Kehittämisidea

Tältä sivulta löydät tietoa, miten voit jättää kehittämisideoita Pohteen palvelujen kehittämiseksi.

Kehitetään yhdessä Pohteen palveluja

Me Pohteella haluamme kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujamme. Keräämme kehittämisideoita alueen asukkailta, ammattilaisilta ja yhteistyökumppaneiltamme. Onko sinulla ajatus, miten jonkin asian voisi tehdä paremmin, tai millainen laite tai digitaalinen ratkaisu olisi hyödyllinen? Jätä ideasi rohkeasti! Vaikka jokin ehdotus tuntuisi sinusta liian pieneltä tai epärealistiselta, siitä voi lopulta syntyä konkreettinen tuote tai sovellus.

Jätä kehittämisidea

Asukkaan kehittämisidea

Hyvinvointialueen asukas, olet meille tärkeä asiantuntija. Jätä meille kehittämisidea, kuinka voimme kehittää palvelujamme. kehittämisidea voi olla pieni tai suuri, ja se voi koskea mitä asiaa vain hyvinvointialueen toiminnassa. Teemmekö jotain turhan monimutkaisesti? Miten huomioisimme asiakkaan paremmin?

Pyrimme aloittamaan kehittämisidea käsittelyn 2–4 viikon kuluessa. Kehitystyöhön voivat osallistua myös asukkaita edustavat järjestöt ja yhdistykset.

Ammattilaisen kehittämisidea

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tai kuntien ammattilaisena olet keskeinen asiantuntija, kun kehitämme palvelujamme. Kehittämisalustalla ideat ovat kaikkien Pohteen työntekijöiden nähtävillä. Alustalle voi paitsi kirjoittaa ehdotuksia, myös kommentoida ja arvioida muiden ideoita. Alustaa voi hyödyntää myös jo toteutettujen hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Kehittämisidean käsittely

Pyrimme aloittamaan käsittelyn 2-4 viikon kuluessa siitä, kun saamme kehittämisidean. Ehdotukset käsittelee tiimi, jossa on asiantuntijoita monelta eri alalta. Ohjaamme kehittämisideat kommentoitavaksi sopiville asiantuntijoille sekä valitsemme yhdyshenkilöt, jotka auttavat asiantuntijoita pohtimaan, soveltuuko kehittämisidea toteutettavaksi.

kehittämisideaa lähdetään edistämään, jos se on Pohteen strategian ja järjestämissuunnitelman mukainen sekä toteutuskelpoinen.

 

Kuva Pohteen yhteiskehittämisprosessista. Kuva on selitetty tekstinä.

1. Kehittämisidean jättäminen
Kun asukas tai ammattilainen on jättänyt kehittämisidean, pyrimme aloittamaan sen käsittelyn 2-4 viikon kuluessa.

2. Kehittämisidean arviointi
Pohteen työntekijät voivat halutessaan kommentoida ja rikastaa ideoita.

3. Päätös idean toteutuksesta
Jokaiselle idealle etsitään omistaja, joka tekee päätöksen idean toteutuksesta. Päätös toteutuksesta perustuu kuinka Pohteen strategian ja järjestelmäsuunnitelman mukainen idea on. Lisäksi arvioidaan idean tarpeellisuutta, toteutuskelpoisuutta ja uutuusarvoa.

3.1 Idean arkistointi
Jos idealle ei löydy strategian tai järjestämissuunnitelman mukaista kannatusta, kehitysaihe arkistoidaan tilastointia ja myöhempää käyttöä varten.

4. Idean käyttöönoton suunnittelu ja toteutus
Idean omistaja tekee suunnitelman idean käyttöönotosta sekä toteutuksesta.

5. Idean vaikutusten arviointi
Kun idea on toteutettu, sen vaikutukset arvioidaan ja tehdään päätös otetaanko idea perustoimintaan.

6. Ideasta uudeksi toimintamalliksi
Idea on otettu osaksi jokapäiväistä toimintaa

Esimerkki onnistuneesta kehittämisehdotuksesta:
Oysin asiakkaiden toiveesta kehitettiin sektioäitien puolisoille oma tila, jossa voi odottaa äitiä vauvan kanssa. Toimintaa pilotoitiin ensin ja onnistuneen pilottikokeilun jälkeen se otettiin osaksi toimintaa.

Jätä toimintaamme tai palvelujamme koskeva kehittämisidea