Denna webbplats byggs upp för tillfället och är ännu ofullständig. Information på svenska samt andra språk kompletteras kontinuerligt. Vi beklagar olägenheten och tackar för din förståelse.

nainen ja lapsi

Välfärd, hälsa och säkerhet

Uppbyggt tillsammans,
för oss alla

Norra Österbottens välfärdsområde

Norra Österbottens välfärdsområde, Pohde, ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster för alla invånare i området. Oberoende om ditt behov av service är brådskande eller du behöver mindre brådskande tjänster på basnivå, så är vi här för att betjäna dig.

Våra tjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna är kategoriserade som brådskande och icke-brådskande tjänster. I akuta, brådskande situationer är du berättigad att få vård genast. Icke-brådskande vård måste ges inom en bestämd tidsgräns dvs enligt vårdgarantin. Med vårdgarantin avses den i hälso- och sjukvårdslagen fastställda tiden under vilken patienten ska få icke-brådskande vård eller genomgå icke-brådskande undersökningar. 

Mer detaljerad information om våra tjänster hittar du genom att välja brådskande eller icke-brådskande tjänster nedan.

Brådskande tjänster

Icke-brådskande tjänster

Jouren hjälper i akuta situationer

Bedömning av vårdbehov: ring 116117.
Vid nödfall: ring 112.

Jour

Ge respons

Du kan ge oss respons på både din vård och vår verksamhet i allmänhet.
Tidsbokningar kan ej avbokas via responsblanketten.

GE RESPONS