Ge respons

Vi värdesätter all kundrespons och den används för att förbättra vår verksamhet. Av säkerhetsskäl, observera att din respons inte får innehålla personbeteckning eller annan konfidentiell information om din eller någon annans vård. Du kan inte heller avboka eller ändra en bokad tid genom responsformulären. I sådana fall, vänligen kontakta enheten som ansvarar för din vård.

Din respons hjälper oss att utveckla vår service

Allmän kundrepons

Vi tar gärna emot respons på din behandling eller något annat ärende som berör vår verksamhet. All respons hjälper oss att utveckla våra tjänster.

Du kan ge respons om din egen eller en anhörigs vård eller behandling. Detta kan göras muntligt redan under själva behandligen, skriftligt genom att fylla i en enkät eller via elektroniska apparater som finns i vissa av våra enheter. Vänligen fråga enheten där du vårdats för mer information, om hur du kan ge respons.

Norra Österbottens välfärdsområdes kundresponssystem fungerar tillsvidare endast på finska.

Frågor angående vård eller service

Vi besvarar inte frågor gällande vårde eller behandlingar via kundresponssystem. I sådana fall, vänligen kontakta enheten som ansvarar för din vård.

Avbokning eller ändring av bokad tid

Du kan inte avboka eller ändra en bokad tid genom responsformulären. I sådana fall, vänligen kontakta enheten som ansvarar för din vård.

Patient- och kundrättigheter samt anmärkningar

Du har rätt att ge repons redan då du blir behandlad. Vi värdesätter all respons och använder den för att förbättra våra tjänster. Responsen behandlas direkt i de enheter som de gäller. Du kan rapportera en farlig situation som hänt dig eller en anhörig, länk nedan.

Om du vill ge en anmärkning eller framföra ett klagomål ger patientombudsmännen handledning. Patientombudsmannen arbetar för att främja och tillgodose dina rättigheter genom att vägleda och ge råd i frågor som gäller vård och bemötande. Patientombudsmannen är ger alltid endast neutrala råd. Mer detaljerad information om patientombudsmännen vid Pohde finns för tillfället endast på finska, länk nedan.