Norra Österbottens välfärdsområde, Pohde

På denna sida hittar du information om social-, hälsovårds- och räddningstjänster inom Norra Österbottens välfärdsområde.

 

Denna webbplats byggs upp för tillfället och är ännu ofullständig. Vi beklagar olägenheten och tackar för din förståelse.

Våra tjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna är kategoriserade som brådskande och icke-brådskande tjänster. I akuta, brådskande situationer är du berättigad att få vård genast. Icke-brådskande vård måste ges inom en bestämd tidsgräns dvs enligt vårdgarantin. Med vårdgarantin avses den i hälso- och sjukvårdslagen fastställda tiden under vilken patienten ska få icke-brådskande vård eller genomgå icke-brådskande undersökningar. 

Mer detaljerad information om våra tjänster hittar du genom att välja brådskande eller icke-brådskande tjänster nedan.

Brådskande tjänster

Icke-brådskande tjänster

Jouren hjälper i akuta situationer

Bedömning av vårdbehov: ring 116117.
Vid nödfall: ring 112.

Jour

Ge respons

Du kan ge oss respons på både din vård och vår verksamhet i allmänhet.
Tidsbokningar kan ej avbokas via responsblanketten.

GE RESPONS