmistelutyössä analysoitiin palveluiden tilaa ja tulevaisuutta palvelukokonaisuuksittain.

Syksyllä 2018 käynnistyi integraatiohanke, jossa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloittivat yhteisen selvitystyön. Hanke laajennettiin keväällä 2019 kattamaan kaikki maakunnan kunnat. Käynnissä oleva hanketyö sisällytetään kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun hankkeisiin.