Rikoksilla oireilevien nuorten NURRI -toimintamallin pilotointi Oulun Kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

NURRI-hanke
  • Oikeusministeriön rahoittama hanke
  • Hanke 4/2023–4/2024
  • Hanketta koordinoi Oulun kaupunki
  • Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, Oulun poliisi toimii hankkeen ohjaavana yhteistyötahona

Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja uudelleen aktivoida NURRI-toimintamallin mukainen moniammatillinen työskentely nuorten rikoksentekijöiden kanssa. Toimintamallin tavoitteena on tukea moniammatillisella yhteistyöllä vakavilla tai toistuvilla rikoksilla oireilevia 12–29-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Tavoitteena työskentelyllä on nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoitus ja hyvinvoinnin edistäminen uusintarikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Vahvistaa vakavilla ja toistuvilla rikoksilla oireilevien nuorten kanssa toimivien työntekijöiden rikoserityistä osaamista ja kehittää kohderyhmään kuuluvien palveluja, palveluihin ohjautumista ja juurruttaa poikkihallinnollista työskentelymallia Oulun kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.